• Interview Erwin van der Krabben

    Help de economie ontwikkelen door jezelf te ontwikkelen Prof. Dr. Erwin van der Krabben is Hoogleraar vastgoed- en locatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens lid Lees meer
  • Terugblik bijeenkomst citymarketing

    Uniek: gemeente, centrummanagement en citymarketing bij elkaar om meerwaarde in samenwerking te onderzoeken Samen het Bruto Lokaal Product versterken, dat is het gezamenlijke belang van gemeente, centrummanagement en Lees meer
  • Mark van Mast over toekomstbestendige bedrijventerreinen

    De komende decennia worden we geconfronteerd met ontwikkelingen die ongetwijfeld hun weerslag hebben op het functioneren van onze bedrijventerreinen. Willen we kunnen blijven concurreren met andere werklocaties in Lees meer

Park- en Citymanagers

Mark van Mast over toekomstbestendige bedrijventerreinen

Mark van MastDe komende decennia worden we geconfronteerd met ontwikkelingen die ongetwijfeld hun weerslag hebben op het functioneren van onze bedrijventerreinen. Willen we kunnen blijven concurreren met andere werklocaties in de wereld dan moeten we zo snel mogelijk antwoorden vinden op de uitdagingen waarvan ik er hieronder enkele beschrijf.

Door wereldwijd toenemende e-commerce activiteiten en bijbehorende ontwikkeling van smart logistics is er vooralsnog een grote vraag naar megakavels van vaak meer dan 10hA voor ontwikkeling van logistiek vastgoed. Een volgende ontwikkeling komt daarmee om de hoek kijken: schaarste van personeel door toenemende vergrijzing. In regio’s waar logistiek vastgoed een vlucht heeft genomen zijn de kaartenbakken zo’n beetje uitgeput terwijl industrie, bouwnijverheid, zorg, ICT en onderwijs ook schreeuwen om extra mensen. Robotisering en circulaire economie leggen een verdere druk op onze schaarse ruimte. En dat terwijl veel steden juist bedrijventerreinen opofferen ten gunste van woningbouw en creatieve industrie.

Om (opgeleid) personeel vast te houden en aan te trekken wordt van alles uit de kast getrokken. Het meest succesvol zijn bedrijven die naast goede arbeidsvoorwaarden ook een inspirerende werklocatie kunnen bieden. Campusvorming is dan ook een veelgehoord woord de laatste jaren. Meestal rondom een hogeschool of universiteit, vrijwel altijd nabij een treinstation en niet per definitie op een bedrijventerrein. Toch ontkomen bedrijventerreinen er niet aan om iets van de uitstraling, faciliteiten en sfeer van campussen te adopteren. Zelfs op terreinen met overwegend industrie, logistiek en recyclingbedrijven krijg ik als parkmanager steeds vaker vragen over veilige fietsvoorzieningen, wandelpaden, parkjes, bedrijfsrestaurants en dergelijke.

De opgave is volgens mij om ruimte vrij te spelen voor nieuwe ontwikkelingen waarbij de nadruk bij voorkeur komt te liggen op het efficiënter omgaan met bestaande bedrijventerreinen en deze aantrekkelijker te maken. Veel daarvan leveren een ondermaatse bijdrage aan de economie door verpaupering, slechte ontsluiting, afnemende huurwaardes en bijkomende ondermijnende activiteiten. Door grondige herstructurering kan deze ruimte weer geschikt worden gemaakt voor nieuwe business. Er kan dan meteen gekeken worden naar logische clustering van activiteiten, het toevoegen van beleving en aanpassing van de energie-infrastructuur. De grote investeringen daarin dienen uiteindelijk gepleegd te worden door de markt. Het proces wordt echter versneld als de overheid faciliteert met planvorming, soepele regelgeving (omgevingsvisie), fondsvorming (BIZ), en voordelige financiering. Overigens zit er voor de overheid ook een verdienmodel op: OZB inkomsten stijgen bij waardevermeerdering van het vastgoed.

De parkmanager kent de bedrijventerreinen als geen ander en kan een belangrijke rol spelen in de planvorming en het meekrijgen van bedrijven in de verschillende stadia van het veranderproces.

Terugblik bijeenkomst citymarketing

17b86347 0b68 4e3f a122 dfc160f15f61Uniek: gemeente, centrummanagement en citymarketing bij elkaar om meerwaarde in samenwerking te onderzoeken

Samen het Bruto Lokaal Product versterken, dat is het gezamenlijke belang van gemeente, centrummanagement en citymarketing. Dat belang is nog niet altijd helder of gedetailleerd genoeg omschreven.

CLOK organiseerde met Netwerk Citymarketing een seminar om de drie partijen te inspireren en samen na te denken over de meerwaarde van samenwerking tussen gemeente, centrummanagement en citymarketing.

Op het Mediapark presenteerden de gemeente, het centrummanagement en citymarketing uit Hilversum hun ervaringen, successen en learnings. Op transparante wijze vertelden zij waar verbeteringen mogelijk zijn. En welke rol- en taakverdeling er is tussen de partijen om uiteindelijk het gezamenlijke doel te bereiken: meer omzet, meer werkgelegenheid en meer trotse bewoners en ondernemers in Hilversum.

Een eerste stap om de samenwerking tussen de drie partijen te optimaliseren is het concreter en meetbaar te maken van doelstellingen. Meer omzet willen? Hoeveel is dat dan precies? Meer bezoekers in je stad krijgen? Hoeveel is ‘meer’ dan? Hoe meten we of de naamsbekendheid groeit?

Het seminar in Hilversum is een start voor CLOK om een betere samenwerking tussen gemeente, centrummanagement en citymarketing te stimuleren

Bijeenkomst Citymarketing

Afbeelding uitnodiging aangepast

Een meerwaarde door samenwerking van Citymarketing, Centrummanagement & gemeente - 29 november

Stichting CLOK en Netwerk Citymarketing Nederland bundelen hun krachten en organiseren samen een bijeenkomst over de meerwaarde door samenwerking tussen Citymarketing, Centrummanagement en gemeente. Tijdens deze bijeenkomst ontdekt u de laatste innovaties op het gebied van positionering en profilering van citymarketing, centrummanagement en de doelstellingen van lokale overheid. Wil je de binnenstad of het winkelcentrum op de kaart zetten? Zorgen voor vitaliteit en aantrekkelijkheid? En doelen halen door effectiever samen te werken met de betrokken partijen? Het kan allemaal. Hoe dan? Kom langs en laat u inspireren! 

Waarom Hilversum?
Over Hilversum Marketing is de laatste tijd veel te doen. Veel publiciteit over directie, over geld en politiek. Zit het in Hilversum wel goed? Is er wel een samenwerking? Extra reden om juist in Hilversum een seminar te houden over meerwaarde door samenwerking tussen de drie partijen. Wie kunnen u immers beter uitleggen wat er in Hilversum goed gaat en wat niet dan de drie hoofdrolspelers?

Als eerste de Kwartiermaker mw Anne Visser van Stichting Hilversum Marketing. De stichting heeft een enerverende periode achter de rug. Anne Visser vertelt over haar ervaringen en learnings. En Kjeld Vosjan, hij stelt dat Centrummanagement niet zonder citymarketing kan. Aan de hand van zijn ervaring in Hilversum zal hij stilstaan bij de relatie met gemeente en citymarketing. En René Pauw, beleidsmedewerker Smart City Hilversum. Smart City gaat over het gebruik van moderne technieken om de stad leefbaarder te maken. Daarnaast draait Smart City om het transparanter maken van de stad en het verbeteren van de leefervaring. René vertelt over hoe de (politieke) doelstellingen om Hilversum op de kaart te zetten, bereikt worden. Kan samenwerking beter? Zeker wel, en ook dat hoort u op 29 november. U gaat met de inleidingen concreet aan de slag in specifieke werksessies.

Deel en vergaar kennis
Wij geloven dat we door het bij elkaar brengen van praktijkkennis en -ervaring van zowel citymarketeers, centrummanagement en gemeente de binnensteden en winkelcentra in Nederland een boost kunnen geven. Dat is nodig om deze werklocaties economisch krachtig en concurrerend te houden. De bijeenkomst citymarketing staat daarom in het teken van kennisdelen. De hele dag door kunt u meediscussiëren met onze sprekers en uw ervaringen delen met anderen die betrokken zijn bij het versterken en verduurzamen van binnensteden en winkelcentra. Meer informatie? Neem dan contact op met Bram van der Burgt van Stichting CLOK: b.vanderburgt@clok.nl

Vergroot uw netwerk
De bijeenkomst citymarketing is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij binnensteden en winkelcentra: citymarketeers, centrummanagers, besturen van ondernemersverenigingen, toeleveranciers en nadrukkelijk ook accountmanagers bedrijven en ambtenaren economische zaken. Sterke binnensteden en winkelcentra vergen namelijk een goed samenspel tussen al deze betrokkenen. Op de bijeenkomst een meerwaarde door samenwerking citymarketing, centrummanagement en gemeente komt u elkaar tegen. Praat bij met bekenden en ontmoet nieuwe contacten. Schrijf u in en vergroot uw netwerk!

Programma
12:30 Inloop en rustige ontvangst met koffie en broodje etc.
13:00 Welkom door Stichting CLOK (Herman Timmermans) en Netwerk Citymarketing
13:30 Sprekers vanuit Hilversum en Citymarketing ter inspiratie/ideeën/handvatten.
15:00 Pauze
15:30 Interactief deel (aan de slag met praktische handvatten vanuit Hilversum)
17:30 Afsluiting met netwerken

Aanmelden
De kosten voor uw deelname aan deze bijeenkomst op 29 november bedragen € 95,-. Prijzen zijn excl. BTW.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Twitterzalen in het Mediacentrum in Hilversum, Joop van den Endeplein 1, 1217 GP Hilversum.
Daarnaast zijn de 
algemene voorwaarden en het privacybeleid van kracht. Schrijf u snel in middels onderstaand inschrijfformulier of stuur een mail naar info@clok.nl

Inschrijfformulier

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de bijeenkomst Een meerwaarde door samenwerking van Citymarketing, Centrummanagement & gemeente

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Training Energiepositief Bedrijventerrein

Afbeeldingsresultaat voor energietransitieWe hebben in Nederland een grote opgave om de klimaatdoelen uit het nieuwe regeerakkoord en de klimaatafspraken van Parijs te halen. Verduurzaming van bedrijventerreinen biedt hierbij grote kansen. Kansen om de klimaatdoelen te halen en kansen voor ondernemers om geld te besparen en te verdienen. Op diverse bedrijventerreinen wordt hier al stevig aan gewerkt. Collectief of door individuele ondernemers. Op vele andere terreinen wil men er mee aan de slag en denkt men na over de wijze waarop men dit kan doen.

Hoe pakt u de verduurzaming van uw terrein aan? Hoe krijgt u de ondernemers op uw terrein zover om hier mee aan de slag te gaan? Hoe regelt u de financiering? Bij deze vragen wil CLOK u ondersteunen. Daarom hebben wij het afgelopen jaar in samenwerking met TNO, Green Business Club, WM3 Energie en Oost NV een training ontwikkeld gericht op bovenstaande vragen.

Deze zomer gaan een aantal bij CLOK aangesloten parkmanagers proefdraaien met de training. Doel hiervan is om ervaring op te doen met de training in de praktijk en aan de hand daarvan de training aan te scherpen. Vervolgens zullen wij de training voor een ieder die aan de slag wil met de verduurzaming van zijn of haar bedrijventerrein aan gaan bieden.

Wilt u ook aan de slag met de verduurzaming van uw bedrijventerrein? Denkt u dat de training wellicht iets voor u zou kunnen zijn? Laat ons uw interesse alvast weten door te mailen naar onze projectmanager Sandra de Boer via info@clok.nl. Wij ondersteunen u graag en houden u graag persoonlijk op de hoogte, zodat u als één van de eersten deze unieke training kunt gaan volgen.

 

Laatste nieuws

Verhouding tussen gemeente en parkmanagement

Nieuws

19 december 2018

Omgevingsdienst IJmond stimuleert ondernemers om e…

Nieuws

15 november 2018

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

14 november 2018

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

12 november 2018