• Interview Erwin van der Krabben

    Help de economie ontwikkelen door jezelf te ontwikkelen Prof. Dr. Erwin van der Krabben is Hoogleraar vastgoed- en locatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens lid Lees meer
  • Terugblik bijeenkomst citymarketing

    Uniek: gemeente, centrummanagement en citymarketing bij elkaar om meerwaarde in samenwerking te onderzoeken Samen het Bruto Lokaal Product versterken, dat is het gezamenlijke belang van gemeente, centrummanagement en Lees meer
  • Mark van Mast over toekomstbestendige bedrijventerreinen

    De komende decennia worden we geconfronteerd met ontwikkelingen die ongetwijfeld hun weerslag hebben op het functioneren van onze bedrijventerreinen. Willen we kunnen blijven concurreren met andere werklocaties in Lees meer

Mark van Mast over toekomstbestendige bedrijventerreinen

Mark van MastDe komende decennia worden we geconfronteerd met ontwikkelingen die ongetwijfeld hun weerslag hebben op het functioneren van onze bedrijventerreinen. Willen we kunnen blijven concurreren met andere werklocaties in de wereld dan moeten we zo snel mogelijk antwoorden vinden op de uitdagingen waarvan ik er hieronder enkele beschrijf.

Door wereldwijd toenemende e-commerce activiteiten en bijbehorende ontwikkeling van smart logistics is er vooralsnog een grote vraag naar megakavels van vaak meer dan 10hA voor ontwikkeling van logistiek vastgoed. Een volgende ontwikkeling komt daarmee om de hoek kijken: schaarste van personeel door toenemende vergrijzing. In regio’s waar logistiek vastgoed een vlucht heeft genomen zijn de kaartenbakken zo’n beetje uitgeput terwijl industrie, bouwnijverheid, zorg, ICT en onderwijs ook schreeuwen om extra mensen. Robotisering en circulaire economie leggen een verdere druk op onze schaarse ruimte. En dat terwijl veel steden juist bedrijventerreinen opofferen ten gunste van woningbouw en creatieve industrie.

Om (opgeleid) personeel vast te houden en aan te trekken wordt van alles uit de kast getrokken. Het meest succesvol zijn bedrijven die naast goede arbeidsvoorwaarden ook een inspirerende werklocatie kunnen bieden. Campusvorming is dan ook een veelgehoord woord de laatste jaren. Meestal rondom een hogeschool of universiteit, vrijwel altijd nabij een treinstation en niet per definitie op een bedrijventerrein. Toch ontkomen bedrijventerreinen er niet aan om iets van de uitstraling, faciliteiten en sfeer van campussen te adopteren. Zelfs op terreinen met overwegend industrie, logistiek en recyclingbedrijven krijg ik als parkmanager steeds vaker vragen over veilige fietsvoorzieningen, wandelpaden, parkjes, bedrijfsrestaurants en dergelijke.

De opgave is volgens mij om ruimte vrij te spelen voor nieuwe ontwikkelingen waarbij de nadruk bij voorkeur komt te liggen op het efficiënter omgaan met bestaande bedrijventerreinen en deze aantrekkelijker te maken. Veel daarvan leveren een ondermaatse bijdrage aan de economie door verpaupering, slechte ontsluiting, afnemende huurwaardes en bijkomende ondermijnende activiteiten. Door grondige herstructurering kan deze ruimte weer geschikt worden gemaakt voor nieuwe business. Er kan dan meteen gekeken worden naar logische clustering van activiteiten, het toevoegen van beleving en aanpassing van de energie-infrastructuur. De grote investeringen daarin dienen uiteindelijk gepleegd te worden door de markt. Het proces wordt echter versneld als de overheid faciliteert met planvorming, soepele regelgeving (omgevingsvisie), fondsvorming (BIZ), en voordelige financiering. Overigens zit er voor de overheid ook een verdienmodel op: OZB inkomsten stijgen bij waardevermeerdering van het vastgoed.

De parkmanager kent de bedrijventerreinen als geen ander en kan een belangrijke rol spelen in de planvorming en het meekrijgen van bedrijven in de verschillende stadia van het veranderproces.