• Interview Erwin van der Krabben

    Help de economie ontwikkelen door jezelf te ontwikkelen Prof. Dr. Erwin van der Krabben is Hoogleraar vastgoed- en locatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens lid Lees meer
  • Terugblik bijeenkomst citymarketing

    Uniek: gemeente, centrummanagement en citymarketing bij elkaar om meerwaarde in samenwerking te onderzoeken Samen het Bruto Lokaal Product versterken, dat is het gezamenlijke belang van gemeente, centrummanagement en Lees meer
  • Mark van Mast over toekomstbestendige bedrijventerreinen

    De komende decennia worden we geconfronteerd met ontwikkelingen die ongetwijfeld hun weerslag hebben op het functioneren van onze bedrijventerreinen. Willen we kunnen blijven concurreren met andere werklocaties in Lees meer

Accountmanagers Bedrijven

Interview Erwin van der Krabben

Erwin van der Krabben aangepastHelp de economie ontwikkelen door jezelf te ontwikkelen

Prof. Dr. Erwin van der Krabben is Hoogleraar vastgoed- en locatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens lid van de kwaliteitscommissie van CLOK. Educatie is dus een onlosmakelijk onderdeel van zijn dagelijks leven. Met deze gedachte in het achterhoofd vroeg CLOK aan Erwin hoe educatie zich de komende jaren gaat ontwikkelen en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de lokale economie.

Je blijft je leven lang leren en ontwikkelen, zo ook Erwin: “Ik blijf continu leren en leer eigenlijk dagelijks wel iets nieuws. Dit is niet te vergelijken met vroeger in een klaslokaal, maar het meeste leer ik op intervisiedagen of door in gesprek te zijn met collega’s.”

De oude klassikale onderwijsstructuren blijven voorlopig nog wel bestaan, maar: “Er komen steeds meer nieuwe vormen van leren bij; de individuele behoefte komt centraler te staan tijdens trainingen. Onderwijsstructuren ontwikkelen zich van aanbod-gericht naar vraag-gestuurd. Mensen zullen steeds meer zelf komen met leervragen en hun eigen praktijkcasussen om te leren over situaties waar ze zelf tegenaan lopen.”

Voorlopig blijft het binnen gemeentes gebruikelijker om complete leergangen te volgen, maar toch merk je ook hier een verschuiving naar trainingen die meer gericht zijn op intervisie en vraaggericht werken. Het grote verschil met de private sector is dat men binnen de publieke sector al langer gewend en geneigd is om casussen en vraagstukken met elkaar te delen. Dit ligt natuurlijk ook aan de aard van de vraagstukken. De private kant heeft meer te maken met commerciële belangen, dat bepaalt de mate van delen erg.

Verder werd deze vorm van trainingen door ondernemers gezien als eigenbelang van medewerkers en was het een soort gunfactor om medewerkers zich te laten ontwikkelen. Maar door een vraagstuk waar de organisatie mee zit te behandelen in de training, komen deze nieuwe vormen van trainingen steeds meer overeen met het belang van de werkgever.

Erwin: “Het mooie van CLOK is dat zij, in tegenstelling tot reguliere opleidingsinstituten, al vraag-gestuurd werkt. CLOK kan als geen ander antwoorden op de behoefte aan vraag gestuurde trainingen en cursussen. Zo spelen zij met hun trainingen in op hedendaagse vraagstukken over gezamenlijke mobiliteit, de rol van ondernemersfondsen en het verduurzamen van werklocaties.

Ook de informatieplicht energiebesparing die komend jaar in werking gaat is volgens Erwin een interessant voorbeeld. Erwin: “Het gaat alle partijen aan en alle bedrijven krijgen er mee te maken. Dit kun je dus gezamenlijk oppakken. Maar wat moet je precies doen en hoe? En hoe kun je dit collectief aanpakken? Door bijeenkomsten omtrent zo’n onderwerp te organiseren werkt CLOK vraag-gestuurd. De ‘student’ leert wat hij wil en op dat moment nodig heeft. Door naar een training, leergang of seminar van CLOK te gaan blijf je actuele kennis vergaren en door jezelf verder te ontwikkelen help je dus ook meteen de lokale economie te versterken.”

Regiobijeenkomst Oost

 

UITNODIGING Regiobijeenkomst Oost Nederland “Energietransitie” - Donderdag 11 oktober 2018 

Op donderdag 11 oktober 2018 om 12.30 uur ontvangen wij u graag bij de gemeente Urk. Het thema van deze middag is ‘energietransitie’, een thema waar we allemaal mee te maken gaan krijgen. Deze middag begint met een lunch, waarna twee sprekers aandacht vragen voor verschillende alternatieven voor gasloos bouwen.

Daarna bezoeken we het windmolenpark 11 Beaufort waar wij uitgebreid uitleg zullen krijgen over de huidige windenergiewinning.

urk regio

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Welkom en introductie
Door Juriean Brands, gemeente Urk

13.30 uur Geothermie
Door Pieter Bakker. Pieter is de bedenker van het hergebruik van warme lucht dat op Urk veel wordt geproduceerd door de koelsystemen van de visindustrie. Hij vertelt hoe deze warmte voor bedrijven en woningen opnieuw gebruikt kan worden.

14.30 uur Riothermie
Door Stefan Walraven. Stefan vertelt hoe het zwembad van Urk verwarmd wordt door riothermie en hoe dit unieke systeem werkt.

15.30 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Nieuwe discussieronde over nieuwe werklocaties! 
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK

15.45 uur Vertrek naar windmolenpark 11 Beaufort met eigen vervoer

16.00 uur Presentatie over het windmolenpark

16.30 uur Bezoek Experience centrum, windmoleninformatiecentrum 11 Beaufort

17.00 uur Afsluiting en borrel

Locatie
Gemeentehuis Urk
Singel 9
8321 GT Urk

Adres bezoek Windmolenpark 11 Beaufort
Domineesweg 11
8308 PG Nagele
(eigen vervoer)

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ
in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op donderdag 11 oktober? Geef u en uw collega dan snel
op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor
8 oktober 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl. Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op donderdag 11 oktober 2018!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Oost Nederland

Janneke Pasterkamp, gemeente Urk
Jantina Venema, gemeente Steenwijkerland
Jack Windt, gemeente Deventer
Martin Kraaijenvanger, gemeente Ede

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144’
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Regiobijeenkomst Zuidoost

 
 

UITNODIGING Regiobijeenkomst Noord Nederland “Keten- en Clustersamenwerking in relatie tot voedselverspilling” - Donderdag 27 september 2018


Het kernteam Zuid Oost Nederland nodigt u uit voor de regiobijeenkomst op donderdag 27 september 2018 om 12.00 uur bij THREE-SIXTY in Veghel. THREE-SIXTY is het eerste innovatiecentrum op het gebied van circulaire economie. Ze geloven in de kracht van samenwerken en bieden daarom een platform waar kennis bij elkaar wordt gebracht. Netwerken, elkaar kruisen en aanvullen. Door elkaar te informeren, te helpen, te inspireren en verbindingen te zoeken. Enkel zo kunnen grootse prestaties geleverd worden.

three sixty 

Verspilling?
Is keten- / clustersamenwerking nou zo belangrijk? Is deze samenwerking niet vanzelfsprekend? Aan de hand van het thema voedselverspilling neemt Eja Praasterink ons mee in de wereld van keten- en clustersamenwerking. Is keten- / clustersamenwerking nou zo belangrijk? Is deze samenwerking niet vanzelfsprekend? Aan de hand van het thema voedselverspilling neemt Eja Praasterink ons mee in de wereld van keten- en clustersamenwerking.

Daarbij komt aan de orde hoe wordt omgegaan met voedsel en wat gedaan kan worden om verspilling tegen te gaan. THREE-SIXTY is de plek waar ondernemers, studenten en startups samen innovatieve concepten ontwikkelen en testen voor diverse vraagstukken. Vraagstukken die gaan over verspilling, maar ook over sociale innovatie. 

De verbinder tussen partijen!
De AMB-er wordt vaak gezien als ‘de’ verbinder tussen partijen. Als we het hebben over keten- en clustersamenwerking is de AMB-er de aangewezen persoon die als vliegwiel kan fungeren om dit te versterken. Innovatieve projecten zijn in de huidige wereld, waar duurzaamheid hoog op de agenda staat, een hot item. Maar wat zeggen termen als duurzaamheid of cradle to cradle nu eigenlijk? Wij als nuchtere AMB-ers willen primair dat het ondernemersklimaat goed is. Zo hebben bijvoorbeeld ondernemers die met complexe materie bezig zijn, vaak hoog opgeleide mensen nodig. Dit kunnen studenten zijn. Als deze vervolgens bij deze bedrijven kunnen gaan werken, blijft de kennis behouden en kiezen ze er voor om in de regio te gaan wonen. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor mensen die achterstand hebben ten aanzien van de arbeidsmarkt. Zeker in een tijd dat er een groot tekort is een goede arbeidskrachten. Bovenstaande is maar een klein onderdeel van het werkpakket van de AMB-er, maar het geeft weer eens aan hoe belangrijk de rol van de AMB-er is.

Programma
12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Welkom en introductie
door Rob Verpoort, strateeg economische ontwikkeling gemeente Meierijstad
13.00 uur Thema Ketensamenwerking in relatie tot voedselverspilling
Door Eja Praasterink, programmamanager Voeding, o.a. voor AgriFood Capital
13.30 uur Rondleiding THREE-SIXTY Veghel
Door Eja Praasterink
14.00 uur Korte pauze
14.30 uur Discussie thema Ketensamenwerking
Hugo Zontrop, Accountmanager bedrijven/Coördinator binnenstad
15.00 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Nieuwe discussieronde over nieuwe werklocaties!
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK
15.30 uur Borrel

Locatie
THREE-SIXTY
Huygensweg 10
5466 AN VEGHEL
Parkeren
Rondom het bedrijf is voldoende parkeergelegenheid.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op donderdag 27 september? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 21 september 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl. Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op donderdag 27 september 2018!

 

Met vriendelijke groet,

Regioteam Zuid Oost Nederland
Hugo Zontrop, gemeente Weert
Vieky Brands, werkorganisatie CGM
Wiel Verhaegh, gemeente Gemert-Bakel
Willy Schers, gemeente Peel en Maas
Bas Schinck gemeente Leudal
Ferdi Kirchheim, gemeente Heerlen
Otto Sanders, gemeente Meierijstad

____________________________________________________________________________________________

Contactgegevens

Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144’
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Regiobijeenkomst Noord

UITNODIGING Regiobijeenkomst Noord Nederland “Kansrijke leerweg!” - Dinsdag 2 oktober 2018

Het Kernteam Noord wil u bij deze uitnodigen voor de regiobijeenkomst Noord op dinsdag 2 oktober 2018 om 13.30 uur bij Witec Fijnmechanische Techniek in Stadskanaal. Dit bedrijf heeft samen met andere bedrijven uit de regio (JC-Electronics uit Leek, Pezy Group uit Groningen, Virol Recycling uit Scheemda en De Verbinding uit Groningen) “de kansrijke leerweg” ontwikkeld. Zij zien een jarenlange tendens van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt op het gebied van technisch geschoold personeel en hebben hiervoor een traject ontwikkeld.

Achtergrond
Foto noord website 1Er is enerzijds een groeiende vraag naar arbeidskrachten als het gaat om de technische beroepen. Anderzijds is er nog steeds sprake van een grote groep mensen die niet deelneemt aan het arbeidsproces. Oorzaken kunnen divers zijn, maar het valt op dat er een groot gat zit tussen aanbod en vraag. De gevraagde competentie heeft geen match met de aangeboden competentie. De aangeboden competentie is gebaseerd op in het verleden genoten opleiding en opgedane werkervaring. Het reguliere onderwijs kan dit gat niet opvullen, omdat in de meeste gevallen niet voldaan kan worden aan de basisvoorwaarden voor instroom. Er zijn geen opleidingstrajecten bekend die dit gat opvullen. De kansrijke leerweg zal dit gat doelgericht opvullen.

Foto noord website 2Doelstelling
Doel kansrijke leerweg is het ontwikkelen van bedrijfsopleidingen en praktijkbegeleiding voor kandidaten met afstand tot de “technische” arbeidsmarkt, waardoor de mogelijkheid tot plaatsing van deze kandidaten vergroot wordt in diverse beroepsgroepen (kansrijke banen).

Programma
13:30 - Inloop met koffie en thee
14:00 - Start bijeenkomst
-Start met CLOK Kwartiertje door Herman Timmermans
-Hierna zullen we door algemeen directeur Eric Vos worden meegenomen in de samenwerking tussen de overheid, onderwijs en ondernemers. Daarna zullen we een uitgebreide rondleiding krijgen op twee locaties door dit innovatieve bedrijf waarin we de theorie en praktijk daadwerkelijk in uitvoering zien.
16:45 - Afsluiting en opening netwerkborrel

Locatie
Witec Fijnmechanische Techniek
Ambachtsstraat 17
9502 ER STADSKANAAL

Parkeren
Rondom het bedrijf is voldoende parkeergelegenheid.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op 2 oktober? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 27 september 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 2 oktober 2018!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Noord-Nederland

Michel Veenma van de gemeente Stadskanaal
Ina Hateboer van de Kompanjie (ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela)
Jennie Snippe van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Nick Bruins van de gemeente Midden-Drenthe
Hendrik Buwalda van Súdwest Fryslân
Peter Kort van de De Fryske Marren

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl 

Laatste nieuws

Verhouding tussen gemeente en parkmanagement

Nieuws

19 december 2018

Omgevingsdienst IJmond stimuleert ondernemers om e…

Nieuws

15 november 2018

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

14 november 2018

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

12 november 2018