• Top 3 Beste PPS 2018 bekend!

  De juryleden Jan van Ginkel, Bastiaan de Roo, Cees Nuijten hebben zich afgelopen dagen beraden over de nominaties van 5 projecten voor de verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018. De Lees meer
 • Gezamenlijk aan de slag met Omgevingswet

  Hoe gezamenlijk om te gaan met de Omgevingswet is en blijft voor velen een uitdaging. Het OmgevingsPlatform heeft dit opgepakt en gaat de komende maand 3 workshops geven Lees meer
 • Regiobijeenkomst Zuid-Holland

       Aanmelden en kosten Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op 10 oktober? Geef Lees meer

Accountmanagers Bedrijven

Regiobijeenkomst Oost

 

UITNODIGING Regiobijeenkomst Oost Nederland “Energietransitie” - Donderdag 11 oktober 2018 

Op donderdag 11 oktober 2018 om 12.30 uur ontvangen wij u graag bij de gemeente Urk. Het thema van deze middag is ‘energietransitie’, een thema waar we allemaal mee te maken gaan krijgen. Deze middag begint met een lunch, waarna twee sprekers aandacht vragen voor verschillende alternatieven voor gasloos bouwen.

Daarna bezoeken we het windmolenpark 11 Beaufort waar wij uitgebreid uitleg zullen krijgen over de huidige windenergiewinning.

urk regio

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Welkom en introductie
Door Juriean Brands, gemeente Urk

13.30 uur Geothermie
Door Pieter Bakker. Pieter is de bedenker van het hergebruik van warme lucht dat op Urk veel wordt geproduceerd door de koelsystemen van de visindustrie. Hij vertelt hoe deze warmte voor bedrijven en woningen opnieuw gebruikt kan worden.

14.30 uur Riothermie
Door Stefan Walraven. Stefan vertelt hoe het zwembad van Urk verwarmd wordt door riothermie en hoe dit unieke systeem werkt.

15.30 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Nieuwe discussieronde over nieuwe werklocaties! 
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK

15.45 uur Vertrek naar windmolenpark 11 Beaufort met eigen vervoer

16.00 uur Presentatie over het windmolenpark

16.30 uur Bezoek Experience centrum, windmoleninformatiecentrum 11 Beaufort

17.00 uur Afsluiting en borrel

Locatie
Gemeentehuis Urk
Singel 9
8321 GT Urk

Adres bezoek Windmolenpark 11 Beaufort
Domineesweg 11
8308 PG Nagele
(eigen vervoer)

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ
in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op donderdag 11 oktober? Geef u en uw collega dan snel
op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor
8 oktober 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl. Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op donderdag 11 oktober 2018!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Oost Nederland

Janneke Pasterkamp, gemeente Urk
Jantina Venema, gemeente Steenwijkerland
Jack Windt, gemeente Deventer
Martin Kraaijenvanger, gemeente Ede

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144’
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Regiobijeenkomst Zuidoost

 
 

UITNODIGING Regiobijeenkomst Noord Nederland “Keten- en Clustersamenwerking in relatie tot voedselverspilling” - Donderdag 27 september 2018


Het kernteam Zuid Oost Nederland nodigt u uit voor de regiobijeenkomst op donderdag 27 september 2018 om 12.00 uur bij THREE-SIXTY in Veghel. THREE-SIXTY is het eerste innovatiecentrum op het gebied van circulaire economie. Ze geloven in de kracht van samenwerken en bieden daarom een platform waar kennis bij elkaar wordt gebracht. Netwerken, elkaar kruisen en aanvullen. Door elkaar te informeren, te helpen, te inspireren en verbindingen te zoeken. Enkel zo kunnen grootse prestaties geleverd worden.

three sixty 

Verspilling?
Is keten- / clustersamenwerking nou zo belangrijk? Is deze samenwerking niet vanzelfsprekend? Aan de hand van het thema voedselverspilling neemt Eja Praasterink ons mee in de wereld van keten- en clustersamenwerking. Is keten- / clustersamenwerking nou zo belangrijk? Is deze samenwerking niet vanzelfsprekend? Aan de hand van het thema voedselverspilling neemt Eja Praasterink ons mee in de wereld van keten- en clustersamenwerking.

Daarbij komt aan de orde hoe wordt omgegaan met voedsel en wat gedaan kan worden om verspilling tegen te gaan. THREE-SIXTY is de plek waar ondernemers, studenten en startups samen innovatieve concepten ontwikkelen en testen voor diverse vraagstukken. Vraagstukken die gaan over verspilling, maar ook over sociale innovatie. 

De verbinder tussen partijen!
De AMB-er wordt vaak gezien als ‘de’ verbinder tussen partijen. Als we het hebben over keten- en clustersamenwerking is de AMB-er de aangewezen persoon die als vliegwiel kan fungeren om dit te versterken. Innovatieve projecten zijn in de huidige wereld, waar duurzaamheid hoog op de agenda staat, een hot item. Maar wat zeggen termen als duurzaamheid of cradle to cradle nu eigenlijk? Wij als nuchtere AMB-ers willen primair dat het ondernemersklimaat goed is. Zo hebben bijvoorbeeld ondernemers die met complexe materie bezig zijn, vaak hoog opgeleide mensen nodig. Dit kunnen studenten zijn. Als deze vervolgens bij deze bedrijven kunnen gaan werken, blijft de kennis behouden en kiezen ze er voor om in de regio te gaan wonen. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor mensen die achterstand hebben ten aanzien van de arbeidsmarkt. Zeker in een tijd dat er een groot tekort is een goede arbeidskrachten. Bovenstaande is maar een klein onderdeel van het werkpakket van de AMB-er, maar het geeft weer eens aan hoe belangrijk de rol van de AMB-er is.

Programma
12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Welkom en introductie
door Rob Verpoort, strateeg economische ontwikkeling gemeente Meierijstad
13.00 uur Thema Ketensamenwerking in relatie tot voedselverspilling
Door Eja Praasterink, programmamanager Voeding, o.a. voor AgriFood Capital
13.30 uur Rondleiding THREE-SIXTY Veghel
Door Eja Praasterink
14.00 uur Korte pauze
14.30 uur Discussie thema Ketensamenwerking
Hugo Zontrop, Accountmanager bedrijven/Coördinator binnenstad
15.00 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Nieuwe discussieronde over nieuwe werklocaties!
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK
15.30 uur Borrel

Locatie
THREE-SIXTY
Huygensweg 10
5466 AN VEGHEL
Parkeren
Rondom het bedrijf is voldoende parkeergelegenheid.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op donderdag 27 september? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 21 september 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl. Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op donderdag 27 september 2018!

 

Met vriendelijke groet,

Regioteam Zuid Oost Nederland
Hugo Zontrop, gemeente Weert
Vieky Brands, werkorganisatie CGM
Wiel Verhaegh, gemeente Gemert-Bakel
Willy Schers, gemeente Peel en Maas
Bas Schinck gemeente Leudal
Ferdi Kirchheim, gemeente Heerlen
Otto Sanders, gemeente Meierijstad

____________________________________________________________________________________________

Contactgegevens

Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144’
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Regiobijeenkomst Noord

UITNODIGING Regiobijeenkomst Noord Nederland “Kansrijke leerweg!” - Dinsdag 2 oktober 2018

Het Kernteam Noord wil u bij deze uitnodigen voor de regiobijeenkomst Noord op dinsdag 2 oktober 2018 om 13.30 uur bij Witec Fijnmechanische Techniek in Stadskanaal. Dit bedrijf heeft samen met andere bedrijven uit de regio (JC-Electronics uit Leek, Pezy Group uit Groningen, Virol Recycling uit Scheemda en De Verbinding uit Groningen) “de kansrijke leerweg” ontwikkeld. Zij zien een jarenlange tendens van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt op het gebied van technisch geschoold personeel en hebben hiervoor een traject ontwikkeld.

Achtergrond
Foto noord website 1Er is enerzijds een groeiende vraag naar arbeidskrachten als het gaat om de technische beroepen. Anderzijds is er nog steeds sprake van een grote groep mensen die niet deelneemt aan het arbeidsproces. Oorzaken kunnen divers zijn, maar het valt op dat er een groot gat zit tussen aanbod en vraag. De gevraagde competentie heeft geen match met de aangeboden competentie. De aangeboden competentie is gebaseerd op in het verleden genoten opleiding en opgedane werkervaring. Het reguliere onderwijs kan dit gat niet opvullen, omdat in de meeste gevallen niet voldaan kan worden aan de basisvoorwaarden voor instroom. Er zijn geen opleidingstrajecten bekend die dit gat opvullen. De kansrijke leerweg zal dit gat doelgericht opvullen.

Foto noord website 2Doelstelling
Doel kansrijke leerweg is het ontwikkelen van bedrijfsopleidingen en praktijkbegeleiding voor kandidaten met afstand tot de “technische” arbeidsmarkt, waardoor de mogelijkheid tot plaatsing van deze kandidaten vergroot wordt in diverse beroepsgroepen (kansrijke banen).

Programma
13:30 - Inloop met koffie en thee
14:00 - Start bijeenkomst
-Start met CLOK Kwartiertje door Herman Timmermans
-Hierna zullen we door algemeen directeur Eric Vos worden meegenomen in de samenwerking tussen de overheid, onderwijs en ondernemers. Daarna zullen we een uitgebreide rondleiding krijgen op twee locaties door dit innovatieve bedrijf waarin we de theorie en praktijk daadwerkelijk in uitvoering zien.
16:45 - Afsluiting en opening netwerkborrel

Locatie
Witec Fijnmechanische Techniek
Ambachtsstraat 17
9502 ER STADSKANAAL

Parkeren
Rondom het bedrijf is voldoende parkeergelegenheid.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op 2 oktober? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 27 september 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 2 oktober 2018!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Noord-Nederland

Michel Veenma van de gemeente Stadskanaal
Ina Hateboer van de Kompanjie (ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela)
Jennie Snippe van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Nick Bruins van de gemeente Midden-Drenthe
Hendrik Buwalda van Súdwest Fryslân
Peter Kort van de De Fryske Marren

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl 

Training ondernemende ambtenaar

Training ‘De ondernemende ambtenaar 3.0.’ van CLOK

 • Inspiratiesessies over economische lokale kracht en samenwerking.
 • Stimulerende gesprekken tussen lokale ondernemers en gemeentelijke medewerkers.
 • Maatwerk op basis van uw specifieke situatie en behoeften.

De deelnemende ambtenaren worden in deze training gestimuleerd een constructief gesprek te voeren met hun eigen lokale ondernemers vanuit het oogpunt van samenwerking en gemeenschappelijk belang. Nu we steeds meer samenwerking zien ontstaan op lokaal en regionaal niveau, is deze houding belangrijker dan ooit, maar het zit nog lang niet altijd in hun DNA. De training ‘De ondernemende ambtenaar 3.0.’ van CLOK biedt deelnemers een economisch begrippenkader, effectieve tools, en interessante casuïstiek, zodat het daadwerkelijke gesprek aan het einde van de training op enthousiaste en effectieve wijze gevoerd kan worden.

De rol van de gemeenteambtenaar verandert
De samenleving verandert, en dus de rol van de gemeenteambtenaar ook. Eerder reageerde de ambtenaar alleen als er vragen kwamen en dan vooral vanuit een controlerende, procedurele en handhavende positie. Nu wordt er van diezelfde gemeenteambtenaren veel meer partnership gevraagd, bijvoorbeeld richting ondernemers. Van enkel faciliterend groeit hun rol uit naar actieve en gelijkwaardige gesprekspartners van lokale ondernemers, om samen oplossingen te zoeken voor lokale en regionale problematieken.

Specifiek bedoeld voor ambtenaren óm Account Managers EZ heen
De training ‘De ondernemende ambtenaar 3.0.’ is niet zozeer ontwikkeld voor Account Managers EZ. Die doorgronden het belang van een gelijkwaardige interactie met hun ondernemers heel goed, zien veranderingen op zich afkomen, en handelen daar ook naar. Maar vervolgens hebben zij binnen hun gemeentelijke apparaat een actieve houding nodig van de ambtenaren van de andere afdelingen. Bijvoorbeeld om inhoudelijk de juiste antwoorden op vragen te krijgen waarmee de AM EZ weer naar de ondernemers terug kan, zoals op het vlak van vergunningen, bestemmingsplannen of energietransitie. Maar op afdelingen, zoals Ruimtelijke Ordening of het Sociaal Domein, kan de gewenste meedenkende en ondernemende houding stagneren. Voor deze laag in de ambtelijke organisatie is de training een schot in de roos.

Actief leren luisteren en meedenken
Met de training leren ambtenaren in een gesprek met een ondernemer op het puntje van hun stoel te gaan zitten en te luisteren naar wat nu echt belangrijk is voor de ondernemer. Samen kunnen ze vervolgens een stap voorwaarts formuleren die én wettelijk klopt, de ondernemer steunt, én de lokale economie versterkt. De insteek van de training is dat deelnemers binnen die lijnen en kaders creatief en constructief leren meedenken met ondernemers in hun gemeente.

Maatwerk
Het betreft een maatwerk training, specifiek afgestemd op de behoeften binnen uw gemeente. Dus betrekt CLOK ook uw afdelingsmanagers bij de ontwikkeling van deze maatwerktraining. Daarmee groeit intern direct ook inzicht in het belang van deze training.

Interesse?
Wilt u meer weten of een verkennend gesprek? Neemt u dan contact op met: Sandra de Boer, projectmanager via info@clok.nl

U kunt zich ook direct aanmelden door middel van onderstaand formulier. 

Laatste nieuws

Nominaties Beste PPS2018

Nieuws

7 september 2018

Rol en taak EZ in ‘Samen in transitie naar andere …

Nieuws

13 augustus 2018

Energietransitie - Kostenpost of kans voor de econ…

Nieuws

13 augustus 2018

Pilot Regelluwe Zones

Nieuws

13 augustus 2018