• Dag voor Wethouders Economische Zaken

      VERPLAATSING Dag voor Wethouders naar september 2018 Verrassend veel (nieuwe) wethouders EZ schreven zich in voor de unieke Dag voor Wethouders van Stichting CLOK op 21 juni. Lees meer
  • Interview met Henk Solingen

    Henk Solingen, Account Manager Bedrijven gemeente Leiden: “De Dag van EZ biedt topsprekers, waardevolle workshops en direct toegang tot het CLOK netwerk” De gemeente Leiden telt vijf Account Lees meer
  • Interview met Nicolien Bot

    Nicolien Bot, trainer van ‘De ondernemende ambtenaar 3.0.’ van CLOK: “De maatschappelijke ontwikkelingen maken het onontkoombaar dat gemeenteambtenaren een ondernemende houding aannemen” Nicolien Bot is de daadwerkelijke trainer Lees meer

Accountmanagers Bedrijven

Bruto Oldambts Product

GroepsfotoDrie dagen CLOK leidt tot een gevoel bij het Bruto Oldambt Product. Het creert eigenaarschap onder ambtenaren. Eigenaarschap van Oldambt. Allemaal zijn we een beetje eigenaar van Oldambt. Of we er nu wonen of werken. Dat eigenaarschap is het verbindende element tussen iedereen die in Oldambt vertoeft.

(mede)Eigenaarschap
De training heeft daar met een klein beetje theorie en vooral veel praktijk (lokaal ingebracht door deelnemers) en van elders (ingebracht door de trainers) een aanzet toe gegeven. Eigenaarschap is noodzakelijk om zaken gedaan te krijgen.

Customer Relations Management
Noodzakelijk in goed relatiemanagement is een systeem dat goed beheerd wordt met onthoud over onze relaties. (mede)eigenaarschap zorgt ervoor dat zo’n systeem gevuld wordt een goed wordt bijgehouden. Zonder is het een zinloos instrument

Elkaar leren kennen
De training heeft een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan het elkaar leren kennen als collega’s. praktijkvoorbeelden hebben ervoor gezorgd dat duidelijk werd dat er diverse raakvlakken zijn te vinden tussen ogenschijnlijk niet te verbinden afdelingen (een gesprek vanuit vergunningverlening over een uitbreiding kan simpel worden vertaald naar het team werkadviseurs die daarin mogelijkheden kunnen vinden om personeel te plaatsen). Het heeft de behoefte blootgelegd om elkaar (informeel) te treffen. Is de vrijdagmiddagborrel een instrument?

Inrichting/uitbreiding ondernemersloket
Uiteindelijk moet elke ambtenaar in meer of mindere mate in staat zijn om van buiten naar binnen te denken. Daar horen competenties als flexibiliteit, nieuwsgierigheid en ondernemingsgezind in thuis. Deze training sleutelt aan deze competenties. Ondernemers zijn pragmatisten en alleen daarom al flexibel. Ze zijn gedwongen om te denken in kansen, omdat dat de schoorsteen laat roken. Daar hebben we meer van nodig om die dienstverlening verder te verbeteren. We hebben dus ook mee ondernemersloket nodig. Bijvoorbeeld om aan te sluiten bij thema’s in ondernemersland: horeca/toerisme, industrie en detailhandel. Dat zorgt voor ruimte om te investeren en maakt het proactief handelen mogelijk. Bijvoorbeeld aan het begin van het jaar gaan zitten met een ondernemer om de evenementen van het jaar door te nemen en te kijken waar gefaciliteerd kan worden.

Verwachtingsmanagement
Onze relaties verlangen duidelijkheid. Nee is ook een antwoord. Verwachtingen over en weer kunnen prima worden uitgesproken. Dat creëert duidelijkheid en zelfs begrip. Is het een idee om te werken met een contract voor nieuwe ondernemers? Het creëert eigenaarschap, maakt zaken duidelijk en verbindt. Hieraan verbonden viel het idee van de bijeenkomst voor nieuwe ondernemers. Anderhalf uur waarin elkaar leren kennen centraal staat, de contracten getekend worden, ambtenaren en ondernemers een gezicht krijgen, de verbinding wordt gelegd en nog leuk is ook!

Meer CLOK
Unaniem deelt de groep het idee om meer collega’s te trainen op deze wijze met deze materie. En dat deze materie herhaald zou moeten worden. Immers, de kracht van verandering ligt in de herhaling. Deze training is een interventie in het veranderingsproces dat leidt naar een vernieuwd Oldambt. 

Beroepsregister Accountmanager Bedrijven

Geef nú prioriteit aan uw permanente deskundigheidsbevordering en kies nú voor het Beroepsregister Accountmanagers Bedrijven!

CLOK wéét hoe druk uw agenda is. Als actieve Accountmanager Bedrijven komt u permanent tijd tekort. Wat als eerste sneuvelt in die dagelijkse drukte? Uw deskundigheidsbevordering. Zonde, want tijdens uw functioneringsgesprek of eventuele sollicitatie steekt dat hiaat ineens slecht getimed de kop op.

Zet dóór met uw deskundigheid.
Draai het om en kies nú voor uw deelname aan het Beroepsregister van CLOK. Om uw inschrijving te borgen én te behouden, doorloopt u bij CLOK een inhoudelijk programma voor de bevordering van uw deskundigheid.

Een stevige stimulans. 
CLOK attendeert u tijdig op precies de belangrijke bijeenkomsten, seminars en leermomenten die u de vereiste punten opleveren. Het programma biedt u ook jaarlijkse ontmoetingen met collega’s om mee te sparren en voor intervisie.

Uw deskundigheidsbevordering perfect op peil
Die cadans, dat ritme en die reminders houden uw deskundigheidsbevordering perfect op peil. Ook borgt het uw inschrijving in het Beroepsregister Accountmanagers Bedrijven. Eveneens vormt dit systeem een professioneel signaal naar uw leidinggevende om u alle vereiste ondersteuning te geven en tijd voor u vrij te maken.

Uw winst? Groot!
Op systematische wijze kunt u uw individuele deskundigheid vergroten en profileren, wat een toegevoegde waarde is voor uw stakeholders.

Stap-voor-stap naar uw accreditatie
In de bijlages onder aan de pagina treft u het aanmeldingsformulier, de algemene voorwaarden en het reglement aan. Ons advies? Grijp direct deze kans om opgenomen te worden in het Beroepsregister van CLOK voor Accountmanagers Bedrijven. Wij kijken uit naar uw ingevulde aanmeldingsformulier en zetten vervolgens samen met u alle benodigde vervolgstappen.

Leergang AMB/EZ weer van start!

12 september was voor CLOK weer één van de mooiste dagen van het jaar. De Leergang EZ/AMB is weer gestart! We zijn trots dat we ook dit jaar weer een volle leergang hebben, vol professionals die zich inzetten om bij te dragen aan een betere economische omgeving op lokaal niveau. We hebben een start gemaakt met pitches, introductie van de leergang en het accountplan. Daarna heeft Henk Wijnsma ons meegenomen in de toekomst van de lokale economie. De cursisten gaan zich ook dit jaar weer verdiepen in vaardigheden, accountmanagement, omgevingswet, sociale domein en nog zoveel meer. We kijken nu al uit naar de accountplannen die volgend voorjaar worden gepresenteerd door de groep.

Vanuit CLOK constateren we een toenemende vraag naar kennis. Om iedereen een kans te bieden gaat CLOK in januari opnieuw starten met een leergang. De leergang Medewerkers Economische Zaken is gericht op alle medewerkers van Economische Zaken. Veel vraagstukken spelen voor de hele afdeling of nog breder. Interesse gekregen in het volgen van een leergang? Ga er over in gesprek met je leidinggevende.

 20170913 - Foto start leergang AMB klein

Leergang MEZ 2018

Leergang Medewerkers EZ 2018

Door het volgen van deze leergang bent u als Medewerker EZ/Accountmanager Bedrijven beter in staat om een visie te ontwikkelen op uw eigen rol en krijgt u handvatten aangereikt om uw functie bovendien een stuk meer adequaat in te vullen.

Opbouw Leergang Medewerkers EZ

De Leergang Accountmanager Bedrijven op HBO-niveau bestaat uit de onderstaande 16 modules met de bijbehorende leerdoelen. Het is een complete leergang. Dus kunt u geen losse modules of clusters volgen. Mocht u eerder losse modules of clusters hebben gevolgd? Neem dan contact met ons op, zodat we opzoek kunnen naar een passende oplossing. 

Belangstelling?

Download onderaan de pagina de brochure of het inschrijfformulier. Of neem voor meer informatie contact op met stichting CLOK via info@clok.nl.

Locatie

De leergang zal van start gaan medio september 2018. 
De locatie is in Utrecht, nabij CS. Specifiek adres volgt later.

Voor de leergang zijn de algemene voorwaarden van kracht.

Laatste nieuws

Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van s…

Professionaliseren

25 april 2018

Studiemiddag Ondernemersfondsen 15 mei 2018

Nieuws

25 april 2018

Ook dit is Parkmanagement

PM

4 april 2018

Bruto Oldambts Product

AMB

4 april 2018