• Interview Erwin van der Krabben

    Help de economie ontwikkelen door jezelf te ontwikkelen Prof. Dr. Erwin van der Krabben is Hoogleraar vastgoed- en locatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens lid Lees meer
  • Terugblik bijeenkomst citymarketing

    Uniek: gemeente, centrummanagement en citymarketing bij elkaar om meerwaarde in samenwerking te onderzoeken Samen het Bruto Lokaal Product versterken, dat is het gezamenlijke belang van gemeente, centrummanagement en Lees meer
  • Mark van Mast over toekomstbestendige bedrijventerreinen

    De komende decennia worden we geconfronteerd met ontwikkelingen die ongetwijfeld hun weerslag hebben op het functioneren van onze bedrijventerreinen. Willen we kunnen blijven concurreren met andere werklocaties in Lees meer

Interview Erwin van der Krabben

Erwin van der Krabben aangepastHelp de economie ontwikkelen door jezelf te ontwikkelen

Prof. Dr. Erwin van der Krabben is Hoogleraar vastgoed- en locatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens lid van de kwaliteitscommissie van CLOK. Educatie is dus een onlosmakelijk onderdeel van zijn dagelijks leven. Met deze gedachte in het achterhoofd vroeg CLOK aan Erwin hoe educatie zich de komende jaren gaat ontwikkelen en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de lokale economie.

Je blijft je leven lang leren en ontwikkelen, zo ook Erwin: “Ik blijf continu leren en leer eigenlijk dagelijks wel iets nieuws. Dit is niet te vergelijken met vroeger in een klaslokaal, maar het meeste leer ik op intervisiedagen of door in gesprek te zijn met collega’s.”

De oude klassikale onderwijsstructuren blijven voorlopig nog wel bestaan, maar: “Er komen steeds meer nieuwe vormen van leren bij; de individuele behoefte komt centraler te staan tijdens trainingen. Onderwijsstructuren ontwikkelen zich van aanbod-gericht naar vraag-gestuurd. Mensen zullen steeds meer zelf komen met leervragen en hun eigen praktijkcasussen om te leren over situaties waar ze zelf tegenaan lopen.”

Voorlopig blijft het binnen gemeentes gebruikelijker om complete leergangen te volgen, maar toch merk je ook hier een verschuiving naar trainingen die meer gericht zijn op intervisie en vraaggericht werken. Het grote verschil met de private sector is dat men binnen de publieke sector al langer gewend en geneigd is om casussen en vraagstukken met elkaar te delen. Dit ligt natuurlijk ook aan de aard van de vraagstukken. De private kant heeft meer te maken met commerciële belangen, dat bepaalt de mate van delen erg.

Verder werd deze vorm van trainingen door ondernemers gezien als eigenbelang van medewerkers en was het een soort gunfactor om medewerkers zich te laten ontwikkelen. Maar door een vraagstuk waar de organisatie mee zit te behandelen in de training, komen deze nieuwe vormen van trainingen steeds meer overeen met het belang van de werkgever.

Erwin: “Het mooie van CLOK is dat zij, in tegenstelling tot reguliere opleidingsinstituten, al vraag-gestuurd werkt. CLOK kan als geen ander antwoorden op de behoefte aan vraag gestuurde trainingen en cursussen. Zo spelen zij met hun trainingen in op hedendaagse vraagstukken over gezamenlijke mobiliteit, de rol van ondernemersfondsen en het verduurzamen van werklocaties.

Ook de informatieplicht energiebesparing die komend jaar in werking gaat is volgens Erwin een interessant voorbeeld. Erwin: “Het gaat alle partijen aan en alle bedrijven krijgen er mee te maken. Dit kun je dus gezamenlijk oppakken. Maar wat moet je precies doen en hoe? En hoe kun je dit collectief aanpakken? Door bijeenkomsten omtrent zo’n onderwerp te organiseren werkt CLOK vraag-gestuurd. De ‘student’ leert wat hij wil en op dat moment nodig heeft. Door naar een training, leergang of seminar van CLOK te gaan blijf je actuele kennis vergaren en door jezelf verder te ontwikkelen help je dus ook meteen de lokale economie te versterken.”