Regiobijeenkomst Midden-Nederland

UITNODIGING Regiobijeenkomst Midden-Nederland - Dinsdag 4 december 2018 - “Succesvol samenwerken met ondernemers(verenigingen)”

Op dinsdag 4 december om 12.30 uur ontvangt CLOK u graag bij de gastgemeente Stichtse Vecht. Gastvrouw Bettie Duijff heet jullie welkom op de locatie in Maarssen: Huize Goudestein.

Goudestein

 

Het thema van deze middag is “Succesvol samenwerken met ondernemers(verenigingen)”, een thema waar we allemaal mee te maken hebben. Altijd weer een opgave. Het betrekken van ondernemers bij de initiatieven van de gemeente. Of, hoe betrekt een bestuur van een ondernemersvereniging zijn leden bij activiteiten. Op 4 december krijgen we een overtuigende presentatie vanuit de harde praktijk. Op een versterking van de samenwerking.

Hoe betrek je ondernemers bij de economische strategie van de gemeente en zorg je ervoor dat ze zich betrokken voelen? En hoe zorg je voor een sterk netwerk van lokale ondernemers die samenwerken? Veel gemeentes vinden het lastig om een passende rol te vinden in de samenwerking met en tussen lokale ondernemers. Hoe is het mogelijk een brug te slaan tussen de publieke en private sector en gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel: een vitale lokale economie.

PROGRAMMA
12.30 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Welkom en introductie
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK

13.30 uur Vormgeven aan de samenwerking
Door Bert Strijker, directeur Energie Coöperatie Utrecht en oud parkmanager Coevorden
Bert weet als geen ander wat het is om ondernemers actief te krijgen en inhoud te geven aan de samenwerking met de gemeente. Bert gaat in op zijn periode als parkmanager en nu als directeur van de Energie Coöperatie Utrecht. Waarin zit het verschil? En hoe geeft hij vorm aan de samenwerking. De presentatie wordt gevolgd door een interactieve sessie waarin handvatten worden geformuleerd die werkbaar zijn om in de eigen gemeente de betrokkenheid en samenwerking te vergroten.

14.30 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK
Volgend jaar zal er een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen ontstaan. Er zijn vorig jaar zeer veel kavels verkocht, voor 3 miljard euro in totaal. Steeds meer gemeenten moeten nu al nee verkopen. Geen voorraad kavels meer beschikbaar. Mijn inschatting is dat steeds meer gemeenten en besturen van ondernemersorganisaties hun wensen om hectares neer zullen gaan leggen bij de onderhandelaars voor de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Want de provincie is een belangrijke speler en volgend jaar zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Het nieuwe gevecht om de ruimte gaat over ondermeer volgende vragen: de rol van de Ladder voor stedelijke ontwikkeling, de lokale geworteldheid van bedrijven en hun grote belang voor de lokale gemeenschap, de (beperkte?) mogelijkheid van verdichting, zijn de huidige trendanalyses en prognose modellen nog valide voor de toekomst? Helpt de energietransitie opgave hierbij? Helpt regionalisering?

14:45 uur Voor en door de deelnemers zelf; pitches over actuele onderwerpen bedrijventerreinen Om ervaringen te delen, iets te vertellen over een project of een vraag te stellen over een probleem waar je tegenaan loopt.

15.15 uur Afsluiting met een drankje

Locatie
Vergaderkamer Parkzijde, Huize Goudestein
Endelhovenlaan 1
3601 GR in Maarssen

Parkeren is mogelijk op de P van het gemeentekantoor, bezoekers kunnen zich melden bij de receptie.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op dinsdag 4 december? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 30 november 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl. 

Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 4 december 2018!

Met vriendelijke groet, Regioteam Midden Nederland 

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer