Regiobijeenkomst Noord

UITNODIGING Regiobijeenkomst Noord Nederland “Kansrijke leerweg!” - Dinsdag 2 oktober 2018

Het Kernteam Noord wil u bij deze uitnodigen voor de regiobijeenkomst Noord op dinsdag 2 oktober 2018 om 13.30 uur bij Witec Fijnmechanische Techniek in Stadskanaal. Dit bedrijf heeft samen met andere bedrijven uit de regio (JC-Electronics uit Leek, Pezy Group uit Groningen, Virol Recycling uit Scheemda en De Verbinding uit Groningen) “de kansrijke leerweg” ontwikkeld. Zij zien een jarenlange tendens van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt op het gebied van technisch geschoold personeel en hebben hiervoor een traject ontwikkeld.

Achtergrond
Foto noord website 1Er is enerzijds een groeiende vraag naar arbeidskrachten als het gaat om de technische beroepen. Anderzijds is er nog steeds sprake van een grote groep mensen die niet deelneemt aan het arbeidsproces. Oorzaken kunnen divers zijn, maar het valt op dat er een groot gat zit tussen aanbod en vraag. De gevraagde competentie heeft geen match met de aangeboden competentie. De aangeboden competentie is gebaseerd op in het verleden genoten opleiding en opgedane werkervaring. Het reguliere onderwijs kan dit gat niet opvullen, omdat in de meeste gevallen niet voldaan kan worden aan de basisvoorwaarden voor instroom. Er zijn geen opleidingstrajecten bekend die dit gat opvullen. De kansrijke leerweg zal dit gat doelgericht opvullen.

Foto noord website 2Doelstelling
Doel kansrijke leerweg is het ontwikkelen van bedrijfsopleidingen en praktijkbegeleiding voor kandidaten met afstand tot de “technische” arbeidsmarkt, waardoor de mogelijkheid tot plaatsing van deze kandidaten vergroot wordt in diverse beroepsgroepen (kansrijke banen).

Programma
13:30 - Inloop met koffie en thee
14:00 - Start bijeenkomst
-Start met CLOK Kwartiertje door Herman Timmermans
-Hierna zullen we door algemeen directeur Eric Vos worden meegenomen in de samenwerking tussen de overheid, onderwijs en ondernemers. Daarna zullen we een uitgebreide rondleiding krijgen op twee locaties door dit innovatieve bedrijf waarin we de theorie en praktijk daadwerkelijk in uitvoering zien.
16:45 - Afsluiting en opening netwerkborrel

Locatie
Witec Fijnmechanische Techniek
Ambachtsstraat 17
9502 ER STADSKANAAL

Parkeren
Rondom het bedrijf is voldoende parkeergelegenheid.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op 2 oktober? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 27 september 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 2 oktober 2018!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Noord-Nederland

Michel Veenma van de gemeente Stadskanaal
Ina Hateboer van de Kompanjie (ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela)
Jennie Snippe van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Nick Bruins van de gemeente Midden-Drenthe
Hendrik Buwalda van Súdwest Fryslân
Peter Kort van de De Fryske Marren

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer