Regiobijeenkomst Noord-Holland

UITNODIGING Regiobijeenkomst Noord-Holland - Donderdag 29 november 2018

Beste relatie, 
Op dinsdag 27 november 2018 om 12.30 uur ontvangen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Stichting CLOK u graag bij NHN in Gebouw C, Bergerweg 200 in Alkmaar.

PROGRAMMA
12.30 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Welkom en introductie
Door John Spee, projectleider Marketing & Acquisitie bij Ontwikkelingsbedrijf NHN

13.45 uur Ondermijning/ boven-onderwereld en trends in beveiliging
Door Piet Sleurink, Cameratoezichtcentrale Spyke Security
Ondermijning is een steeds belangrijker item. Veel gemeenten zijn daarmee bezig. En ook besturen van ondernemersverenigingen. De vorige keer is aan dit punt aandacht besteed. Nu komt er op verzoek van de deelnemers een vervolg. De heer Sleurink zal vanuit zijn praktijkervaring, ook visueel, ingaan op de toenemende invloed van de onderwereld op de veiligheid op bedrijventerreinen. En vervolgens zullen een aantal trends in de beveiligingswereld worden geschetst die de komende jaren mogelijk worden toegepast.

14.45 uur Pauze

15.00 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK
Volgend jaar zal er een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen ontstaan. Er zijn vorig jaar zeer veel kavels verkocht, voor 3 miljard euro in totaal. Steeds meer gemeenten moeten nu al nee verkopen. Geen voorraad kavels meer beschikbaar. Mijn inschatting is dat steeds meer gemeenten en besturen van ondernemersorganisaties hun wensen om hectares neer zullen gaan leggen bij de onderhandelaars voor de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Want de provincie is een belangrijke speler en volgend jaar zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Het nieuwe gevecht om de ruimte gaat over ondermeer volgende vragen: de rol van de Ladder voor stedelijke ontwikkeling, de lokale geworteldheid van bedrijven en hun grote belang voor de lokale gemeenschap, de (beperkte?) mogelijkheid van verdichting, zijn de huidige trendanalyses en prognose modellen nog valide voor de toekomst? Helpt de energietransitie opgave hierbij? Helpt regionalisering?

15.15 uur Startersloket
Door Joeri de Goede
Het (regionale) bedrijfsleven is de laatste jaren volop in beweging. Zo heeft het aantal (startende) ondernemers de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen. De verwachting is dat deze groei door zal blijven gaan. Maar wordt iedere (startende) ondernemer succesvol en ook voldoende ondersteund (door de overheid)? Uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Stichting Startersloket (ruim 50 jaar ervaring bij de KvK en binnen de bancaire sector) heeft samen met de Westfriese gemeenten in 2017 de handen in één geslagen om deze doelgroep beter te gaan bedienen. Dit heeft geresulteerd in ‘Startersloket Westfriesland’. Hierbij is het doel het verbeteren van het regionale ondernemersklimaat door startende ondernemers bewuster en beter voorbereid van start te laten gaan. Joeri Goede neemt jullie mee in deze wereld en laat zien hoe je als gemeente deze doelgroep kan ondersteunen. 

16.00 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op dinsdag 27 november? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 17 november 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl

Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 27 november 2018!

Met vriendelijke groet, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord En Stichting CLOK _____________________________________________________________________________________________
Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer