Regiobijeenkomst Oost

 

UITNODIGING Regiobijeenkomst Oost Nederland “Energietransitie” - Donderdag 11 oktober 2018 

Op donderdag 11 oktober 2018 om 12.30 uur ontvangen wij u graag bij de gemeente Urk. Het thema van deze middag is ‘energietransitie’, een thema waar we allemaal mee te maken gaan krijgen. Deze middag begint met een lunch, waarna twee sprekers aandacht vragen voor verschillende alternatieven voor gasloos bouwen.

Daarna bezoeken we het windmolenpark 11 Beaufort waar wij uitgebreid uitleg zullen krijgen over de huidige windenergiewinning.

urk regio

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Welkom en introductie
Door Juriean Brands, gemeente Urk

13.30 uur Geothermie
Door Pieter Bakker. Pieter is de bedenker van het hergebruik van warme lucht dat op Urk veel wordt geproduceerd door de koelsystemen van de visindustrie. Hij vertelt hoe deze warmte voor bedrijven en woningen opnieuw gebruikt kan worden.

14.30 uur Riothermie
Door Stefan Walraven. Stefan vertelt hoe het zwembad van Urk verwarmd wordt door riothermie en hoe dit unieke systeem werkt.

15.30 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Nieuwe discussieronde over nieuwe werklocaties! 
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK

15.45 uur Vertrek naar windmolenpark 11 Beaufort met eigen vervoer

16.00 uur Presentatie over het windmolenpark

16.30 uur Bezoek Experience centrum, windmoleninformatiecentrum 11 Beaufort

17.00 uur Afsluiting en borrel

Locatie
Gemeentehuis Urk
Singel 9
8321 GT Urk

Adres bezoek Windmolenpark 11 Beaufort
Domineesweg 11
8308 PG Nagele
(eigen vervoer)

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ
in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op donderdag 11 oktober? Geef u en uw collega dan snel
op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor
8 oktober 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl. Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op donderdag 11 oktober 2018!

Met vriendelijke groet,
Regioteam Oost Nederland

Janneke Pasterkamp, gemeente Urk
Jantina Venema, gemeente Steenwijkerland
Jack Windt, gemeente Deventer
Martin Kraaijenvanger, gemeente Ede

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144’
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer