Regiobijeenkomst West-Brabant/Zeeland

UITNODIGING Regiobijeenkomst West-Brabant/Zeeland - Dinsdag 23 oktober 2018

Op dinsdag 23 oktober 2018 om 12.30 uur ontvangen de gemeente Roosendaal en Stichting CLOK u graag. Deze middag begint met een lunch, waarna Willemijn van der Eijnden ons welkom zal heten en het middagprogramma van start gaat.

image003

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch

13.30 uur Welkom en introductie van de gemeente Roosendaal Door Willemijn van der Eijnden, accountmanager van de gemeente Roosendaal

13.45 uur Logistiek / Parkrangers
Door Pieter Wierckx, parkmanager Majoppeveld
De parkrangers zijn de parkmanagement-organisaties die de beveiliging van terreinen voor hun rekening nemen. En dat zeer expliciet ook op mobiele wijze uitvoeren. We worden deelgenoot van hun zeer praktische aanpak. Maar het past binnen het beleid. Pieter Wierckx, parkmanager Majoppeveld in de gemeente Roosendaal zal ingaan op het geformuleerde veiligheidsbeleid van Roosendaal. 

14.20 uur Ondermijning/ boven-onderwereld en trends in beveiliging
Door Piet Sleurink, Cameratoezichtcentrale Spyke Security
Ondermijning is een steeds belangrijker item. Veel gemeenten zijn daarmee bezig. En ook besturen van ondernemersverenigingen. De vorige keer is aan dit punt aandacht besteed. Nu komt er op verzoek van de deelnemers een vervolg. De heer Sleurink zal vanuit zijn praktijkervaring, ook visueel, ingaan op de toenemende invloed van de onderwereld op de veiligheid op bedrijventerreinen. En vervolgens zullen een aantal trends in de beveiligingswereld worden geschetst die de komende jaren mogelijk worden toegepast.

15.00 uur Pauze

15.30 uur Arbeidsmarkt en in het verlengde (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten
Door Chantal van den Heuvel, senior beleidsadviseur Economie en arbeidsmarkt bij de gemeente Roosendaal
Wat betekent dit bestuurlijk / politiek? Ook wordt de link gelegd naar huisvesting van arbeidsmigranten.

16.10 uur Ruimte voor inbreng van de deelnemers.
Door Jurgen Trouw, accountmanager Etten-Leur
Wie heeft een mooi project, een te delen werkervaring of vraag? Iedereen kan zijn/haar item inbrengen. 

16.30 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen
Door Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK
Volgend jaar zal er een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen ontstaan. Er zijn vorig jaar zeer veel kavels verkocht, voor 3 miljard euro in totaal. Steeds meer gemeenten moeten nu al nee verkopen. Geen voorraad kavels meer beschikbaar. Mijn inschatting is dat steeds meer gemeenten en besturen van ondernemersorganisaties hun wensen om hectares neer zullen gaan leggen bij de onderhandelaars voor de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Want de provincie is een belangrijke speler en volgend jaar zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Het nieuwe gevecht om de ruimte gaat over ondermeer volgende vragen: de rol van de Ladder voor stedelijke ontwikkeling, de lokale geworteldheid van bedrijven en hun grote belang voor de lokale gemeenschap, de (beperkte?) mogelijkheid van verdichting, zijn de huidige trendanalyses en prognose modellen nog valide voor de toekomst? Helpt de energietransitie opgave hierbij? Helpt regionalisering?

16.45 uur Locatie en onderwerpen volgende regiobijeenkomst
Door Jurgen Trouw

17.00 uur Afsluiting en borrel

Locatie
Gemeente Roosendaal, Stadskantoor, Stadserf 1, 4701 NK
Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Stadskantoor, wel betaald parkeren.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op dinsdag 23 oktober? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 19 oktober 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl.

Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 23 oktober 2018!

Met vriendelijke groet,
Regioteam West-Brabant en Zeeland

Jurgen Trouw, gemeente Etten-Leur
Hanneke Klerks, gemeente Oosterhout
Monique Bax, gemeente Breda
Daniëlle Ernest, gemeente Werkendam
Gert Stevense, gemeente Vlissingen
Bart Pouwer, gemeente Vlissingen

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer