Regiobijeenkomst Zuidoost

 
 

UITNODIGING Regiobijeenkomst Noord Nederland “Keten- en Clustersamenwerking in relatie tot voedselverspilling” - Donderdag 27 september 2018


Het kernteam Zuid Oost Nederland nodigt u uit voor de regiobijeenkomst op donderdag 27 september 2018 om 12.00 uur bij THREE-SIXTY in Veghel. THREE-SIXTY is het eerste innovatiecentrum op het gebied van circulaire economie. Ze geloven in de kracht van samenwerken en bieden daarom een platform waar kennis bij elkaar wordt gebracht. Netwerken, elkaar kruisen en aanvullen. Door elkaar te informeren, te helpen, te inspireren en verbindingen te zoeken. Enkel zo kunnen grootse prestaties geleverd worden.

three sixty 

Verspilling?
Is keten- / clustersamenwerking nou zo belangrijk? Is deze samenwerking niet vanzelfsprekend? Aan de hand van het thema voedselverspilling neemt Eja Praasterink ons mee in de wereld van keten- en clustersamenwerking. Is keten- / clustersamenwerking nou zo belangrijk? Is deze samenwerking niet vanzelfsprekend? Aan de hand van het thema voedselverspilling neemt Eja Praasterink ons mee in de wereld van keten- en clustersamenwerking.

Daarbij komt aan de orde hoe wordt omgegaan met voedsel en wat gedaan kan worden om verspilling tegen te gaan. THREE-SIXTY is de plek waar ondernemers, studenten en startups samen innovatieve concepten ontwikkelen en testen voor diverse vraagstukken. Vraagstukken die gaan over verspilling, maar ook over sociale innovatie. 

De verbinder tussen partijen!
De AMB-er wordt vaak gezien als ‘de’ verbinder tussen partijen. Als we het hebben over keten- en clustersamenwerking is de AMB-er de aangewezen persoon die als vliegwiel kan fungeren om dit te versterken. Innovatieve projecten zijn in de huidige wereld, waar duurzaamheid hoog op de agenda staat, een hot item. Maar wat zeggen termen als duurzaamheid of cradle to cradle nu eigenlijk? Wij als nuchtere AMB-ers willen primair dat het ondernemersklimaat goed is. Zo hebben bijvoorbeeld ondernemers die met complexe materie bezig zijn, vaak hoog opgeleide mensen nodig. Dit kunnen studenten zijn. Als deze vervolgens bij deze bedrijven kunnen gaan werken, blijft de kennis behouden en kiezen ze er voor om in de regio te gaan wonen. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor mensen die achterstand hebben ten aanzien van de arbeidsmarkt. Zeker in een tijd dat er een groot tekort is een goede arbeidskrachten. Bovenstaande is maar een klein onderdeel van het werkpakket van de AMB-er, maar het geeft weer eens aan hoe belangrijk de rol van de AMB-er is.

Programma
12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Welkom en introductie
door Rob Verpoort, strateeg economische ontwikkeling gemeente Meierijstad
13.00 uur Thema Ketensamenwerking in relatie tot voedselverspilling
Door Eja Praasterink, programmamanager Voeding, o.a. voor AgriFood Capital
13.30 uur Rondleiding THREE-SIXTY Veghel
Door Eja Praasterink
14.00 uur Korte pauze
14.30 uur Discussie thema Ketensamenwerking
Hugo Zontrop, Accountmanager bedrijven/Coördinator binnenstad
15.00 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Nieuwe discussieronde over nieuwe werklocaties!
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK
15.30 uur Borrel

Locatie
THREE-SIXTY
Huygensweg 10
5466 AN VEGHEL
Parkeren
Rondom het bedrijf is voldoende parkeergelegenheid.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op donderdag 27 september? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 21 september 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl. Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op donderdag 27 september 2018!

 

Met vriendelijke groet,

Regioteam Zuid Oost Nederland
Hugo Zontrop, gemeente Weert
Vieky Brands, werkorganisatie CGM
Wiel Verhaegh, gemeente Gemert-Bakel
Willy Schers, gemeente Peel en Maas
Bas Schinck gemeente Leudal
Ferdi Kirchheim, gemeente Heerlen
Otto Sanders, gemeente Meierijstad

____________________________________________________________________________________________

Contactgegevens

Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144’
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer