Regiobijeenkomsten

CLOK Regiobijeenkomsten najaar 2018

Dit voor- en najaar organiseert CLOK weer regiobijeenkomsten bij u in de regio. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een vaste opzet gehanteerd. Deze opzet bestaat uit het bespreken van een actueel en regionaal onderwerp door een spreker, de intervisie waarvoor een collega uit de regio een case voorlegt en het CLOK-kwartiertje. Met uw collega’s zal u de zaken die ter sprake komen bediscussiëren en nieuwe visies ontwikkelen. Omdat CLOK optimaal resultaat wil bereiken met deze regiobijeenkomsten worden hier geen kosten in rekening gebracht. Het is tenslotte voor iedereen, door deelnemers. Mocht u nog geen deelnemer van CLOK zijn kom dan gezellig de sfeer proeven en noteer onderstaande data, de locaties worden later bekend. Graag tot ziens in uw regio!

Geef u nu op via info@clok.nl  

Najaar 2018 (klik op een bijeenkomst voor meer informatie)

Zuidoost Nederland 27 september
Noord Nederland 2 oktober
Zuid-Holland 10 oktober 
Oost Nederland 11 oktober 
West Brabant & Zeeland 23 oktober
Noord-Holland 27 november
Midden Nederland  4 december

 

Voorjaar 2019

Noord Nederland 12 maart
Zuid-Holland 14 maart
Zuidoost Nederland 19 maart
Noord-Holland 21 maart 
West Brabant & Zeeland 26 maart
Midden Nederland 27 maart
Oost Nederland 28 maart

 

Najaar 2019

Noord Nederland 10 september
Zuid-Holland 12 september
Zuidoost Nederland 19 september
West Brabant & Zeelad 24 september
Noord-Holland 26 september
Midden Nederland 1 oktober
Oost Nederland 3 oktober

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer