Verkiezing Beste PPS 2018

Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

In 2016 en in 2017 was de verkiezing beste AMB/EZ een succes en een smaakmaker op de Nationale Dag van Economische Zaken. Wegens het succes organiseert Stichting CLOK ook dit jaar een verkiezing! En deze keer staat de verkiezing in het teken van de best Publiek Private Samenwerking! In bijgaand interview leest u meer over het idee achter het thema van dit jaar.

Hoe kunt u meedoen?
a) Hoe verloopt het proces
b) Wie kan een project inschrijven?
c) Welke projecten komen in aanmerking
d) Welke informatie is nodig

A Proces
Uit de edities 2016 (AMB) en 2017 (BestEZ) zijn door Stichting CLOK en de jury een aantal conclusies getrokken, die zijn verwerkt in de aanpak voor dit jaar. Eén van de veranderingen is dat de termijn voor de eerste aanmelding is vervroegd: de deadline staat nu op donderdag 31 mei!

Het voordeel is, dat de jury uit de nominaties al voor de zomer een shortlist kan maken. De projecten uit de shortlist krijgen via de media-kanalen van CLOK de nodige aandacht. Daardoor krijgen deze de eer die hoort bij een plaats op de shortlist en kunnen de gemeenten en ondernemers er in hun regio meer publiciteit aan geven. Bovendien wordt daarmee een ander belangrijk doel van CLOK gediend. De “betere projecten” geven inspiratie aan anderen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Aanmelden
De verkiezing maakt dit jaar gebruik van een simpel aanmeldformulier, dit is hier terug te vinden of onder aan de pagina te downloaden. Stuur dit ingevuld én voor 31 mei naar PPS2018@clok.nl Hier is voor gekozen om de nominaties onderling nog beter vergelijkbaar te maken, wat een uitdrukkelijke wens van de jury was.

B Aanmelden door gemeenten en ondernemers!
De lokale overheid en marktpartijen werken op vele manieren samen aan diverse projecten. Omdat Stichting CLOK voor de lokale economie werkt, zoeken we projecten die op een of andere manier bijdragen aan die lokale economie. De missie van CLOK stelt 4 thema’s centraal; innovatie, participatie, energietransitie en ondernemersfondsen. Heeft u meegewerkt aan de realisatie van een tastbaar resultaat laat dit dan weten aan de jury. En via hen -door de publiciteit rond PPS2018- aan uw collega’s in andere gemeenten!

C Wat voor soort projecten zijn dat, PPS?
De jury toetst aan een aantal trefwoorden, die in het aanmeldformulier staan. Noem het spelregels. Drie daarvan lichten we kort toe:
1e Alleen een gerichte samenwerking tussen ten minste 1 gemeente en 1 marktpartij komt in aanmerking.
2e Het project moet afgerond of operationeel zijn; “plannen en intenties” tellen niet.
3e Probeer bij de aanmelding zo beeldend mogelijk uit te leggen wat het economisch, financieel of maatschappelijk nut is. Wat is de innovatie, welke werkgelegenheid is gediend, welke slag maakt u in het veld van duurzame energie etc.?

In dit verband kan een berekening van de bijdrage aan het Bruto Lokaal Product (vgl. BNP) een aardig idee zijn.
Om misverstanden te voorkomen, willen we erop wijzen dat een PPS voor infrastructuur (anders dan energie) of grondontwikkeling/vastgoed niet in aanmerking komen. In die markten wordt PPS ook vaak toegepast, maar dat valt buiten de scope van CLOK.

D Informatie en positionering
In eerste instantie willen we vooral basale informatie via het formulier weten: naam project, korte typering, contactpersonen, foto’s of internet-links en de reden waarom u denkt dat het een potentiele winnaar PPS2018 is. Zet het wel zo neer, dat uw enthousiasme ook anderen kan inspireren, m.a.w. til het een beetje boven de couleur locale uit. Projecten die de shortlist halen, krijgen in de zomer 2018 de kans om in een uitgebreidere pitch via bijvoorbeeld een video of animatie dieper op het project in te gaan. De jury haalt daar vervolgens een top 3 uit. Die top 3 zien we terug in de finale, welke de afsluiting zal zijn van de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november in Utrecht. Stichting CLOK overhandigt hier de wisselbeker aan de winnaar van deze prachtige waardering.

De onafhankelijke jury bestaat dit jaar uit:
Jan van Ginkel,        concerndirecteur & loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland, vz.
Cees Nuijten,           onvermoeibaar ontwikkelaar van West-Brabant (v/h REWIN)
Bastiaan de Roo,      directeur Hubspot Innovate Leiden

De organisatie is in handen van Rob Sturm. Voor meer informatie of vragen kunt u contact op nemen met Rob Sturm via rob@sturmplanontwikkeling.nl of 06-52519015. 

Logo Beste PPS2018

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer