Kernteam Noord druk bezig met regiobijeenkomst

Kernteam Noord op volle kracht vooruit

Foto team noord nederland aangepastMet de toetreding van twee nieuwe kernteamleden voor de regio Noord is het team op volle sterkte en daarmee ook in evenwicht. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe worden nu vertegenwoordigd door twee accountmanagers per provincie. Voor Groningen is dit Michel Veenma van de gemeente Stadskanaal en nieuw toegetreden is Ina Hateboer van de Kompanjie (ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela). Voor Drenthe is nieuw toegetreden Jennie Snippe van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, naast de reeds aanwezige Nick Bruins van de gemeente Midden-Drenthe. Friesland blijft vertegenwoordigd door Hendrik Buwalda van Súdwest Fryslân en Peter Kort van de De Fryske Marren.

Het kernteam Noord is tijdens de afgelopen editie van de Promotiedagen Drenthe bijeen geweest om de belangrijke thema’s van Noord-Nederland door te nemen. Het blijkt dat vooral de thema’s energietransitie en arbeidsmarkt thema’s zijn die de accountmanagers bezig houden in het Noorden. Een groot aandeel hierbij zijn de “zonneparken”. Vooral op dit gebied werden kennis en ervaringen gedeeld. De vorige regiobijeenkomst van CLOK ging ook vooral over dit thema. Vooral energiebesparing bij bedrijven zal een interessante rol voor accountmanagers bedrijven worden in de nabije toekomst. Welke rol krijgt de accountmanager van EZ hierin?

De accountmanagers EZ krijgen bij de bedrijfsbezoeken vooral de vraag hoe de gemeente de ondernemer kan helpen bij het vinden van genoeg en de juiste arbeidskrachten. Steeds wordt gekeken naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, belegd bij de collega’s van maatschappelijke of sociale zaken. Steeds vaker kan niet worden voldaan aan de wensen van de ondernemer, vanwege de mismatch tussen vraag en aanbod. Hoe kunnen we deze mismatch nu veranderen? Na het delen van aansprekende voorbeelden is de gemeenschappelijke deler: samenwerken tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Ook in deze volgorde. De overheid faciliteert.

In Súdwest Fryslân is de Yacht Building Academy opgezet, voor specialisten in de jachtbouw. In de provincie Groningen is de “kansrijke leerweg” opgezet voor met name kansen in de techniek. Vooruit, maar ook een beetje terug in de tijd, naar de vakschool van weleer. Op 2 oktober zal de regiobijeenkomst ingaan op dit onderwerp, gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij een innovatief bedrijf. Dit bedrijf zet de kansrijke leerweg in om bij te dragen aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Laat dit nu net de missie zijn van CLOK….

Reserveren jullie de datum in de agenda? De uitnodiging volgt spoedig. 
Hartelijke groet

Regioteam Noord-Nederland

Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

RobSturm 1024x1024Tijdens de Nationale Dag van EZ op 1 november 2018 vindt de finale plaats van de eerste Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 (PPS2018), onder auspiciën van Stichting CLOK. Deze verkiezing is op basis van dit nieuwe thema geëvolueerd uit de eerdere verkiezingen van Accountmanager van het Jaar en Beste Economisch Ambtenaar. De organisatie van de Verkiezing PPS2018 wordt in opdracht van Stichting CLOK verzorgd door Rob Sturm: “We gaan in deze verkiezing Publiek-Private Samenwerking centraal stellen, binnen het economische ontwikkelingsveld waarin CLOK actief is.”

Rob Sturm komt uit de gebieds- en planontwikkeling en is ook, vanuit zijn luchtvaartervaring, actief met de ontwikkeling van zakelijke toepassingen van onbemande (drone)vluchten. Rob is tevens lid van de kwaliteitscommissie van CLOK. Eerder organiseerde hij ook de verkiezing voor Beste Economisch Ambtenaar en de voorloper daar van. Vanuit die rol en ervaring is Rob door CLOK gevraagd nu ook de Verkiezing PPS2018 te organiseren.

Verkiezing PPS2018 sluit aan op missie CLOK
Rob: “CLOK opereert als bijna enige in een bijzondere niche, namelijk het willen bedienen van Publiek-Private markten. Zij wil lokaal ondernemerschap en economische ontwikkeling bevorderen, via zowel de overheid als ondernemers. Doordat CLOK precies op het snijpunt van die twee doelgroepen werkt, is het ook meer dan logisch dat zij dé partij is om de Verkiezing PPS2018 te organiseren.” PPS2018 sluit dan ook exact aan op de missie van CLOK: ‘bijdragen aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk.’

Projecten centraal stellen
Veel Publiek-Private Samenwerkingen gaan over complexe issues, zoals energietransitie, ondernemersfondsen en innovatie. Rob: “Ondernemersfondsen en -verenigingen en overheden hebben elkaar hierin hard nodig, geen enkele partij kan dit alleen. Dit gegeven maakt deze verkiezing alleen maar relevanter. We gaan weliswaar de prijs nog steeds fysiek aan een persoon uitreiken, zoals bij de eerdere verkiezingen, maar vanaf deze editie staan niet zozeer de werkzaamheden van een specifieke persoon centraal, maar veel meer de samen gerealiseerde Publiek-Private Samenwerking. Kortom, we gaan in deze verkiezing projecten centraal stellen, binnen het economische ontwikkelingsveld waarin CLOK actief is. Met focus op vier begrippen die de huidige uitdaging van CLOK vormen: innovatie, participatie, energietransitie en ondernemersfondsen.”

Concrete voorbeelden
Er zijn genoeg Publiek-Private Samenwerkingen te noemen die in de visie van Rob uitstekend zouden kunnen meedingen: “Bijvoorbeeld energietransitie is nu hot. Dit is een brede maatschappelijke opgave waarbij het makkelijker werkt als overheid en ondernemers samenwerken. Bijvoorbeeld de schaalgrootte van een gemeente en een bedrijvenpark is bij deze onderwerpen heel werkbaar. Ook zie ik om mij heen Publiek-Private Samenwerkingen waarin innovatie een rol speelt, zoals broedplaatsen van innovatieve ondernemers binnen een gemeente. Of een gecoördineerd stageaanbod om studenten aan bedrijven te koppelen. We hopen dat er projecten worden ingediend die inspiratie geven aan alle deelnemers aan CLOK.”

Insteek jury
De driekoppige jury voor PPS2018 is zorgvuldig gekozen en bestaat uit twee dezelfde juryleden als voor de eerdere verkiezing tot Beste Economisch Ambtenaar, Jan van Ginkel (voorzitter) en Cees Nuijten, plus een nieuw en nog te benoemen jurylid. Waar let de jury eigenlijk op bij de deelnemers? Rob Sturm: “De jury kijkt naar de samenwerking tússen en actieve rol vóór ten minste twee partijen: Publiek met Privaat. Immers, zonder de PPS-insteek zouden beide (of alle) betrokken partijen minder goed af zijn geweest.”

Belangrijke spelregel
Concreet moet het gaan, zoals Rob nadrukkelijk aangeeft, om innovatieve en grensverleggende Publiek-Private Samenwerkingen met een meetbare prestatie: “Dit betekent dat het ingediende project afgerond of operationeel moet zijn. Ook moet een effect op het Bruto Lokaal Product (à la BNP) aannemelijk zijn. Tot slot beoordeelt de jury de expliciete waardering van de Publieke en Private partijen vice versa. Het verdient dan ook voorkeur dat beide partijen, dus Publiek en Privaat, samen aan de verkiezing deelnemen.”

Op tijd aanmelden
Elders op de website vindt u de complete aanmeldingprocedure, van eerste aanmelding tot en met nominatie, de planning én de uiteindelijke finale op de Nationale Dag van EZ op 1 november 2018. Wilt u deelnemen? Dan is het nu van belang dat u zich aanmeldt uiterlijk op 31 mei via PPS2018@CLOK.nl Het aanmelden kan dit jaar met een kort en simpel formulier.

Logo Beste PPS2018

Studiemiddag Ondernemersfondsen 15 mei 2018

Studiemiddag over Nut, noodzaak & valkuilen van ondernemersfondsen 

Graag willen wij u uitnodigen voor de studiemiddag van Netwerk Citymarketing Nederland die op 15 mei zal plaatsvinden. Een studiemiddag voor de citymarketeer die in het teken zal staan van nut, noodzaak & valkuilen ondernemersfondsen. Onze voorzitter, drs. Herman Timmermans, zal tijdens deze middag een presentatie geven over ondernemersfondsen en zijn visie met u delen over de rol die ondernemersfondsen hebben op gebiedsontwikkeling van de toekomst. Immers, ondernemersfondsen gaan nog steeds over de traditionele activiteiten als beveiliging en promotie, maar ook steeds meer over duurzaamheid en mobiliteit. Wat betekent dat voor u? Kortom, een goede middag om kennis, inspiratie en netwerk op te bouwen!

Klik hier voor meer informatie over het evenement.

Krachtige lokale economie door meer ondernemerscontact

Wij zien vanuit CLOK dat er steeds meer mooie en leuke initiatieven worden ondernomen om als gemeente in contact te komen met ondernemers. Wij juichen deze ontwikkeling niet alleen toe, maar proberen ook actief te ondersteunen waar mogelijk. Een krachtige lokale economie ontstaat namelijk niet alleen als beide partijen (ondernemers en ambtenaren) het afzonderlijk goed doen, maar juist op het speelveld waar deze samenkomen. Waar ambtenaar en ondernemer gezamenlijk de kans krijgen om hun wensen en ervaringen naar elkaar uit te spreken, wordt er constructief gedacht en ontstaan er oplossingen voor problemen. Juist als ondernemer en ambtenaar samen lokale problematiek bespreken en private en publieke expertise dus samenkomen, worden de meest creatieve en doeltreffende oplossingen bedacht. Ondernemer en ambtenaar samen is net als 1 + 1 = 3, het resultaat is meer dan de som der delen.

Omdat CLOK het belang erkent van constructief overleg tussen ondernemer en ambtenaar, willen wij hier graag meer aandacht aan schenken. Wij roepen gemeenten en ondernemers dan ook actief op om voorbeelden met ons te delen. Hoe meer hoe beter. Het doel is dat we een beweging op gang krijgen waardoor andere gemeenten ook het belang van deze contactmomenten gaan zien. Hoe fantastisch zou het zijn als uiteindelijk alle gemeenten in heel Nederland actief het contact met ondernemers stimuleren en er overal een samenspel tussen ondernemer en overheid is.

Inspiratiesessie Ede Inspiratiesessie Zaltbommel foto inspiratiesessie epe

Kernteam Noord druk bezig met regiobijeenkomst

Nieuws

Kernteam Noord op volle kracht vooruit Met de toetreding van twee nieuwe kernteamleden voor de regio Noord is het ...

Lees meer

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer

Persbericht Nationale Dag van EZ

Nieuws

Nationale Dag van Economische Zaken van Stichting CLOK: bijna 200 inschrijvingen, inspirerend programma én ...

Lees meer