Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

RobSturm 1024x1024Tijdens de Nationale Dag van EZ op 1 november 2018 vindt de finale plaats van de eerste Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 (PPS2018), onder auspiciën van Stichting CLOK. Deze verkiezing is op basis van dit nieuwe thema geëvolueerd uit de eerdere verkiezingen van Accountmanager van het Jaar en Beste Economisch Ambtenaar. De organisatie van de Verkiezing PPS2018 wordt in opdracht van Stichting CLOK verzorgd door Rob Sturm: “We gaan in deze verkiezing Publiek-Private Samenwerking centraal stellen, binnen het economische ontwikkelingsveld waarin CLOK actief is.”

Rob Sturm komt uit de gebieds- en planontwikkeling en is ook, vanuit zijn luchtvaartervaring, actief met de ontwikkeling van zakelijke toepassingen van onbemande (drone)vluchten. Rob is tevens lid van de kwaliteitscommissie van CLOK. Eerder organiseerde hij ook de verkiezing voor Beste Economisch Ambtenaar en de voorloper daar van. Vanuit die rol en ervaring is Rob door CLOK gevraagd nu ook de Verkiezing PPS2018 te organiseren.

Verkiezing PPS2018 sluit aan op missie CLOK
Rob: “CLOK opereert als bijna enige in een bijzondere niche, namelijk het willen bedienen van Publiek-Private markten. Zij wil lokaal ondernemerschap en economische ontwikkeling bevorderen, via zowel de overheid als ondernemers. Doordat CLOK precies op het snijpunt van die twee doelgroepen werkt, is het ook meer dan logisch dat zij dé partij is om de Verkiezing PPS2018 te organiseren.” PPS2018 sluit dan ook exact aan op de missie van CLOK: ‘bijdragen aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk.’

Projecten centraal stellen
Veel Publiek-Private Samenwerkingen gaan over complexe issues, zoals energietransitie, ondernemersfondsen en innovatie. Rob: “Ondernemersfondsen en -verenigingen en overheden hebben elkaar hierin hard nodig, geen enkele partij kan dit alleen. Dit gegeven maakt deze verkiezing alleen maar relevanter. We gaan weliswaar de prijs nog steeds fysiek aan een persoon uitreiken, zoals bij de eerdere verkiezingen, maar vanaf deze editie staan niet zozeer de werkzaamheden van een specifieke persoon centraal, maar veel meer de samen gerealiseerde Publiek-Private Samenwerking. Kortom, we gaan in deze verkiezing projecten centraal stellen, binnen het economische ontwikkelingsveld waarin CLOK actief is. Met focus op vier begrippen die de huidige uitdaging van CLOK vormen: innovatie, participatie, energietransitie en ondernemersfondsen.”

Concrete voorbeelden
Er zijn genoeg Publiek-Private Samenwerkingen te noemen die in de visie van Rob uitstekend zouden kunnen meedingen: “Bijvoorbeeld energietransitie is nu hot. Dit is een brede maatschappelijke opgave waarbij het makkelijker werkt als overheid en ondernemers samenwerken. Bijvoorbeeld de schaalgrootte van een gemeente en een bedrijvenpark is bij deze onderwerpen heel werkbaar. Ook zie ik om mij heen Publiek-Private Samenwerkingen waarin innovatie een rol speelt, zoals broedplaatsen van innovatieve ondernemers binnen een gemeente. Of een gecoördineerd stageaanbod om studenten aan bedrijven te koppelen. We hopen dat er projecten worden ingediend die inspiratie geven aan alle deelnemers aan CLOK.”

Insteek jury
De driekoppige jury voor PPS2018 is zorgvuldig gekozen en bestaat uit twee dezelfde juryleden als voor de eerdere verkiezing tot Beste Economisch Ambtenaar, Jan van Ginkel (voorzitter) en Cees Nuijten, plus een nieuw en nog te benoemen jurylid. Waar let de jury eigenlijk op bij de deelnemers? Rob Sturm: “De jury kijkt naar de samenwerking tússen en actieve rol vóór ten minste twee partijen: Publiek met Privaat. Immers, zonder de PPS-insteek zouden beide (of alle) betrokken partijen minder goed af zijn geweest.”

Belangrijke spelregel
Concreet moet het gaan, zoals Rob nadrukkelijk aangeeft, om innovatieve en grensverleggende Publiek-Private Samenwerkingen met een meetbare prestatie: “Dit betekent dat het ingediende project afgerond of operationeel moet zijn. Ook moet een effect op het Bruto Lokaal Product (à la BNP) aannemelijk zijn. Tot slot beoordeelt de jury de expliciete waardering van de Publieke en Private partijen vice versa. Het verdient dan ook voorkeur dat beide partijen, dus Publiek en Privaat, samen aan de verkiezing deelnemen.”

Op tijd aanmelden
Elders op de website vindt u de complete aanmeldingprocedure, van eerste aanmelding tot en met nominatie, de planning én de uiteindelijke finale op de Nationale Dag van EZ op 1 november 2018. Wilt u deelnemen? Dan is het nu van belang dat u zich aanmeldt uiterlijk op 31 mei via PPS2018@CLOK.nl Het aanmelden kan dit jaar met een kort en simpel formulier.

Logo Beste PPS2018

Presentaties en terugblik dag van EZ

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema: innoveren is lef!

De kick off voor alweer de derde Dag van EZ ging op 1 november in het Utrechtse Muntgebouw energiek van start met dagvoorzitter Han Looijen, zelf wethouder in Zaltbommel. Het uitdagende thema? Innoveren is lef! De tot de nok gevulde zaal (bijna 200 deelnemers!) kreeg direct een groot compliment uitgereikt van Han: "Er spreekt hier lef uit zowel het programma, de beursvloer met stands, de sprekers als de deelsessies, maar voorál uit het publiek dat zich een dag lang tomeloos durft onder te dompelen in innovatie!"

De dag vervolgde met een inspirerende presentatie van Rody Vonk van communicatiebureau Friskijkers. In een wervelende presentatie over creatief innoveren gaf hij een aantal motiverende do's and don’t’s mee. Na Rody Vonk zette de zogenaamde "prof. Drs. M. Willems" de bomvolle zaal op een ludiek verkeerd been met een humoristisch en ook muzikaal betoog over de onverwachte keerzijde van innovatie. Zijn absurde quiz had uiteindelijk een serieuze ondertoon: innoveren doe je sámen. Daarna was het tijd voor meer dan 10 workshops, netwerken en de feestelijke apotheose met de uitreiking van de award ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’. De winnaar? Jan Wessels uit Barneveld.

Als Stichting CLOK kijken wij terug op een leuke, interessante en succesvolle dag. Dit alles is niet mogelijk geweest zonder alle innovatieve mensen die op de dag aanwezig waren, maar ook de sprekers, standhouders en workshopleiders. Wij u dan ook van harte bedanken voor uw aanwezigheid. Tot volgend jaar!

Op deze pagina vindt u ook de namen van de sprekers en de deelsessies waar zij verantwoordelijk voor zijn geweest. De titel van de deelsessie is voorzien van een digitale versie van de presentatie die zij hebben gehouden. Mocht u graag met een van deze sprekers in contact komen dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@clok.nl

RH 5000

Ronde 1:

-New concept companies en blending in de retail - Heleen Lobbe; Video Blending010 & Anders Geregeld op de West-Kruiskade

-EZ en de Omgevingswet - Gideon van der Staaij

-Gebiedscoöperatie Westerkwartier - Eric Veldwiesch

-Hoe help je jouw starters om succesvol te zijn? - Mylene Hodzelmans

-Mogelijkheden binnen bestaande regelgeving - Mark Bressers

Ronde 2:

-Hoe gaan we om met AirBnB en de deeleconomie? - Femke Blokhuis & Nanette Schippers

-Volle bak aan de slag met de energietransitie op bedrijventerrein - Bert Strijker & Eric Gerritsen

-Ondernemersfonds in de praktijk - Kees Raven

-Meer impact met sociaal ondernemerschap - Willemien Vreugdenhil & Joost Clarenbeek

-Economic Governance - Viek Verdult & Daniel de Klein

Ronde 3:

-Hoe geven we de transitie naar een Circulaire Economie vorm? - John Nederstigt

-Hoe vindt u innovatieve bedrijven in uw regio? - Gea Vellinga & Erwin Vening

-Social Enterprise: samen aan de slag voor kwetsbare mensen - Peter Ruijters

-Overheid en ondernemer weten elkaar te vinden - Henk Dokter

-Samenwerken aan economisch sterke binnensteden - Sonja Fortuin & Sander Verseput

Begeleidingstraject Overdracht GR2018

Positioneer de afdeling EZ voor de komende vier jaar!

Volg daarom nu het CLOK begeleidingstraject overdrachtsdocument gemeenteraadsverkiezingen!

Tijdens de regiobijeenkomsten dit voorjaar hebben wij aandacht gevraagd voor het opstellen van een goed overdrachtsdocument voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat is namelijk in toenemende mate belangrijk. De kwaliteit van de afdeling, het economisch beleid van de gemeente en de versterking van de afdeling EZ/accountmanagement is daarvan in hoge mate afhankelijk. Een sterke EZ is gediend met een goede ondersteuning van het College en van de onderhandelaars vanuit de gemeenteraad.

De mate waarin economie een plek krijgt binnen het coalitieakkoord kun jij beïnvloeden door de onderhandelaars van een goed overdrachtsdocument te voorzien. Dit document moet ergens eind november in concept gereed zijn. Dan kan het daarna in de maanden tot de verkiezingen nog aangevuld worden. 

Tijdens de regiobijeenkomsten hebben wij toegezegd met een format te komen dat gebruikt kan worden voor het opstellen van een goed overdrachtsdocument. Deelnemers van de regiobijeenkomsten hebben deze inmiddels ontvangen en overige CLOK leden kunnen deze opvragen. Wij willen echter nog een stap verder gaan dan alleen het bieden van een format en daarom hebben we besloten een begeleidingstraject aan te bieden voor het opstellen van het overdrachtsdocument.

Waarom bieden wij als CLOK deze begeleiding?

In de praktijk blijkt namelijk dat vaak de intentie er wel is om een overdrachtsdocument op te stellen, maar niet altijd de tijd ervoor wordt gereserveerd. Ook valt het opstellen van een dergelijk document tegen als je er geen of weinig ervaring mee hebt. Hier gaat gemakkelijk een paar dagen tot een week werk in zitten, oftewel te veel tijd en daarmee veel te veel kosten. Door het volgen van dit traject heb je straks in korte tijd een sterk overdrachtsdocument en leg je een gedegen basis voor een sterke positie en focus op EZ voor de komende vier jaar.

Een goed overdrachtsdocument is van waarde voor onderhandelaars van de politieke partijen, de nieuwe raad en het nieuwe College. Daarnaast kun je het document ook goed gebruiken voor prioritering binnen je eigen team EZ, in overleggen met collega’s van andere afdelingen, lokale ondernemers en andere stakeholders. Kortom: het is het waard om nu te investeren in een goed overdrachtsdocument. Daar ga je de komende vier jaar plezier van hebben!

Onderdelen begeleidingstraject

 • Je ontvangt een format voor een overdrachtsdocument dat je kunt invullen
 • Op donderdag 12 oktober houden wij op een locatie centraal in het land een workshopdag waarop je samen met collega’s onder begeleiding het document in gaat vullen. (Bij veel aanmeldingen komen we naar de regio) Deze dag is inclusief: 
  • Presentatie van een collega over hun ervaringen met een goed overdrachtsdocument;
  • Uitleg over hoe je dit document effectief kunt gebruiken voor een sterkere positie van EZ/ het proces rondom het gebruik van het overdrachtsdocument;
  • Presentatie van een deskundige van CLOK over relevante economische trends en ontwikkelingen voor de komende vier jaar;
  • Catering gedurende de dag (koffie, thee, lunch, borrel);
  • Begeleiding vanuit CLOK bij het opstellen van je eigen overdrachtsdocument;
  • Kennisuitwisseling, sparren en netwerken met collega’s uit de rest van het land;
 • Na de bijeenkomst kun je het document nog eens na laten lezen door ons en in een telefonisch consult kijken we daarna gezamenlijk nog eens naar je document. Dan kunnen we je laatste vragen beantwoorden en de puntjes op de i zetten.

Kosten en aanmelden

 • Voor CLOK-leden €750,- (Ex BTW)
 • Voor niet CLOK-leden €850,- (Ex BTW)
 • Indien u een collega van de eigen gemeente meeneemt, dan zijn de meerkosten € 100,- (Excl. BTW)

Het traject kan doorgaan bij een minimale deelname van 15 gemeenten. Bij meer dan 20 inschrijvingen kunnen wij de groep gaan splitsen en in overleg ook naar een plek dichterbij in jouw regio komen. Moedig dus vooral ook je buurgemeenten aan om te komen, want dat kan veel reistijd schelen!

Inschrijfformulier

Hieronder kunt u zich inschrijven voor het Begeleidingstraject Overdracht GR2018

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Door u in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting CLOK

Verkiezing Beste PPS 2018

Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

In 2016 en in 2017 was de verkiezing beste AMB/EZ een succes en een smaakmaker op de Nationale Dag van Economische Zaken. Wegens het succes organiseert Stichting CLOK ook dit jaar een verkiezing! En deze keer staat de verkiezing in het teken van de best Publiek Private Samenwerking! In bijgaand interview leest u meer over het idee achter het thema van dit jaar.

Hoe kunt u meedoen?
a) Hoe verloopt het proces
b) Wie kan een project inschrijven?
c) Welke projecten komen in aanmerking
d) Welke informatie is nodig

A Proces
Uit de edities 2016 (AMB) en 2017 (BestEZ) zijn door Stichting CLOK en de jury een aantal conclusies getrokken, die zijn verwerkt in de aanpak voor dit jaar. Eén van de veranderingen is dat de termijn voor de eerste aanmelding is vervroegd: de deadline staat nu op donderdag 31 mei!

Het voordeel is, dat de jury uit de nominaties al voor de zomer een shortlist kan maken. De projecten uit de shortlist krijgen via de media-kanalen van CLOK de nodige aandacht. Daardoor krijgen deze de eer die hoort bij een plaats op de shortlist en kunnen de gemeenten en ondernemers er in hun regio meer publiciteit aan geven. Bovendien wordt daarmee een ander belangrijk doel van CLOK gediend. De “betere projecten” geven inspiratie aan anderen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Aanmelden
De verkiezing maakt dit jaar gebruik van een simpel aanmeldformulier, dit is hier terug te vinden of onder aan de pagina te downloaden. Stuur dit ingevuld én voor 31 mei naar PPS2018@clok.nl Hier is voor gekozen om de nominaties onderling nog beter vergelijkbaar te maken, wat een uitdrukkelijke wens van de jury was.

B Aanmelden door gemeenten en ondernemers!
De lokale overheid en marktpartijen werken op vele manieren samen aan diverse projecten. Omdat Stichting CLOK voor de lokale economie werkt, zoeken we projecten die op een of andere manier bijdragen aan die lokale economie. De missie van CLOK stelt 4 thema’s centraal; innovatie, participatie, energietransitie en ondernemersfondsen. Heeft u meegewerkt aan de realisatie van een tastbaar resultaat laat dit dan weten aan de jury. En via hen -door de publiciteit rond PPS2018- aan uw collega’s in andere gemeenten!

C Wat voor soort projecten zijn dat, PPS?
De jury toetst aan een aantal trefwoorden, die in het aanmeldformulier staan. Noem het spelregels. Drie daarvan lichten we kort toe:
1e Alleen een gerichte samenwerking tussen ten minste 1 gemeente en 1 marktpartij komt in aanmerking.
2e Het project moet afgerond of operationeel zijn; “plannen en intenties” tellen niet.
3e Probeer bij de aanmelding zo beeldend mogelijk uit te leggen wat het economisch, financieel of maatschappelijk nut is. Wat is de innovatie, welke werkgelegenheid is gediend, welke slag maakt u in het veld van duurzame energie etc.?

In dit verband kan een berekening van de bijdrage aan het Bruto Lokaal Product (vgl. BNP) een aardig idee zijn.
Om misverstanden te voorkomen, willen we erop wijzen dat een PPS voor infrastructuur (anders dan energie) of grondontwikkeling/vastgoed niet in aanmerking komen. In die markten wordt PPS ook vaak toegepast, maar dat valt buiten de scope van CLOK.

D Informatie en positionering
In eerste instantie willen we vooral basale informatie via het formulier weten: naam project, korte typering, contactpersonen, foto’s of internet-links en de reden waarom u denkt dat het een potentiele winnaar PPS2018 is. Zet het wel zo neer, dat uw enthousiasme ook anderen kan inspireren, m.a.w. til het een beetje boven de couleur locale uit. Projecten die de shortlist halen, krijgen in de zomer 2018 de kans om in een uitgebreidere pitch via bijvoorbeeld een video of animatie dieper op het project in te gaan. De jury haalt daar vervolgens een top 3 uit. Die top 3 zien we terug in de finale, welke de afsluiting zal zijn van de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november in Utrecht. Stichting CLOK overhandigt hier de wisselbeker aan de winnaar van deze prachtige waardering.

De onafhankelijke jury bestaat dit jaar uit:
Jan van Ginkel,        concerndirecteur & loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland, vz.
Cees Nuijten,           onvermoeibaar ontwikkelaar van West-Brabant (v/h REWIN)
Bastiaan de Roo,      directeur Hubspot Innovate Leiden

De organisatie is in handen van Rob Sturm. Voor meer informatie of vragen kunt u contact op nemen met Rob Sturm via rob@sturmplanontwikkeling.nl of 06-52519015. 

Logo Beste PPS2018

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer