Presentaties en terugblik dag van EZ

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema: innoveren is lef!

De kick off voor alweer de derde Dag van EZ ging op 1 november in het Utrechtse Muntgebouw energiek van start met dagvoorzitter Han Looijen, zelf wethouder in Zaltbommel. Het uitdagende thema? Innoveren is lef! De tot de nok gevulde zaal (bijna 200 deelnemers!) kreeg direct een groot compliment uitgereikt van Han: "Er spreekt hier lef uit zowel het programma, de beursvloer met stands, de sprekers als de deelsessies, maar voorál uit het publiek dat zich een dag lang tomeloos durft onder te dompelen in innovatie!"

De dag vervolgde met een inspirerende presentatie van Rody Vonk van communicatiebureau Friskijkers. In een wervelende presentatie over creatief innoveren gaf hij een aantal motiverende do's and don’t’s mee. Na Rody Vonk zette de zogenaamde "prof. Drs. M. Willems" de bomvolle zaal op een ludiek verkeerd been met een humoristisch en ook muzikaal betoog over de onverwachte keerzijde van innovatie. Zijn absurde quiz had uiteindelijk een serieuze ondertoon: innoveren doe je sámen. Daarna was het tijd voor meer dan 10 workshops, netwerken en de feestelijke apotheose met de uitreiking van de award ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’. De winnaar? Jan Wessels uit Barneveld.

Als Stichting CLOK kijken wij terug op een leuke, interessante en succesvolle dag. Dit alles is niet mogelijk geweest zonder alle innovatieve mensen die op de dag aanwezig waren, maar ook de sprekers, standhouders en workshopleiders. Wij u dan ook van harte bedanken voor uw aanwezigheid. Tot volgend jaar!

Op deze pagina vindt u ook de namen van de sprekers en de deelsessies waar zij verantwoordelijk voor zijn geweest. De titel van de deelsessie is voorzien van een digitale versie van de presentatie die zij hebben gehouden. Mocht u graag met een van deze sprekers in contact komen dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@clok.nl

RH 5000

Ronde 1:

-New concept companies en blending in de retail - Heleen Lobbe; Video Blending010 & Anders Geregeld op de West-Kruiskade

-EZ en de Omgevingswet - Gideon van der Staaij

-Gebiedscoöperatie Westerkwartier - Eric Veldwiesch

-Hoe help je jouw starters om succesvol te zijn? - Mylene Hodzelmans

-Mogelijkheden binnen bestaande regelgeving - Mark Bressers

Ronde 2:

-Hoe gaan we om met AirBnB en de deeleconomie? - Femke Blokhuis & Nanette Schippers

-Volle bak aan de slag met de energietransitie op bedrijventerrein - Bert Strijker & Eric Gerritsen

-Ondernemersfonds in de praktijk - Kees Raven

-Meer impact met sociaal ondernemerschap - Willemien Vreugdenhil & Joost Clarenbeek

-Economic Governance - Viek Verdult & Daniel de Klein

Ronde 3:

-Hoe geven we de transitie naar een Circulaire Economie vorm? - John Nederstigt

-Hoe vindt u innovatieve bedrijven in uw regio? - Gea Vellinga & Erwin Vening

-Social Enterprise: samen aan de slag voor kwetsbare mensen - Peter Ruijters

-Overheid en ondernemer weten elkaar te vinden - Henk Dokter

-Samenwerken aan economisch sterke binnensteden - Sonja Fortuin & Sander Verseput

Begeleidingstraject Overdracht GR2018

Positioneer de afdeling EZ voor de komende vier jaar!

Volg daarom nu het CLOK begeleidingstraject overdrachtsdocument gemeenteraadsverkiezingen!

Tijdens de regiobijeenkomsten dit voorjaar hebben wij aandacht gevraagd voor het opstellen van een goed overdrachtsdocument voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat is namelijk in toenemende mate belangrijk. De kwaliteit van de afdeling, het economisch beleid van de gemeente en de versterking van de afdeling EZ/accountmanagement is daarvan in hoge mate afhankelijk. Een sterke EZ is gediend met een goede ondersteuning van het College en van de onderhandelaars vanuit de gemeenteraad.

De mate waarin economie een plek krijgt binnen het coalitieakkoord kun jij beïnvloeden door de onderhandelaars van een goed overdrachtsdocument te voorzien. Dit document moet ergens eind november in concept gereed zijn. Dan kan het daarna in de maanden tot de verkiezingen nog aangevuld worden. 

Tijdens de regiobijeenkomsten hebben wij toegezegd met een format te komen dat gebruikt kan worden voor het opstellen van een goed overdrachtsdocument. Deelnemers van de regiobijeenkomsten hebben deze inmiddels ontvangen en overige CLOK leden kunnen deze opvragen. Wij willen echter nog een stap verder gaan dan alleen het bieden van een format en daarom hebben we besloten een begeleidingstraject aan te bieden voor het opstellen van het overdrachtsdocument.

Waarom bieden wij als CLOK deze begeleiding?

In de praktijk blijkt namelijk dat vaak de intentie er wel is om een overdrachtsdocument op te stellen, maar niet altijd de tijd ervoor wordt gereserveerd. Ook valt het opstellen van een dergelijk document tegen als je er geen of weinig ervaring mee hebt. Hier gaat gemakkelijk een paar dagen tot een week werk in zitten, oftewel te veel tijd en daarmee veel te veel kosten. Door het volgen van dit traject heb je straks in korte tijd een sterk overdrachtsdocument en leg je een gedegen basis voor een sterke positie en focus op EZ voor de komende vier jaar.

Een goed overdrachtsdocument is van waarde voor onderhandelaars van de politieke partijen, de nieuwe raad en het nieuwe College. Daarnaast kun je het document ook goed gebruiken voor prioritering binnen je eigen team EZ, in overleggen met collega’s van andere afdelingen, lokale ondernemers en andere stakeholders. Kortom: het is het waard om nu te investeren in een goed overdrachtsdocument. Daar ga je de komende vier jaar plezier van hebben!

Onderdelen begeleidingstraject

 • Je ontvangt een format voor een overdrachtsdocument dat je kunt invullen
 • Op donderdag 12 oktober houden wij op een locatie centraal in het land een workshopdag waarop je samen met collega’s onder begeleiding het document in gaat vullen. (Bij veel aanmeldingen komen we naar de regio) Deze dag is inclusief: 
  • Presentatie van een collega over hun ervaringen met een goed overdrachtsdocument;
  • Uitleg over hoe je dit document effectief kunt gebruiken voor een sterkere positie van EZ/ het proces rondom het gebruik van het overdrachtsdocument;
  • Presentatie van een deskundige van CLOK over relevante economische trends en ontwikkelingen voor de komende vier jaar;
  • Catering gedurende de dag (koffie, thee, lunch, borrel);
  • Begeleiding vanuit CLOK bij het opstellen van je eigen overdrachtsdocument;
  • Kennisuitwisseling, sparren en netwerken met collega’s uit de rest van het land;
 • Na de bijeenkomst kun je het document nog eens na laten lezen door ons en in een telefonisch consult kijken we daarna gezamenlijk nog eens naar je document. Dan kunnen we je laatste vragen beantwoorden en de puntjes op de i zetten.

Kosten en aanmelden

 • Voor CLOK-leden €750,- (Ex BTW)
 • Voor niet CLOK-leden €850,- (Ex BTW)
 • Indien u een collega van de eigen gemeente meeneemt, dan zijn de meerkosten € 100,- (Excl. BTW)

Het traject kan doorgaan bij een minimale deelname van 15 gemeenten. Bij meer dan 20 inschrijvingen kunnen wij de groep gaan splitsen en in overleg ook naar een plek dichterbij in jouw regio komen. Moedig dus vooral ook je buurgemeenten aan om te komen, want dat kan veel reistijd schelen!

Inschrijfformulier

Hieronder kunt u zich inschrijven voor het Begeleidingstraject Overdracht GR2018

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Door u in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting CLOK

Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar

Inschrijving Verkiezing nu geopend!

In 2016 was de verkiezing beste AMB een succes en een smaakmaker op de Nationale Dag van Economische Zaken. Wegens het succes wordt er dit jaar weer een verkiezing georganiseerd, ditmaal zoeken we de Beste Economisch Ambtenaar 2017. Hiermee dagen wij de doelgroep uit om kandidaten te werven uit alle innovatieve medewerkers bij gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden.

Wij zoeken medewerkers die zich actief inzetten voor verbetering van de lokale economie. Afgelopen jaar hebben wij ervaren dat de top drie genomineerden hun kennis, aanpak en ervaring graag delen met collega’s. Dit draagt de doelen van CLOK uit en verdient meer aandacht en waardering. Deze verkiezing biedt een platform om de rol van de Economisch Ambtenaar in het zonnetje te zetten en daarmee de schakelfunctie overheid - bedrijven te onderstrepen.

De jury heeft samen met Rob Sturm (sturmplanontwikkeling.nl) het profiel van 2017 vastgesteld dat onderaan deze pagina te downloaden is. Voor meer informatie of vragen over dit profiel kunt u contact opnemen met Rob Sturm via rob@sturmplanontwikkeling.nl of 06-52519015. Inschrijven voor deze verkiezing kan tussen 15 augustus en 22 september. De finale met pitch voor het publiek zal de afsluiting zijn van de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november in Utrecht. Stichting CLOK overhandigt hier de wisselbeker aan de winnaar van deze prachtige waardering.

Kent u zo’n kei van een Economisch Ambtenaar, waarover intern en extern met waardering wordt gesproken? “Medewerker van het jaar” binnen de eigen gemeente, maar nu ook op nationaal niveau?

Mail dan de gewenste informatie voor 22 september 2017 naar bestEZ@clok.nl en nomineer die accountmanager.

Hoe wordt de Beste Economisch Ambtenaar 2017 gekozen?

Uit alle aanmeldingen selecteert een onafhankelijke jury de genomineerden en zal eerst tot een shortlist komen.

De presentatie van de top 3 en de bekendmaking van de winnaar zullen plaatsvinden tijdens de Nationale Dag van Economische Zaken, die CLOK op 1 november 2017 in het Muntgebouw in Utrecht organiseert. Een event waar we u ook graag verwelkomen!

In de bijlage vindt u meer informatie over

1)het gewenste profiel en

2)de voorwaarden voor deelname.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op: rob@sturmplanontwikkeling.nl.

Logo 2017

Monitor Lokale Economische Kracht

aandeel werkgelegenheid per bedrijfstak

 

Hoe is Monitor Lokale Economische Kracht ontstaan?

Tijdens de Leergang en seminars van CLOK kwam van de deelnemers het verzoek om een objectieve, toegankelijke en betaalbare manier te vinden om het ondernemersklimaat te meten en te monitoren. CLOK had door de Leergangen en vanuit de eisen van de certificering gegevens van inmiddels 50 gemeenten. Vanuit de vraag van gemeenten is de Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) ontstaan. Door deze database hebben deelnemers van CLOK een van de grootste monitors op economisch gebied beschikbaar gekregen.

Waarom meedoen met de Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK)?

De vitaliteit van de lokale economie en het ondernemersklimaat is in uw gemeente belangrijker dan ooit. Als de economie in uw gemeente niet krachtig is, verkoopt u geen terrein en komen werkzoekenden moeilijker aan een baan. Met de Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) weet u in een oogopslag hoe u ervoor staat. Snel, overzichtelijk, kostenbesparend met het document om in het College van B&W en met de ondernemers jaarlijks te bespreken. De Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) zorgt dat u:

 1. Uw resultaten beter kunt duiden door het kunnen vergelijken van uw scores met andere vergelijkbare gemeenten in de database.
 2. Uw prestaties door de tijd kunt vergelijken door jaarlijks uw gegevens in de Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) te actualiseren.
 3. Een eerste vergelijking met de economie van gemeenten van dezelfde grootteklasse en Nederland als geheel kunt maken.
 4. Inzicht krijgt in de sterke en zwakke kanten van de economie in uw gemeente en daarmee snel verbeterpunten voor uw lokaal economisch beleid kunt noteren.
 5. Inzichtelijk krijgt waar arbeidsmarktkansen liggen. Dit in het kader van de Participatiewet.
 6. De effecten van uw beleid inzichtelijk krijgen en waar de kansen liggen om te verbeteren

Hoe ziet Monitor Lokale Economisch Kracht (MLEK) eruit?

Voor de Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) krijgt u toegang tot een online platform, waar u zelf uw gegevens kunt invullen. Hierna krijgt u op het platform inzicht in de factoren die het vestigingsklimaat bepalen: werkgelegenheid, economie, ruimtelijke ordening, financiën en organisaties en hun kracht.

U kunt denken aan:

 • De lokale arbeidsmarkt.
 • Aantal bedrijfsvestigingen/bedrijfstakken en arbeidsplaatsen.
 • Werkgelegenheid per sector.
 • Het ondernemingsklimaat in uw gemeente.
 • Overzicht van ondernemersorganisatie en hun organisatiegraad.
 • De verdiencapaciteit van de beroepsbevolking ten opzichte van andere gemeenten.
 • Het Bruto Lokaal Product,
 • De omvang van uw Accountmanagement/Economische Zaken formatie in relatie tot andere gemeenten.
 • Ruimtegebruik.
 • Voorraad en prijs bedrijventerreinen.

U kunt de informatie downloaden in Excel formaat, zodat u er uw eigen bewerkingen in kunt doen en uw eigen rapportages kunt maken

De kengetallen over uw gemeentelijke organisatie geven een nadere duiding van oorzaken voor de uitkomst van de Peiling OndernemingsKlimaat (POK).
De Peilings Ondernemingsklimaat (POK) en de Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) geven het verhaal hoe uw gemeente ervoor staat.
Daarom hebben Ecorys, Totta en CLOK ook de handen ineen geslagen.

 klik hier en lees hiervoor de uitgebreide toelichting over dit product

Wat zijn de kosten van Monitor Lokale Economische Kracht?

Deelname aan MLEK = €675,-*
Deelname aan POK + MLEK = €2.400,-*

Bent u lid van CLOK? Dan krijgt u €200,- korting (bij afname van het hele pakket).
Bent u geen lid van CLOK? dan krijgt u vouchers ter waarde van €200,- die u kunt inzetten voor deelname aan activiteiten van CLOK.

*De kosten zijn per jaar. Deelname aan POK/MLEK is automatisch voor twee jaar, waarbij in het eerste jaar eenmalig POK wordt afgenomen.
Bij het combinatie abonnement kan MLEK zowel in het eerste als in het tweede jaar worden ingevuld. Hier zijn dan geen extra kosten aan verbonden.

Meer informatie

Bij vragen of voor meer informatie over POK en MLEK, kunt u bij de onderstaande heren terecht.
-Dennis Potter, lid van het Kernteam Accountmanagement/EZ CLOK Coördinator.
-Henk Wijnsma, voormalig hoofd Economische Zaken van gemeente Apeldoorn, Docent Leergang en Redactielid van tijdschrift Kringen.
U kunt dan contact opnemen via: info@clok.nl of op telefoonnummer: 035-6954144. 

CLOK Toolkit Ondernemersfondsen

Nieuws

De Stichting CLOK Toolkit OndernemersFondsen 2018 is uit!In Nederland zal de trend van de toename van ondernem...

Lees meer

Inspiratiesessies Vitale Binnensteden

Nieuws

CLOK organiseert momenteel in samenwerking met de provincie Gelderland meerdere inspiratiesessies met als doel het ...

Lees meer

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer