Kernteam Noord druk bezig met regiobijeenkomst

Kernteam Noord op volle kracht vooruit

Foto team noord nederland aangepastMet de toetreding van twee nieuwe kernteamleden voor de regio Noord is het team op volle sterkte en daarmee ook in evenwicht. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe worden nu vertegenwoordigd door twee accountmanagers per provincie. Voor Groningen is dit Michel Veenma van de gemeente Stadskanaal en nieuw toegetreden is Ina Hateboer van de Kompanjie (ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela). Voor Drenthe is nieuw toegetreden Jennie Snippe van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, naast de reeds aanwezige Nick Bruins van de gemeente Midden-Drenthe. Friesland blijft vertegenwoordigd door Hendrik Buwalda van Súdwest Fryslân en Peter Kort van de De Fryske Marren.

Het kernteam Noord is tijdens de afgelopen editie van de Promotiedagen Drenthe bijeen geweest om de belangrijke thema’s van Noord-Nederland door te nemen. Het blijkt dat vooral de thema’s energietransitie en arbeidsmarkt thema’s zijn die de accountmanagers bezig houden in het Noorden. Een groot aandeel hierbij zijn de “zonneparken”. Vooral op dit gebied werden kennis en ervaringen gedeeld. De vorige regiobijeenkomst van CLOK ging ook vooral over dit thema. Vooral energiebesparing bij bedrijven zal een interessante rol voor accountmanagers bedrijven worden in de nabije toekomst. Welke rol krijgt de accountmanager van EZ hierin?

De accountmanagers EZ krijgen bij de bedrijfsbezoeken vooral de vraag hoe de gemeente de ondernemer kan helpen bij het vinden van genoeg en de juiste arbeidskrachten. Steeds wordt gekeken naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, belegd bij de collega’s van maatschappelijke of sociale zaken. Steeds vaker kan niet worden voldaan aan de wensen van de ondernemer, vanwege de mismatch tussen vraag en aanbod. Hoe kunnen we deze mismatch nu veranderen? Na het delen van aansprekende voorbeelden is de gemeenschappelijke deler: samenwerken tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Ook in deze volgorde. De overheid faciliteert.

In Súdwest Fryslân is de Yacht Building Academy opgezet, voor specialisten in de jachtbouw. In de provincie Groningen is de “kansrijke leerweg” opgezet voor met name kansen in de techniek. Vooruit, maar ook een beetje terug in de tijd, naar de vakschool van weleer. Op 2 oktober zal de regiobijeenkomst ingaan op dit onderwerp, gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij een innovatief bedrijf. Dit bedrijf zet de kansrijke leerweg in om bij te dragen aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Laat dit nu net de missie zijn van CLOK….

Reserveren jullie de datum in de agenda? De uitnodiging volgt spoedig. 
Hartelijke groet

Regioteam Noord-Nederland

Studiemiddag Ondernemersfondsen 15 mei 2018

Studiemiddag over Nut, noodzaak & valkuilen van ondernemersfondsen 

Graag willen wij u uitnodigen voor de studiemiddag van Netwerk Citymarketing Nederland die op 15 mei zal plaatsvinden. Een studiemiddag voor de citymarketeer die in het teken zal staan van nut, noodzaak & valkuilen ondernemersfondsen. Onze voorzitter, drs. Herman Timmermans, zal tijdens deze middag een presentatie geven over ondernemersfondsen en zijn visie met u delen over de rol die ondernemersfondsen hebben op gebiedsontwikkeling van de toekomst. Immers, ondernemersfondsen gaan nog steeds over de traditionele activiteiten als beveiliging en promotie, maar ook steeds meer over duurzaamheid en mobiliteit. Wat betekent dat voor u? Kortom, een goede middag om kennis, inspiratie en netwerk op te bouwen!

Klik hier voor meer informatie over het evenement.

Krachtige lokale economie door meer ondernemerscontact

Wij zien vanuit CLOK dat er steeds meer mooie en leuke initiatieven worden ondernomen om als gemeente in contact te komen met ondernemers. Wij juichen deze ontwikkeling niet alleen toe, maar proberen ook actief te ondersteunen waar mogelijk. Een krachtige lokale economie ontstaat namelijk niet alleen als beide partijen (ondernemers en ambtenaren) het afzonderlijk goed doen, maar juist op het speelveld waar deze samenkomen. Waar ambtenaar en ondernemer gezamenlijk de kans krijgen om hun wensen en ervaringen naar elkaar uit te spreken, wordt er constructief gedacht en ontstaan er oplossingen voor problemen. Juist als ondernemer en ambtenaar samen lokale problematiek bespreken en private en publieke expertise dus samenkomen, worden de meest creatieve en doeltreffende oplossingen bedacht. Ondernemer en ambtenaar samen is net als 1 + 1 = 3, het resultaat is meer dan de som der delen.

Omdat CLOK het belang erkent van constructief overleg tussen ondernemer en ambtenaar, willen wij hier graag meer aandacht aan schenken. Wij roepen gemeenten en ondernemers dan ook actief op om voorbeelden met ons te delen. Hoe meer hoe beter. Het doel is dat we een beweging op gang krijgen waardoor andere gemeenten ook het belang van deze contactmomenten gaan zien. Hoe fantastisch zou het zijn als uiteindelijk alle gemeenten in heel Nederland actief het contact met ondernemers stimuleren en er overal een samenspel tussen ondernemer en overheid is.

Inspiratiesessie Ede Inspiratiesessie Zaltbommel foto inspiratiesessie epe

Initiatief: Wees loyaal, koop lokaal

De gemeente Lingewaard heeft een nieuw initiatief in het leven geroepen: Wees loyaal, koop lokaal. Dit is niet zomaar een initiatief, maar het college heeft in haar collegeprogramma opgenomen dat er vanuit de gemeente actief lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid gestimuleerd moet worden! Dat gaat op veel vlakken al goed. Zo heeft de gemeente inmiddels een inkoopapp gerealiseerd die het eenvoudig maakt een lokale leverancier van producten of diensten te vinden. Dat is echter ‘slechts’ een van de middelen. Er worden namelijk ook avonden georganiseerd waarop budgethouders en afdelingen inkoop van de gemeente kennis maken met de ondernemers binnen de gemeente. Immers, als ondernemers en gemeente elkaar niet kennen, dan gaan ze elkaar ook nooit vinden. Het uiteindelijke doel is om de handel zoveel mogelijk binnen de gemeente te houden? Een samenwerking tussen gemeente en ondernemers die daardoor elkaar tevens beter leren kennen en wellicht ook meer handel met elkaar gaan drijven. Zo is de cirkel weer rond.

Afbeeldingsresultaat voor wees loyaal koop lokaal

Kernteam Noord druk bezig met regiobijeenkomst

Nieuws

Kernteam Noord op volle kracht vooruit Met de toetreding van twee nieuwe kernteamleden voor de regio Noord is het ...

Lees meer

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer

Persbericht Nationale Dag van EZ

Nieuws

Nationale Dag van Economische Zaken van Stichting CLOK: bijna 200 inschrijvingen, inspirerend programma én ...

Lees meer