Interview met Etienne Vermeulen

Interview met Etienne Vermeulen, Accountmanager Bedrijven Gemeente Lingewaard:

"Samen innoveren met lokale maakbedrijven heeft de toekomst"

Sinds april dit jaar is Etienne Vermeulen werkzaam als Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Lingewaard. Exact dezelfde functie vervulde hij daarvoor bij de naastgelegen gemeente Overbetuwe. Beide gemeenten lijken sterk op elkaar qua economische structuur. Etienne is één van de kartrekkers van een bijzonder innovatief project in beide gemeenten:

etienne vermeulen

"Rijk en provincie maken veel geld vrij om de maakindustrie die Nederland verliet weer te verleiden terug te keren. Etienne: "Daar wilden we metde lokale maakindustrie op aanhaken. Ik ben met deze ondernemers rond de tafel gegaan. Bijvoorbeeld al heel goed om elkaar onderling beter te leren kennen en elkaar werk te gunnen. Maar vooral bedoeld om samen te innoveren. Dit resulteerde in een kerngroep van 20 DGA’s van innovatieve maakbedrijven uit beide gemeenten. Binnen die groep zijn bijzondere verbindingen ontstaan met een versnellend effect op innovaties."

Fonds voor haalbaarheidsonderzoeken

Het inmiddels voormalige Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie (RNCT) sloot zich ook aan bij de innovatieve kerngroep. Etienne: Zij werkten breder dan onze twee gemeenten met het bij elkaar brengen van bedrijven en maken van verbindingen. Ook subsidieerden zij allerlei onderzoek met innovatie vouchers. Het RNCT, in de persoon van Joost Bouman, sloot daarom ook aan bij de kerngroep van 20 maakbedrijven. Die groep hielden we ook op dat aantal, niet groter. Die compactheid was in onze ogen een voorwaarde voor succes. Vervolgens schreef ik een plan van aanpak voor de provincie. Met als doel de door de leden ingebrachte fondsen door de provincie te laten verdubbelen. Dit is gelukt en resulteerde in een praktisch potje om leden haalbaarheidsonderzoeken uit te laten financieren. Made inn Betuwe was hierbij ons thema, met de dubbele nn als verwijzing naar innovatie.

Praktisch ervaringsadvies

Tot slot geeft Etienne graag een praktisch ervaringsadvies mee aan Accountmanagers Bedrijven uit andere gemeente die deze geschetste innovatieroute ook willen inslaan: Zorg dat alle deelnemende bedrijven de toegevoegde waarde blijven zien, ook nadat het allereerste enthousiasme van de leden onderling wat is weggeëbd. Een oplossing daarvoor is dat je in die club, los van innovaties, ook andere thema’s aansnijdt. Bijvoorbeeld hoe je jonge en talentvolle medewerkers voor je bedrijven en de regio behoudt. Mijn advies? Blijf met elkaar in gesprek, en blijf de toegevoegde waarde met elkaar zoeken."

Top 3 Beste PPS 2018 bekend!

Nieuws

De juryleden Jan van Ginkel, Bastiaan de Roo, Cees Nuijten hebben zich afgelopen dagen beraden over de nominaties v...

Lees meer

Regiobijeenkomst Zuid-Holland

Nieuws

     Aanmelden en kosten Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontact...

Lees meer

Gezamenlijk aan de slag met Omgevingswet

Nieuws

Hoe gezamenlijk om te gaan met de Omgevingswet is en blijft voor velen een uitdaging. Het OmgevingsPlatform heeft d...

Lees meer