Interview met Herman Hoekstra

Interview met Herman Hoekstra, voorzitter van de Ondernemers Federatie Enkhuizen:

“Ons gemeentebrede fonds samengevat? Breng het met z’n allen op én geef het met elkaar uit op een goede manier”

Herman Hoekstra is CEO van Compagnieshaven BV en voorzitter van de Ondernemers Federatie Enkhuizen. Onlangs richtte hij een nieuw ondernemersfonds op. Of meer specifiek: een gemeentebreed fonds. Een huzarenstukje gezien de aanpak en snelheid. Speciaal voor CLOK legt hij uit waarom hij bewust koos voor een gemeentebreed fonds en niet voor bijvoorbeeld een ondernemersfonds als een BIZ. Herman: “Het begrip ondernemersfonds dekt in onze situatie gewoon de lading niet.”

Waarom een gemeentebreed fonds?

Herman Hoekstra Klein“Eerst een opmerking. We hebben het fonds juridisch en organisatorisch opgericht. Maar het besluit van de OZB-verhoging die voor het fonds nodig is, moet nog door de gemeenteraad worden genomen in december. We hebben bewust gekozen voor een gemeentebreed fonds e bijvoorbeeld niet voor een BIZ. Voor mijn tijd is in Enkhuizen getracht een BIZ tot stand te brengen in specifiek het industriegedeelte van de stad. Dat is niet gelukt door de stemmenverhouding. Dit gaf de BIZ hier een wat negatieve smaak mee. Toen ik hiermee actief werd, ben ik stadsbreed gaan denken en doen. Waarom? Enkhuizen wilde binnenstadsmanagement oprichten, en de financiering ervoor moest worden geregeld. Ik heb toen mijn nek uitgestoken om een ondernemersfonds op te richten om de financiering onder het stadsmanagement te regelen. Maar als ondernemer denk ik breed, dus niet alleen aan de binnenstad, maar ook aan de bedrijvigheid daaromheen op de industrieterreinen. Daarmee maak je het al breder dan sec een BIZ voor alleen je binnenstad of voor alleen de buitengebieden. Mijn visie was om het stadsbreed op te lossen. Negen jaar geleden was ik betrokken bij een ondernemersfonds in de stad Leeuwaren volgens het Leids model. Die ervaring was positief en ik adviseerde om het meteen goed te doen voor Enkhuizen en het nieuwe ondernemersfonds stadsbreed te trekken conform dit Leids model.”

Wat is uw bezwaar tegen de term ondernemersfonds?

“In de essentie is een ondernemersfonds zoals we dat hanteren in Nederland geen ondernemersfonds. Het geld wordt opgebracht door iedereen die onroerend goed bezit en/of gebruikt, niet-woning zijnde. Onder de zakelijke OZB-verhoging die hiervoor wordt aangewend, vallen bijvoorbeeld ook een bejaardenhuis en scholen; het maatschappelijk onroerend goed. Daarom zie ik ons fonds als een gemeentebreed fonds, dus niet alleen voor ondernemers. In mijn beleving is het stadsbreed omdat je je met z’n allen richt op het verbeteren van het complete klimaat in zo’n stad als Enkhuizen. Dus economisch, maar ook cultureel en maatschappelijk. Ondernemers willen graag werknemers aantrekken en hen een aantrekkelijke stad bieden. Maar een stad wordt niet alleen aantrekkelijk gemaakt door bedrijven, maar zeker ook door het culturele en maatschappelijke klimaat, en uiteraard met de medewerking van de gemeente zelf. Een voorbeeld? Als je een goed cultureel klimaat hebt, trekt dat weer werknemers aan voor diezelfde ondernemers die ook meebetalen. Je bent feitelijk met z’n allen met die klus bezig. Daarom ben ik voor de term gemeentebreed fonds in plaats van ondernemersfonds.”

Heeft u de ondernemers in Enkhuizen snel van deze visie kunnen overtuigen?

“Zeker. We zijn de boer opgegaan. Vooral met alle grote ondernemingen, die veel bijdragen, hebben we individuele gesprekken gevoerd om onze voorgestelde aanpak uit te leggen. We hebben hier in Enkhuizen onder anderen enkele grote zaadveredelingsbedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Maar uiteraard hebben we ook de maatschappelijke clubs zoals de rijksscholengemeenschap en een aantal grote bejaardentehuizen op de hoogte gebracht van onze plannen. En bovendien niet te vergeten, de ondernemersverenigingen. Iedereen reageerde positief. Niet-woningen vallen onder de OZB-verhoging. Dus bijvoorbeeld ook een garagebox gaat meer OZB betalen, daar zit niet per definitie een ondernemer in. En dat geldt ook voor een bejaardentehuis, medisch centrum en middelbare school. Toch profiteren alle deelnemers van het verbeterde economische en culturele klimaat door dit gemeentebrede fonds. Samengevat? Breng het met z’n allen op én geef het met elkaar uit op een goede manier.”

Heeft u een praktisch advies als anderen ook een soortgelijk gemeentebreed fonds willen oprichten?

“Ben je er bewust van dat je het sámen moet doen. Niet alleen de ondernemers en de maatschappelijke instellingen, maar vooral ook met de politiek. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist of de OZB wordt verhoogd. Je moet dus álle partijen in je gemeente op één lijn zien te krijgen.”

Top 3 Beste PPS 2018 bekend!

Nieuws

De juryleden Jan van Ginkel, Bastiaan de Roo, Cees Nuijten hebben zich afgelopen dagen beraden over de nominaties v...

Lees meer

Regiobijeenkomst Zuid-Holland

Nieuws

     Aanmelden en kosten Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontact...

Lees meer

Gezamenlijk aan de slag met Omgevingswet

Nieuws

Hoe gezamenlijk om te gaan met de Omgevingswet is en blijft voor velen een uitdaging. Het OmgevingsPlatform heeft d...

Lees meer