Genomineerden Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar bekend!

Genomineerden verkiezing Beste Medewerker EZ bekend!

Na het succes van 2016 is voor 2017 wederom gekozen om de verkiezing “Beste Economisch Ambtenaar 2017” te houden. Tot en met 22 september konden er kandidaten worden voorgedragen en daaruit zijn nu 3 genomineerden naar voren gekomen die op 1 november tijdens de Nationale Dag van Economische Zaken zullen strijden om de titel.

De organisatie is namens CLOK in handen van Rob Sturm en een onafhankelijke jury bestaande uit leden met ruime ervaring op het EZ-snijvlak van overheid en ondernemers. De jury bestaat dit jaar uit:

  • Jan van Ginkel (concerndirecteur Provincie Zuid-Holland) 
  • Michel Mulders (directeur vastgoedonderneming Build to Build)
  • Cees Nuijten (accountmanager REWIN West-Brabant)
  • Mark Cremers (voorzitter ondernemersvereniging PVOO)

Uit de vele inzendingen heeft de jury drie kandidaten genomineerd, welke zich hieronder zullen voorstellen:

Jolanda van Rooy, Programmaleider Economie (Team Strategie, Programma en Projecten) gemeente Gemert-Bakel

“Op het terrein van EZ hebben we meerdere
voorbeelden van geslaagde acties”

Jolanda van Rooy klein

Als programmaleider stuurt Jolanda van Rooy op beleids- en programmaresultaten. Daarbij heeft zij aandacht voor samenhang en integraliteit, maar ook voor gebiedsontwikkeling en Leefbaarheid: “Samen met de ondernemers(-verenigingen) en de accountmanager economie en bedrijven adviseer ik het bestuur en de organisatie over economische ontwikkelingen en vertaal deze in opdrachten aan zowel interne als externe partijen. Als uitgangspunt wordt hierbij ‘TELOS’ gehanteerd (mensen-ruimte-economie). Hierbij sluiten we onder andere aan bij Brainport Eindhoven en ontwikkelingen in de Peel.”

Bij de organisatieontwikkeling in 2014 is in de gemeente Gemert-Bakel Programmamanagement geïntroduceerd. Jolanda: “Ik heb toen gesolliciteerd op de functie van Programmaleider economie (ook vastgoed, recreatie en toerisme). Ik zag dat als een nadrukkelijke verbreding van mijn eerdere ervaring als leidinggevende en projectleider vooral in het ruimtelijke domein. Mijn opleidingen zijn Bouwkunde en Vastgoed en makelaardij.” Het team bestaat uit 17 enthousiaste en hele fijne collega’s en opereert sinds 2014, geeft Jolanda aan: “Ons team kent één manager, strategen, programmaleiders, projectleiders, vastgoedmedewerkers, ondersteuners en trainees. Samen met onze accountmanager bedrijven en economie, Wiel Verhaegh, pak ik de economische opgaven beet.”

Specifieke uitdaging
Er ligt een specifieke uitdaging, geeft Jolanda aan: “Het college wil ‘Samen verantwoordelijk’ zijn met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners om onze identiteit te versterken, onze kwetsbaarheid te verminderen, meer kwaliteit te realiseren en kosten te besparen. De vraag vanuit de samenleving staat hierbij centraal. Eén van de speerpunten is het versterken van de economie met het accent op recreatie en toerisme en doorontwikkeling van de bedrijventerreinen. Daarnaast willen we een ondernemersvriendelijke gemeente zijn.”

Voorbeeld van succesvolle acties vanuit EZ
Jolanda geeft graag voorbeelden van succesvolle acties vanuit EZ in de gemeente Gemert-Bakel: “Om inzicht te krijgen in onze bedrijvigheid hebben we in samenwerking met BKG (BedrijvenKontaktGemert-Bakel) een clusters- en ketensonderzoek opgesteld genaamd “Zicht op bedrijvigheid – clusters- en ketens in een regionaal perspectief”. Daarmee hebben we inzicht gekregen in onze bedrijvigheid, hoe we ons verhouden ten opzichte van andere clusters en welke opgaven we hebben voor de toekomst. In april 2017 zijn we door de Metropoolregio Eindhoven uitgenodigd om ons onderzoek te presenteren naast het onderzoek van Brainport Eindhoven en FoodTech Brainport. Samen met de ondernemers binnen de verschillende thema’s (werklocaties – centra en kernen, recreatie en toerisme en het buitengebied) is een economische agenda 2017-2021 in ontwikkeling. Binnen het thema centra en kernen hebben we voor Gemert-centrum samen met de Ondernemersvereniging Gemert (OVG) en de Rabobank het project ‘De Nieuwe Winkelstraat’ uitgerold. Een stuurgroep Gemert-centrum is opgericht en verbindt de volgende partijen: cultuur, overheid, vastgoed, horeca- en centrumondernemers.”

“Binnen het thema recreatie en toerisme hebben we samen met VVV Heerlijck Vrij en de ondernemers het manifest “#Heerlijck Bloeien” opgesteld. Een inhoudelijk toekomstperspectief dat de basis vormt van de organisatieontwikkeling binnen de VVV Gemert-Bakel. Vanaf 2014 heeft Gemert-Bakel het voortouw genomen in de Peelsamenwerking (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Waterschap Aa en Maas, Brainport Eindhoven en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Als gemeenten hebben we het lef getoond en de durf gehad om los te laten. We hebben een aantal belangrijke spelers in de Peel gevraagd om een peelvisie op te stellen “De Peel maakt het in Brainport” en vervolgens een economische agenda “De Peel maakt het in Brainport – Samenwerken aan een adaptieve economie in De Peel”. Om hieraan uitvoering te geven is het Innovatiehuis De Peel ontstaan, een netwerk i.o. dat uitvoering gaat geven aan bovengenoemde documenten.”

Verrast door nominatie
Jolanda is genomineerd voor ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’: “Dit heeft mij zeker verrast toen ik het telefoontje vanuit de organisatie ontving, maar nog meer vereerd. Ik heb ontzettend veel zin om ‘de strijd’ aan te gaan op 1 november 2017, op de Dag van EZ, met de twee andere genomineerden: Duco en Jan.”

 

Duco Hoek, senior accountmanager Ondernemersloket Enschede:

 “Het is een eer om je stad te mogen vertegenwoordigen”

 Duco Hoek

Duco Hoek is senior accountmanager Ondernemersloket Enschede: “Daarbinnen werken twintig adviseurs werk en tien accountmanagers, waaronder ik. Mijn terrein is de detailhandel in de binnenstad van Enschede. Ik heb een veelzijdige achtergrond en werkte onder andere 15 jaar als manager bij Start en Topstart op het gebied van arbeidsbemiddeling. Ook werkte ik eerder bij de gemeente Enschede. Vijf jaar geleden kwam ik bij het Ondernemersloket, eerst op het terrein zorg, sinds vier jaar focus ik mij met heel veel liefde en passie op de detailhandel in de binnenstad.”

Terugdringen leegstand als speerpunt
Duco somt moeiteloos één van de meest urgente aandachtspunten in zijn werkveld op: “Dat is de winkelleegstand in Enschede. Die was een paar jaar geleden erg hoog en ik heb zwaar ingezet op het terugdringen daarvan. In 2014 hadden we bijna 15% leegstand en momenteel nog maar 7,5%, dus onder het landelijke gemiddelde. We hebben daar veel in bereikt.”

Retailers rechtstreeks benaderen
De aanpak van Duco is opvallend ‘hands on’: “Ik benader retailondernemingen die nog niet in Enschede zijn gevestigd. Dat kunnen Nederlandse retailers zijn, maar ook Duitse of Scandinavische. Aan de hand van een bidbook leg ik hen alle voordelen uit van hun eventuele vestiging. Een belangrijk voordeel? We hebben hier héél veel Duitse consumenten in Enschede. In totaal stijgen de bezoekersaantallen alleen maar. Ook nodig ik deze retailers uit en leidt hen rond langs beschikbare panden in de binnenstad. Voor Duitse retailers is het bijvoorbeeld heel nuttig om, vlak over de grens, te analyseren hoe hun eerste vestiging in Nederland het doet.”

Lokale netwerken en focus op verbinden
Maar ook onderhoudt Duco warme banden met lokale retailers: “Als ze het moeilijk hebben, zoals bij het vertrek van V&D, zoek ik hen persoonlijk op. Ik merkte dat ik veel lokale retailers en mensen met creatieve ideeën voor winkels leerde kennen, maar dat zij elkaar onderling niet zo goed kennen en dus kansen missen. Daarom organiseer ik mix & match avonden. Lokale ondernemers, makelaars en pandeigenaren kunnen zo ongedwongen met elkaar kennismaken. Gemiddeld komen er zo’n 30 tot 60 lokale retailers die ook een pitch geven. Tijdens die bijeenkomsten geef ik ook sessies. Bijvoorbeeld over hoe je je onderneming presenteert. Al met al stimuleer ik plaatselijke ondernemers om een netwerk met elkaar op te bouwen. Ik kende bijvoorbeeld een onderwijzeres die een broodjeszaak wilde starten. Ik kon haar koppelen aan een ander lokaal contact; de bibliotheek. Dankzij de bijbehorende vergunning heeft zij nu een goed lopende horecaonderneming in de bibliotheek.”

Verrast door nominatie voor ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’
Duco is één van de drie genomineerden voor ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’: “Ik had een overleg met mijn leidinggevende en toen hoorde ik dit nieuws. Uiteraard was ik erg verrast. Het is een eer om je stad te vertegenwoordigen. Variërend van een vertrekbijeenkomst van de Retail Agenda over V&D tot en met het vertegenwoordigen van je burgemeester op een cocktail party van Hudson’s Bay. Als ze je vervolgens voordragen voor deze bijzondere award kun je alleen maar trots zijn op je stad en je collega’s!”

 

Jan Wessels, beleidsadviseur Economische Zaken gemeente Barneveld

“Vanuit EZ draait alles om verbindingen zoeken en behouden”

Jan Wessels klein

Jan Wessels is beleidsadviseur Economische Zaken bij de gemeente Barneveld: “Dit werk doe ik vanuit de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning bij het team Economische zaken en Strategie.“ De gemeente Barneveld is in oktober 2016 voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot mkb-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Jan is één van de drie genomineerden voor ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’: “Ik was er even beduusd van, ook mijn collega’s hadden zich goed stil weten te houden.”

Alles wat met de Barneveldse economie te maken heeft, valt onder het takenpakket van het team Economische zaken en Strategie, geeft Jan aan: “Dat loopt van strategische ontwikkeling tot en met het praktische accountmanagement. Ons team telt vier fte, is de komende jaren groeiend en zelf ben ik de adviseur en verzorg ik de aansturing van het team. Economische Zaken heeft een strategische positie in de gemeente en we opereren zowel inhoudelijk als fysiek heel dicht op de burgemeester en wethouders en de directie. Dit levert korte lijnen op en ik draai bijvoorbeeld ook mee in het MT van het Fysiek Domein. Als EZ hebben we een volwaardige positie met een takenveld dat door onze strategische advisering heel serieus wordt genomen. Zowel door het bestuur als de rest van de lijnafdelingen.”

Van planologie naar EZ
Jan startte ooit bij de gemeente als afgestuurd planoloog: “Bestemmingsplannen bestaan vooral uit het uitwerken van allerlei wet- en regelgeving. Door over te stappen naar EZ ben ik nu veel meer aan de voorkant bij concrete ontwikkelingen in de gemeente betrokken, samen met bestuur en stakeholders. Dat spreekt mij erg aan. De kern? Hoe link je goede economische initiatieven aan de groei die wij voor Barneveld voor ogen hebben, uiteraard binnen een kloppend wettelijk kader.”

Focus op groei in plaats van krimp
Barneveld blijft de komende jaren gezond groeien in inwonersaantal, waar elders vaak krimp optreedt. Jan: “Dat betekent gelijktijdig ook een positieve economische ontwikkeling. De strategie hiervoor komt deels van EZ vandaan. Een voorbeeld? Wat gaan we met bedrijventerreinen doen? Moeten we nieuwe locaties aanwenden? Maar ook kijken we naar het gewenste toekomstbeleid voor de detailhandel. Wat is goed beleid binnen die verwachte behoorlijke bevolkingsgroei als je kijkt naar de centrumgebieden en perifere locaties? Al met al hebben we met een behoorlijke gronddruk te maken in Barneveld, anders dan veel andere gemeenten. Een strategie is dat we vanuit EZ inzetten op onderscheidende locaties. De kernvraag bij bedrijventerreinen en de ontwikkeling daarvan in Barneveld is dat je zorgt dat al die locaties hun eigen onderscheidende vermogen krijgen en behouden. We hebben medio 2016 in Barneveld de Midden Nederland hallen gebouwd, een hallencomplex langs de A30, voor leisure-activiteiten. We kijken nu heel goed hoe we omgaan met het ontwikkelen van de grond daaromheen en welke functies daarin een onderscheidende rol kunnen spelen ten opzichte van andere economische gebieden die al in de regio van Barneveld ontwikkeld zijn. Op die manier ontwikkel je op een toekomstbestendige manier gebieden.”

Accent op verbinden
Tot slot heeft Jan een advies: “Ik pleit ervoor dat medewerkers EZ goed verbinding leggen met allerlei partijen en stake holders. Zoals een verbinding met de buitenwereld, met instanties en ondernemers. Maar denk ook aan verbindingen intern met het bestuur en ook je interne gemeentelijke collega’s. Vooral als je in de voorhoede met economische gemeentelijke ontwikkelingen actief bent, is het van belang intern de verbinding te blijven leggen met wet- en regelgeving en de toepassing daarvan door de diverse vakafdelingen. Lukt het je die drie verbindingen goed te onderhouden? Dan kun je heel veel bereiken, stappen zetten en is het elke dag leuk om naar je werk te gaan.”

 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer