Herman Timmermans over visie CLOK 2018

”Economische vraagstukken van gemeenten, ondernemersverenigingen en Herman Timmermanscentrum- en parkmanagement verdienen in 2018 bijpassende diensten”

Zoals elk jaar in de herfst, geeft Herman Timmermans, voorzitter van CLOK, graag zijn vooruitblik op het nieuwe jaar. Maar eerst wil hij nog iets zeggen over 2017, als opmaat naar 2018:

De vraagstukken die gemeenten, ondernemersverenigingen en centrum- en parkmanagement op hun bord krijgen nemen in intensiteit en complexiteit toe. Daarmee neemt de noodzaak tot professionalisering toe. Vandaar dat CLOK veel meer vragen om ondersteuning krijgt. Voorbeelden van de vraagstukken zijn d energietransitie, inpassing van werkzoekenden, ondernemersfondsen, de zoektocht naar verbeteren van het innoverend- en organiserend vermogen. Herman: “Onze drie doelgroepen staan wij bij met steeds meer specialisten die hen vanuit CLOK helpen en versterken. We hebben daarom in 2017 nog meer specialisten en generalisten aan CLOK verbonden om alle aan onze doelgroepen geboden dienstverlening daadwerkelijk waar te kunnen blijven maken op het afgesproken niveau. Een helder signaal aan onze leden dat wij hen ook in 2018 op een hoog niveau blijven faciliteren.”

Inhoudelijkheid dienstverlening verzwaard
Het CLOK bestuur is zelf ook gereed gemaakt voor de volgende fase van de dienstverlening. Dit geldt ook voor de goed werkende kwaliteitscommissie, de kernteams en ook de praktisch opererende regioteams. Nog een voorbeeld? We hebben de redactieformule voor ons magazine Kringen en de social media verzwaard, waardoor we de vakmatige informatievoorziening richting gemeenten, ondernemersverenigingen en centrum- en parkmanagement nog beter op orde hebben. Al met al durf ik de stelling aan dat wij de ontvangen vragen ook in 2018 kunnen beantwoorden met passende doorverwijzingen, met diensten en de juiste organisatorische ondersteuning.”

Steeds meer deelnemers aan regiobijeenkomsten
Herman: “Veel gemeenten melden zich als lid aan vanwege de regiobijeenkomsten. Zij herkennen in de regiobijeenkomsten een voor hen waardevol concept dat in 2017 goed van de grond kwam en zich heeft verdiept en verbreed. In steeds meer regio’s wordt dit concept gevraagd en toegepast. Noord-Holland Noord is bijvoorbeeld de meest recente regio die we aan onze lange lijst konden toevoegen. Ideale bijeenkomsten voor bezoekers om kennis te máken en kennis te délen.”

Verdiepingsproces regiobijeenkomsten
Voor 2018 denkt CLOK na over het oprichten van twee extra regio’s in de omgeving van Noord-Oost Brabant/Rivierenland en de omgeving Haarlem. “Maar”, geeft Herman aan, “het gaat niet alleen om de kwantitatieve versterking van het concept van regiobijeenkomsten. We willen het ook kwalitatief nog verder verdiepen. We hebben daartoe vragen uitgezet bij onze kern en regioteamleden om daar over mee te denken. Het ligt in de planning dit verdiepingsproces voor maart 2018 te effectueren. Het zijn onze leden, de bezoekers van de regiobijeenkomsten, die hier als eersten van gaan profiteren.” Voor hen doen we dit.

Gemeenten benutten mogelijkheden incompany trainingen
De doelgroepen zijn ook enthousiast over de CLOK Academy, merkt Herman: “In 2017 deden inmiddels vijf gemeenten mee aan incompany trainingen en de verwachting is dat dit in 2018 alleen maar zal toenemen. Hierbij merk ik op dat het niet alleen om incompany trainingen gaat binnen één gemeente, maar nu ook regionale incompany trainingen. Gemeenten die zich misschien te klein voelen voor een incompany training steken nu de koppen en middelen bij elkaar en profiteren zo van een incompany training op regionaal niveau.” Zoals nu in de provincie Friesland, of beter Fryslân.

Voortzetting succesvolle leergangen
Herman: “Op grond van de vraag vanuit de doelgroepen gaan wij met onze leergangen door. Zelfs is het zo dat wij zeer waarschijnlijk in januari starten met een extra leergang. Naast de complete leergangen, en dit is bijzonder, gaan we steeds meer met losse modules en clusters van modules werken. Dit betekent dat deelnemers zowel de hele leergang kunnen volgen, alsook een voor hen relevante clustering van modules. Hiermee beantwoorden we aan de toenemende vraag naar kortere, krachtige sessies van één of twee dagen. Het bijkomende voordeel hiervan is dat deelnemers die kortere periodes ook beter met hun werkagenda kunnen combineren.”

Concrete, werkende economische programma’s
Herman: “We merken dat de vraag vanuit gemeenten naar ondersteuning toeneemt in relatie tot economische programma’s. Deze komen, dat is het concept, tot stand in een wisselwerking tussen gemeenten en ondernemersverenigingen. Wij helpen specifiek met organische programma’s en minder met uitgestrekte visies tot, zeg, 2050. Gemeenten en ondernemersverenigingen kunnen concrete, werkende economische programma’s met ons uitvoeren.”

Gemeenteraadsverkiezingen: speciaal speerpunt 2018
We krijgen in 2018 te maken met nieuwe gemeentelijke colleges. Herman: “Het energieneutraal werken gaat binnen gemeenten en vooral bedrijventerreinen écht doorzetten. Daar krijgen die nieuwe colleges vol mee te maken; de energietransitie wordt een van de belangrijkste opgaven. Maar meer nog voor de private sector. Dit betekent ook een push voor zowel het oprichten als goed onderhouden van ondernemersfondsen. Ondernemersverenigingen en centrum- en parkmanagement kunnen in 2018 nog meer een bijdrage leveren aan de innovatiekracht op bedrijventerreinen en in winkelcentra, zodat ook de innovatiekracht van Nederland in zijn geheel wordt versterkt.”

Uitbreiding seminars en themadagen
De seminars en andere bijeenkomsten van CLOK hebben zich inmiddels gemanifesteerd als bewezen en gewaardeerde tradities, zoals de Dag van EZ in november. Uiteraard is CLOK altijd alert op een wens vanuit de doelgroepen over nieuwe themadagen aan dit programma, beklemtoont Herman: “We analyseren bijvoorbeeld momenteel of we in juni 2018 een speciale dag voor wethouders en bestuurders EZ gaan organiseren. De nieuwe colleges zijn dan vers aangetreden met eveneens nieuwe wethouders. Een goed moment voor een dergelijke nieuwe themadag.”

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer