Wat kunnen we nou echt leren van Silicon Valley?

"Leer, organiseer en vier de regio. Met iedereen."RH 0120

Geert Kievit: Silicon Valley (SV) wordt vaak genoemd als hét voorbeeld voor regio’s waar alles mogelijk is. Legendarische verhalen over ondernemers die vanuit hun schuurtjes hele multinationals hebben opgebouwd. Misschien moeten we hun model kopiëren en plakken in Nederland, dan wordt elke regio een succes. En afdelingen Economische Zaken versterken hun positie, omdat zij ervoor gezorgd hebben dat het nu zo goed gaat. Ideaal, toch?

We hebben met z’n allen een dipje gehad, maar de economie groeit weer. Het gaat weer goed, er wordt weer grond verkocht en de werkgelegenheid stijgt. Innovatie komt tot stand bij een probleemsituatie of in tijden van economische groei.

Daarom kijk ik graag naar Silicon Valley, de Joint Venture Silicon Valley. Dit is sinds een 1993 een regionale privaat-publieke samenwerking. Een initiatief dat bijdraagt aan de versterking van de concurrentiepositie en levensvatbaarheid van de regio. Maar zij werken ook aan een gezonde balans in de regio. Ze investeren in groen, duurzaam leven en werken, betaalbare woningen en toegankelijk maken van onderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarkt voor iedereen.

Er zijn in Nederland veel initiatieven vanuit de overheid om regionale samenwerking op te zetten. In Silicon Valley is dit andersom geweest. Juist vanuit een probleem van de ondernemers, voor SV was dit de opkomende semiconducteur markt in Aziatische landen. Misschien is voor de ondernemers in uw regio het gezamenlijke probleem de concurrentie met lageloonlanden, te weinige technisch personeel of de verkeersproblematiek. Ga opzoek naar de vraagstukken op lokaal niveau en deel deze met collega’s uit de regio. Zoek (mede) visionaire ondernemers die bereidt zijn om tijd, geld en netwerk te investeren om als regio verder te willen groeien.

In de komende jaren wordt de rol van de regio steeds belangrijker en gaat het een nieuwe rol vervullen. We kennen in Nederland economische boards, prachtig. Maar durf het gezamenlijk probleem te benoemen en welke activiteiten zijn nodig om in te investeren. Dit betekent verder gaan dan economische thema’s met de grote bedrijven. In SV doen grote én kleine bedrijven mee. Er wordt elk jaar een townhall meeting georganiseerd met een presentatie van de jaarlijkse monitor van de regio. Hierbij wordt geëvalueerd, gestuurd, ontmoet en worden nieuwe samenwerkingen opgezet.

Dus waarom geen regionaal ondernemersfonds? Met de bekende privaat gestuurde vorm, alleen houdt het fonds niet meer op bij de grenzen van een gemeente. Een fonds is een geschikt investeringsvehicle om het gewenste maatschappelijke rendement te realiseren, maar ook om hierop te toetsen en te sturen. Dit biedt de mogelijkheid om als regio de volgende stap te zetten.

Investeer als regio in een goede monitor, leer de maatschappelijke uitdagingen, succes en belanghebbenden kennen. En kijk naar het effect van het fonds op het bruto lokaal en regionaal product. Organiseer die jaarlijkse bijeenkomst, net als in SV. Nodig ondernemers, politici en andere belanghebbende uit. Hier zijn de oude ‘townhall meetings’ een goed instrument voor. Oftewel; leer, organiseer en vier de regio. Met iedereen.

CLOK Toolkit Ondernemersfondsen

Nieuws

De Stichting CLOK Toolkit OndernemersFondsen 2018 is uit!In Nederland zal de trend van de toename van ondernem...

Lees meer

Inspiratiesessies Vitale Binnensteden

Nieuws

CLOK organiseert momenteel in samenwerking met de provincie Gelderland meerdere inspiratiesessies met als doel het ...

Lees meer

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer