CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkmanagers en parkmanagementorganisatie omdat de gemeenten door de recente decentralisaties meer taken en bevoegdheden hebben gekregen. De Wet Werk en Inkomen en de Participatiewet zijn daarvan voorbeelden. Binnenkort komt daar nog de belangrijke Omgevingswet bij en ook de Energietransitie vindt steeds meer vooral op lokaal niveau, bij u op de bedrijventerreinen plaats.

Bij de uitvoering van deze wetten en akkoorden en daarmee het realiseren van de onderliggende doelstellingen, wordt ook in toenemende mate een beroep gedaan op de burger maar heel specifiek ook op u en het lokale bedrijfsleven. Zo hebben de overheid en VNO-NCW afgesproken dat bedrijven bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk bieden. De gemeente faciliteert vooral. Dit betekent dat er de komende periode een hoop van u en uw achterban wordt verwacht!

We begrijpen dat u de gemeenteraadsverkiezingen daarom vaak aangrijpt om te lobbyen voor onderwerpen die belangrijk voor u en uw achterban zijn, zodat deze een plek op de politieke agenda krijgen. We zien echter dat dit in de praktijk erg lastig is.

Uw onderwerpen tóch op de agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen!
Hoe kunt u dan toch uw onderwerpen op de agenda krijgen? De missie van de Stichting CLOK is het faciliteren van de besturen die in de lokale economie actief zijn. Daarom helpen we u graag op weg met een aantal praktische handvatten om uw onderwerpen op een effectieve manier onder de aandacht te brengen en op de agenda te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Praktische handreiking
De informatie hebben we samengevat in een CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen voor besturen van ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties. In deze praktische handreiking komende de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Het proces: wanneer heeft u de meeste invloed?
  2. Hoe kunnen ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties meer invloed uitoefenen en de impact hiervan vergroten?
  3. Wat zijn uw belangrijkste thema’s voor de komende 4 jaar en hoe kunt u die het beste inbrengen in de lokale situatie?
  4. Welke andere inhoudelijke punten voor de kortere termijn vragen om aandacht in de verkiezingsprogramma’s vanuit de belangen van het lokale bedrijfsleven?
  5. Wat betekent dit voor de agenda van uw ondernemersvereniging of parkmanagementorganisatie voor de komende jaren?

Het is een document met hoofdpunten en met praktische handvatten en concrete informatie. Aan de hand van de informatie in de handreiking kunt u gemakkelijk een document opstellen dat aan kunt bieden aan politieke partijen en aan de gemeenteraad. Wij adviseren u de informatie zo te gebruiken dat u selecteert wat voor u van toepassing is en dat u concrete zaken die bij u in de gemeente of op uw terrein leven, aan de punten toevoegt. Het resultaat is dan bijvoorbeeld een manifest met daarin de tien belangrijkste punten voor de komende vier jaar.

Heeft u interesse in deze handreiking, die gratis is voor deelnemers van CLOK? En € 195,-- voor niet deelnemers. Of heeft u behoefte aan hand-on ondersteuning om zich optimaal te kunnen positioneren voor de komende vier jaar? Neem dan contact met ons op via info@clok.nl of 035-6954144.

Samen zorgen we voor een sterke lokale economie!

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer