Energietransitie - Kostenpost of kans voor de economie?

foto-gea-vellingaInnovatiespotter Gea Vellinga ziet de energietransitie niet alleen als uitdaging, maar ook als mooie kans voor het bedrijfsleven en de (lokale) economie. De energietransitie leidt namelijk tot een toenemende marktvraag naar efficiënte, slimme energiebesparing en energieopwekking. Bedrijven die tijdig op de energietransitie inspelen, plukken er de vruchten van.

Energietransitie ongekende kans voor innovatief MKB
De komende 10 jaar wordt jaarlijks tussen de 2 en 3 miljard uitgegeven aan de energietransitie, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving berekend. Een deel van deze financiële middelen is afkomstig van de overheid. Denk aan tenders die de overheid uitzet voor duurzame inkoop en subsidies die worden verstrekt om te verduurzamen of te innoveren. Deze middelen komen grotendeels bij het bedrijfsleven terecht, maar profiteert het MKB hier ook van?

Er zijn aanwijzingen dat dit onvoldoende het geval is. Veel bedrijven binnen het MKB, waaronder startups, zijn niet in staat om aan te haken bij overheidsinitiatieven. Door deze mismatch van vraag en aanbod gaan economische kansen verloren. Dat is jammer, want de energietransitie biedt voor het (innovatief) MKB een ongekende kans voor een positie in de markt.

MKB haakt niet aan
Er is een mismatch tussen vraag en aanbod van energie-oplossingen. De belangrijkste oorzaken:

  1. Geen zicht op cross-sectorale innovatieSteeds meer innovaties ontstaan buiten de traditionele sectoren (‘cross-sectorale innovatie’) en zijn daardoor moelijker te vinden. Van de energie-innovaties ontstaat zelfs meer dan 90% buiten de energiesector. Zie ook figuur 1.
  2. Versnipperd overheidsaanbod - De overheid lanceert veel initiatieven, waardoor het MKB door de bomen het bos niet meer ziet.
  3. Innovators blijven door ‘zelfselectie’ onopgemerkt - Bedrijven moeten zich zelf aanmelden voor nieuwsbrieven, bijeenkomsten, projecten, netwerken en (subsidie)regelingen (“zelfselectie”). Doordat veel bedrijven dit niet doen, blijft naar schatting zo’n 50 – 80% van de innovators buiten beeld. Zie ook figuur 2.
  4. Snel verouderende bedrijfsoverzichten - Innovatieve bedrijven veranderen voortdurend hun activiteiten door snelle (technologische) ontwikkelingen. Daarnaast vinden er binnen de bedrijfs- en contactgegevens veel mutaties plaats. Van overzichten van innovatieve bedrijven wijzigt 30% of meer per jaar, waardoor bedrijven buiten beeld raken.
Grafiek energie innovatiesFiguur 1 Cross-sectorale innovatie – Veruit de meeste energie-innovaties komen niet uit de energiesector zelf, maar uit de sectoren High Tech, Water, Agro-food en Bouw. Daardoor vind je innovatieve energiebedrijven vaak niet waar je ze zoekt. Onopgemerkte innovators
Figuur 2 Onopgemerkte innovators – De innovatieve bedrijven die we kennen zijn vaak de “koplopers” in de innovatiepiramide. Zij profileren zich meestal goed. Veel innovatiepotentieel zit echter bij ontwikkelaars en toepassers. Deze groep is veelal onbekend in (regionale) netwerken, omdat ze zich nauwelijks laten zien.

Koppelen van vraag en aanbod in eigen gemeente
Innovatiespotter en Clok CLOK zien kansen om energie-innovators beter in contact te brengen met partijen die op zoek zijn naar duurzame energie-oplossingen. Besturen van ondernemersverenigingen, Park- en Centrummanagement en gemeenten spelen daarin een cruciale rol. Accountmanagers van gemeenten kunnen bedrijven met kansrijke energie-ontwikkelingen in contact brengen met regionale projecten, Topsector-activiteiten, subsidiemogelijkheden et cetera Maar denk ook eens aan het verbinden van vraag en aanbod in eigen regio. Zo kun je de duurzaamheidsvraag misschien koppelen aan aanbod in je eigen of je buurgemeente. Dat is winst voor de energietransitie én voor het MKB!

Wat nodig is om vraag en aanbod beter te matchen onderzoeken CLOK en Innovatiespotter met een behoefteonderzoek onder de deelnemers van de Nationale Dag van Economische zaken (EZ). We presenteren de resultaten hiervan op 1 november 2018 in Utrecht, tijdens de Nationale Dag van EZ. We maken dan ook bekend aan welke vervolgacties het meeste behoefte is om vraag en aanbod in de energietransitie beter te kunnen koppelen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over dit artikel of de Innovatiespotter kunt u contact opnemen met:
Gea Vellinga, Innovatiespotter, via: g.vellinga@innovatiespotter.nl, 0651556619
Voor meer informatie over Stichting CLOK of de Nationale Dag van EZ kunt u contact opnemen met:
Sandra de Boer, Stichting CLOK, s.deboer@CLOK.nl, 0612309216

Innovatiespotter
Innovatiespotter levert data over duurzame, innovatieve en technologische ontwikkeling van Nederlandse bedrijven. Wij speuren daarvoor met software het internet af op zoek naar innovaties bij alle 1,7 miljoen bedrijven in Nederland. Zo vinden we bedrijven bij duurzaamheidsthema’s en bij alle denkbare (technologische) innovatiethema’s zoals energie, high tech, chemie, water, logistiek, blockchain, Internet of Things, robotica, et cetera.
We voorzien daarmee beleidsmakers en innovatieprofessionals van essentiële informatie:

  • We helpen overheden met het opsporen van innovatieve bedrijven in hun werkgebied
  • We leveren analyses voor innovatie- en technologiebeleid
  • We ondersteunen innovatieclusters met het uitbreiden van hun bedrijvennetwerk
  • We helpen bedrijven bij het opsporen van samenwerkingspartners

Daarmee draagt de Innovatiespotter bij aan een transparant innovatie-ecosysteem in Nederland

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer