Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

BedrijventerreinHet Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar begrip. Voor zowel beleidsmakers als voor de besturen van de ondernemers en winkeliersverenigingen. Waarover hebben we het? We hebben het over de totale inkomsten en uitgaven van de burgers, ondernemingen en overheid in de gemeente. Het gaat over het totaal van de bestedingen en de uitgaven.

Het volgende voorbeeld over de omzet van de onderneming in relatie tot de kosten van een persoon in de bijstand. Een persoon in de bijstand kost de gemeenschap ongeveer € 20.000,00 op jaarbasis. En bij tien mensen in de bijstand is dat € 200.000,00. Die kosten worden nu door de inwoners, door de gemeente betaald.

Nu is er een ondernemer die, vanwege de zeer positieve groei, meer mensen nodig heeft. Niet een, maar 10. En wat gebeurt er nu. Die mensen gaan in de balans van kostenpost naar opbrengstenn, omdat ze in het bedrijf helpen producten te maken waarmee er geld binnenkomt om hun salarissen te betalen. Maar niet alleen hun salarissen, maar ook machines worden gekocht, meer medewerkers nodig zijn op de administratie, meer marketing et cetera.

De omzet per persoon bij dat bedrijf is ca € 80.000,00. Bij tien personen is dat € 800.000,00. Er komt dus in de lokale gemeenschap € 800.000,00 meer binnen en de kosten dalen met € 200.000. Kortom, het Bruto Lokaal Product neemt met 1 miljoen toe.

Nog een voorbeeld? Energietransitie en dan zonnecollectoren. Voordat de zonnecollectoren werden geplaatst werd de elektriciteit ingekocht bij een bedrijf buiten de gemeente. Dat is dus een kostenpost voor de ondernemers en daarmee lekken er financiële middelen weg. Door zelf elektriciteit op te wekken nemen de kosten af en blijft er meer geld in de lokale economie. Sterker nog, als de zonnecollectoren, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein en of in een coöperatie, winst opleveren, groeit de lokale economie nog sterker.

Een versterking van de lokale economie helpt concreet om een gemeente te vitaliseren, vitaal te blijven of te worden. De sociale samenhang in de gemeente versterkt ook, omdat bedrijven verenigingen sponsoren en omdat medewerkers van de bedrijven in diezelfde verenigingen actief zijn.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer