Minder regeldruk voor ondernemers?

RegeldrukRegels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan moderne regelgeving rond publieke belangen als de zorg, veiligheid en innovatie zonder dat dit onnodige kosten en belemmeringen met zich meebrengt. Dat staat in het Beleidsprogramma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’. Om dit te realiseren heeft het kabinet verscheidene maatregelen in het leven geroepen, waaronder:

-Om innovatie te stimuleren laat het kabinet innovatieve bedrijven van fiscale regelingen laten profiteren. Ook bevordert de regering het aanbod van risicodragende financiering (bijvoorbeeld via de Seed Capital regeling en het Dutch Venture Initiative). De Topsectorenaanpak vergroot de samenwerking tussen publieke en private partijen door de Topsectorenaanpak, om op deze manier kennis te bundelen.

-Via meerjarige ontwikkelprogramma’s komt er extra aandacht voor sleuteltechnologieën als fotonica, kunstmatige intelligentie en ICT. Hierdoor moeten er oplossingen gevonden worden op het gebied van duurzame voedselvoorziening en toegankelijke gezondheidszorg, problemen die het kabinet centraal stelt.

-Een MKB-actieplan moet het midden- en klein bedrijf helpen op het gebied van menselijk kapitaal, financiering, regelgeving, belastingen, internationale handel en innovatie. Het plan richt zich niet op de koplopers maar op het brede MKB. Met de regio worden betere afspraken gemaakt over de ondersteuning van het MKB.

-Om regeldruk te verminderen gaat het kabinet het MKB meer betrekken bij de totstandkoming van wet- en regelgeving door de MKB-toets. Regelgeving wordt verder versimpeld door een maatwerkaanpak.

Toch blijft resultaat achter
Wat vinden ondernemers van financiële en werk gerelateerde regels? Twintig procent van de ondernemers vindt zelfs dat de regels toenemen met dit kabinet. Het onderzoek geeft een beeld wat ondernemers vinden van financiële en werk gerelateerde regels. Het gaat niet alleen om regeldruk maar bijvoorbeeld ook om de inhoud van Wet Werk en Zekerheid. Ondernemers balen van de regeldruk in Nederland. De helft vindt de regels doorgeslagen bureaucratie of beknellend. Het kabinet slaagt bovendien niet in zijn doelstelling de regeldruk te verlagen.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer