Interview met Jan Westert

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment

westert jan web 0004Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Cruciaal voor gemeenten, ondernemersverenigingen en parkmanagers om het beleid in hun provincie te sturen. Immers, elke fractie in elke provincie staat open voor input. Zo ook Jan Westert, fractievoorzitter ChristenUnie in Overijssel: “We zijn heel benieuwd naar wat er leeft.”

Hoe komen signalen tot jullie?
“Gemeenten, ondernemersverenigingen en parkmanagers vinden onze fractie meestal via de griffie. Hier leveren zij opvattingen en meningen aan. En soms informatie over problemen die spelen. Zelf halen we veel informatie uit de maatschappij via onze werkbezoeken.”

Waar heeft een provinciale fractie behoefte aan?
“De bekende lobbyorganisaties zoals VNO-NCW, MKB en LTO treffen we altijd aan bij het opstellen van de programma’s. Aanvullend horen we graag alles over nieuwe trends en innovaties. Zoals de ontwikkelingen rond energiecoöperaties, duurzame energie en woningbouw, Waar hebben al deze nieuwe en creatieve groepen mensen behoefte aan? Wat kunnen wij daarmee doen?”

Hoe bereiken zij de fracties?
Grote stedennetwerken weten de fracties goed te vinden. Kleinere gemeenten uit de buitengebieden adviseer ik om altijd collectief aandacht te vragen voor ideeën of input. Daarvoor moet je goed de kenmerken van je gebied en industrie kennen. Kies als regio of gebied pijlers om aandacht voor te vragen. Houd je het algemeen, dan val je buiten het zicht. Neem bijvoorbeeld Genemuiden. Dit is de tapijthoofdstad van Nederland. Bij alles wat met deze industrie te maken heeft, wordt Genemuiden betrokken. Daarnaast betekent een gezamenlijke aanpak dat je elkaar kent, accepteert hoe je gemeente eruitziet en ook de buurgemeenten hun onderscheid gunt.”

Wanneer is het juiste moment om onderwerpen bij de fracties te adresseren?
“Twee momenten. Dit kan tot en met oktober wanneer de fracties beginnen met het schrijven van hun programma’s. Daarna adviseer ik om te kijken naar de programma’s van de fracties voor de verkiezingen in maart 2019. Voor ondernemersorganisaties, gemeenten en parkmanagers is het interessant om te kijken onder welke politieke thema’s hun ideeën vallen. Zodat we deze met elkaar kunnen combineren en mogelijk meenemen richting het coalitieprogramma.”

Welke ontwikkeling ziet u voor toekomst?
“In Overijssel hebben we jarenlang beleid gevoerd om zoveel mogelijk werk naar de provincie toe te halen. Dit is gelukt. We hebben nu haast meer banen dan mensen. Nu willen we meer gaan investeren in kwalitatieve partijen. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de nieuwe ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Je ziet dat bedrijven meer een gezamenlijke aanpak kiezen voor bijvoorbeeld onderhoud en schoonmaak. Maar ook dat terreinen een pool instellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een bedrijventerrein is een overzichtelijk gebied om hiervoor samen te werken. Mijn oproep? Breng trends en ideeën rondom deze innovatieve ontwikkelingen naar de politiek.”

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer