Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Foto regiobijeenkomst terugblikJeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan

In gezamenlijkheid met drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) zijn we in gemeente Súdwest-Fryslân bezig om het beschikbare uitkeringsbestand te activeren voor de arbeidsmarkt. Daarbij staan het kennen van het bestand en de mismatch op de arbeidsmarkt centraal. Met het actuele thema “Kansrijke Leerweg” mocht gemeente SWF daarom niet ontbreken bij de CLOK regiobijeenkomst in Noord Nederland en waren we aanwezig met twee accountmanagers en ondergetekende.

Gastvrij en enthousiast werden we ontvangen bij het bedrijf Witec Fijnmechanische Techniek in Stadskanaal. Samen met de gemeente en het onderwijs heeft men de GAP Academy opgericht om aan de hand van een bepaalde methodiek de vacatures op te vullen bij verschillende technische bedrijven met Witec Fijnmechanische Techniek als trekker.

Het was boeiend om te zien hoe bij dit innovatieve bedrijf opleiden en “productie draaien” zo dicht bij elkaar uitgeoefend wordt. Na de presentatie en rondleiding ga je met opgedane kennis proberen een koppeling te maken met de projecten in de eigen gemeente. De vraag die bij ons naar boven kwam is, of er binnen de gemeente bedrijven zijn die met andere partners dan de gemeente ook bezig zijn met opleiden van arbeidspotentieel?

Met dit laatste wil ik aantonen dat het bezoeken van de CLOK Regiobijeenkomsten een toegevoegde waarde is voor EZ medewerkers bij gemeenten. Hoe kan ik de opgedane kennis toepassen, wie kan ik benaderen voor meer informatie en wat doe ik met de informatie van het CLOK kwartiertje? Deze keer met het thema (de toekomst van) bedrijventerreinen. Zo divers als de onderwerpen zijn die CLOK iedere keer weer behandeld bij de Regiobijeenkomsten zo divers zijn ook de EZ collega’s die aanwezig zijn. Voor mij altijd een prettig weerzien met de collega’s uit mijn voormalig werkgebied Drenthe als de huidige collega’s uit Friesland én uit mijn woonprovincie Groningen.

Herman, Sandra en Regioteam Noord Nederland bedankt voor de interessante middag!

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer