Rol en taak EZ in ‘Samen in transitie naar andere energie’?

foto jop jurriaans ezineJop Jurriaans, trainer en coach - Als er iets samenwerking vergt is het wel de transitie naar andere energie. Het creëren van nieuwe standaarden, het bereiken van drempelwaardes waarop iets rendabel wordt en het uitonderhandelen van subsidies en andere voordelen voor hen die de toon aangeven in deze transitie. Genoeg reden tot samenwerking. Tegelijkertijd hebben we het nu al meer dan druk genoeg met ondernemen en tijd en geld kan maar één keer worden uitgegeven.

Welke rol speel jij als EZ-medewerker in deze transitie? Ben je kennisbank, intermediair, inspirator?

Is samenwerken hier voor jou verbinden, makelen of coördineren als een aannemer zodat bedrijven genieten van een one stop shopping ervaring bij de gemeente? Wat haalbaar is voor jou moet je zelf weten. Het is de vraag welke verwachting men heeft van je rol in deze samenwerking. Manage je deze verwachting door je marketing te doen? Of laat je de inhoud van je rol over aan anderen? Samenwerken is samen maar vergt ook leiderschap. Aangeven wat te verwachten is vanuit ieders rol legt de basis voor met voldoening samen kunnen werken.

EZ kampt door gebrek aan leveringsplicht bovendien met een onduidelijke professionele identiteit. Tijd voor storytelling binnen en buiten over je rol. Tijd voor leiderschap in de samenwerking die je te bieden hebt. Tijd voor transitie in samenwerken ongeacht of dat nu over energie gaat.

Pilot Regelluwe Zones

Innovatie 
De innovatie blijft achter met als gevolg dat Nederland de doelstelling niet haalt. Geconstateerd is dat innovatieve oplossingen soms botsen met oudere systemen, oude gewoonten en oude regels. De heer Maarten Camps heeft in het economen tijdschrift ESB januari 2016 zijn jaarlijkse artikel gewijd aan de institutionele belemmeringen op nationaal niveau. Hoe kunnen we met dit vraagstuk omgaan? En wat moeten we doen om de doelstellingen genoemd in het regeerakkoord te realiseren? Doelstellingen waarvoor de directies van EZK aan de lat staan. Maar wat zegt het regeerakkoord in dit kader?

Regeerakkoord
In het regeerakkoord zoekt het kabinet de samenwerking met regio’s en decentrale overheden. In de eerste plaats wil het kabinet via partnerschappen vooruitgang boeken bij het aanpakken van gebiedsgerichte opgaven en regionale knelpunten. Hiervoor is voor de komende kabinetsperiode een bedrag gereserveerd van 900 miljoen euro. Daarnaast wil het kabinet deals sluiten met decentrale overheden, waarin de partijen zich verplichten om samen aan nieuwe oplossingen te werken op bijvoorbeeld het terrein van energietransitie. Ook daarvoor kunnen middelen worden vrijgemaakt uit de genoemde regio-envelop van 900 miljoen euro. Hoe de beschikbare extra middelen uit de regio-envelop in de praktijk besteed gaan worden is afhankelijk van de afspraken die de komende tijd worden gemaakt tussen Rijk en decentrale overheden. Het partnerschap dat het kabinet zoekt met regio’s moet daarnaast vorm krijgen door regio’s meer ruimte te bieden voor regionaal maatwerk in de vorm van experimenten, proefprojecten en regelvrije zones.

Eerdere experimenten
Vanaf 2010 zijn er meerdere experimentengebieden/proeftuinen ingericht. In Breda, Rotterdam en Amsterdam zijn regelvrije zones ingericht met een proeftijd van ongeveer 2 jaar. Aan de hand van deze proeftuinprojecten zijn onderzoeken verricht. Er zijn dus experimenten met regelluwe zones of kansenzones geweest, ook nog vrij recent. Belangrijke vragen daarbij waren: Hoe hebben partijen zoals de ondernemers en de gemeenten invulling gegeven aan de experimenten om binnen hun gemeente meer ruimte te geven aan bedrijvigheid en daarmee innovatie? En hoe hebben ze dit veilig gedaan? En in hoeverre zijn dit voorbeelden die we kunnen delen om andere gemeenten bij hun innovatie te stimuleren?

Onderzoek
Regelluwe of regelvrije zones zijn dus een middel om innovatie en ondernemerschap op een bepaalde ruimtelijk plek te stimuleren. Er zijn eerdere onderzoeken verricht, hoewel daarvan nog een overzicht ontbreekt op dit moment, waardoor inzichtelijk is geworden wat juridisch mogelijk is en wat niet. Er is nog geen eindconclusie over wanneer specifiek een regelvrije/luwe zone ingezet kan worden om hiermee een bepaald resultaat te boeken. CLOK gaat nu in opdracht van het Ministerie EZK dit onderzoeken, mede door middel van het opzetten van pilots. 

Kernteam Noord druk bezig met regiobijeenkomst

Kernteam Noord op volle kracht vooruit

Foto team noord nederland aangepastMet de toetreding van twee nieuwe kernteamleden voor de regio Noord is het team op volle sterkte en daarmee ook in evenwicht. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe worden nu vertegenwoordigd door twee accountmanagers per provincie. Voor Groningen is dit Michel Veenma van de gemeente Stadskanaal en nieuw toegetreden is Ina Hateboer van de Kompanjie (ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela). Voor Drenthe is nieuw toegetreden Jennie Snippe van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, naast de reeds aanwezige Nick Bruins van de gemeente Midden-Drenthe. Friesland blijft vertegenwoordigd door Hendrik Buwalda van Súdwest Fryslân en Peter Kort van de De Fryske Marren.

Het kernteam Noord is tijdens de afgelopen editie van de Promotiedagen Drenthe bijeen geweest om de belangrijke thema’s van Noord-Nederland door te nemen. Het blijkt dat vooral de thema’s energietransitie en arbeidsmarkt thema’s zijn die de accountmanagers bezig houden in het Noorden. Een groot aandeel hierbij zijn de “zonneparken”. Vooral op dit gebied werden kennis en ervaringen gedeeld. De vorige regiobijeenkomst van CLOK ging ook vooral over dit thema. Vooral energiebesparing bij bedrijven zal een interessante rol voor accountmanagers bedrijven worden in de nabije toekomst. Welke rol krijgt de accountmanager van EZ hierin?

De accountmanagers EZ krijgen bij de bedrijfsbezoeken vooral de vraag hoe de gemeente de ondernemer kan helpen bij het vinden van genoeg en de juiste arbeidskrachten. Steeds wordt gekeken naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, belegd bij de collega’s van maatschappelijke of sociale zaken. Steeds vaker kan niet worden voldaan aan de wensen van de ondernemer, vanwege de mismatch tussen vraag en aanbod. Hoe kunnen we deze mismatch nu veranderen? Na het delen van aansprekende voorbeelden is de gemeenschappelijke deler: samenwerken tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Ook in deze volgorde. De overheid faciliteert.

In Súdwest Fryslân is de Yacht Building Academy opgezet, voor specialisten in de jachtbouw. In de provincie Groningen is de “kansrijke leerweg” opgezet voor met name kansen in de techniek. Vooruit, maar ook een beetje terug in de tijd, naar de vakschool van weleer. Op 2 oktober zal de regiobijeenkomst ingaan op dit onderwerp, gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij een innovatief bedrijf. Dit bedrijf zet de kansrijke leerweg in om bij te dragen aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Laat dit nu net de missie zijn van CLOK….

Reserveren jullie de datum in de agenda? De uitnodiging volgt spoedig. 
Hartelijke groet

Regioteam Noord-Nederland

Dag voor Wethouders Economische Zaken

 

UITNODIGING AAN ALLE AMBITIEUZE WETHOUDERS EZ

Akoesticum virtual-tour-kopie

Kom naar de Dag Wethouders EZ en accelereer regionaal op drie cruciale terreinen:

  • Snel inzicht in alle regionale economische trends.
  • Focusaandacht voor actuele gemeentelijke en regionale issues.
  • Intercollegiale intervisie en deskundigheidsbevordering.

Stimuleer uw regionale economie met een stevige swing! 

In uw regio zijn alle ogen op ú gericht als innovatieve wethouder EZ. Het slimme startpunt van die succesvolle sprint voorwaarts voor uw regionale economische ontwikkeling? De Dag Wethouders EZ op donderdag 4 oktober. Georganiseerd door drie toppartijen: stichting CLOK in samenwerking met de Ministerie EZK en de G40.

“….Ontmoeting met collega-wethouders…netwerken…het halen van informatie hoe bestuurlijk om te gaan met ondernemers en ondernemersverenigingen…in een veranderende samenleving waarbij de de lokale overheid geen autonome macht meer is. Maar een speler in een wijdvertakt netwerk.”

Maak met uw regio het economische verschil!
De regio krijgt een enorme taak toebedeeld als het gaat om economische ontwikkeling. Meer dan ooit maken gemeenten die zich regionaal verenigen de komende jaren het verschil met de economische bedrijvigheid en dus werkgelegenheid die zij creëren. Alle ogen zijn daarom nu op uw economisch beleid gericht! Dus: geef uw regionale economie een stevige swing met een inhoudelijke kick start en kom naar de Dag Wethouders EZ.

Deze drie sprekers maken direct het verschil: 

  • Wethouder Willemien Vreugdenhil – gemeente Ede en G40 
  • Otto Raspe - Planbureau voor de Leefomgeving
  • Ronald van Wetering - directeur bedrijven Rabobank en lid Strategisch Board Stedendriehoek

LOCATIE
Akoesticum in Ede. Een voormalige kazerne is een nationaal 
trainingscentrum voor muziek, dans en theater.  Het gebouw is een verrassing maar de bijdrage van het centrum aan het programma ook. 
Adres: D42, Nieuwe Kazernelaan 2 Ede. 
Direct naast het station van Ede, met voldoende parkeerplaatsen.

DATUM
Donderdag 4 oktober 2018

Geen gelegenheid? Blijf toch in contact…
Bent u niet in de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn, maar is wel uw interesse gewekt? Laat het ons weten! We houden dan contact. 

Eindelijk…uw eigen Dag Wethouders Economische Zaken!

Voor wethouders zijn er uiteraard allerlei gremia en platforms. Maar de Dag Wethouders EZ is een absolute primeur. U bent écht onder collega-wethouders EZ!

Eersteklas doelstelling: intervisie en deskundigheidsbevordering!
De Dag Wethouders EZ onderscheidt zich met unieke intervisie, deskundigheidsbevordering en volop ruimte om in een geborgde omgeving kennis en ervaring te delen. Met als kern: regionale samenwerking voor een swingende impuls voor uw wethouderschap EZ.

Inzicht, trends, regionale samenwerking, cruciale issues!

  • U krijgt snel inzicht in nieuwe trends, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe projecten waarvan u kunt leren en die u kunt toepassen in uw eigen gemeente en vooral: regio. 
  • Accent op regionale samenwerking als uitdagende nieuwe bestuurlijke eenheid. Regionaal of tussen grote steden als bestuurlijke eenheid tussen gemeente en provincie.
  • Alle cruciale issues voor grote gemeenten en steden komen op één dag integraal aan de orde: Parkmanagement, Truckparking, Smartcities, Energietransitie en Verduurzaming.

Prikkelend Programma donderdag 4 oktober 2018

12.15 Ontvangst met lunch
13.15 Opening door Han Looijen
--Muzikaal intermezzo--
14.00 Welkom door Willemien Vreugdenhil
14.30 Otto Raspe 
15.30 Ronald van Wetering 
--Pauze---
15.45 Start workshoprondes 
17.00 Centrale afsluiting met een hapje en een drankje

Dagvoorzitter:
Han Looijen, voormalig wethouder Zaltbommel

Aanmelden & Contact
U kunt zich aanmelden via email info@CLOK.nl onder vermelding van uw naam, gemeente, postadres en e-mailadres. Vergeet niet de datum van deelname te vermelden. Reageer s.v.p. snel want 4 oktober nadert rap en het aantal plaatsen is beperkt.

Kosten
De kosten bedragen € 425, - exclusief btw. Na aanmelding ontvangt u een factuur. Wanneer u deelnemer bent van CLOK ontvangt u een aantrekkelijke korting en betaalt u slechts € 380,-. Bij deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van kracht.  

Stichting CLOK: vakkundig organisator
Stichting CLOK is de ervaren organisator van de Dag Wethouders EZ. Wij dragen al jarenlang veelzijdig kennis en ervaring bij aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Zoals leergangen en tal van events. Op dit moment maken bijna 150 gemeenten in Nederland gebruik van de expertise van CLOK. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk. Meer weten? Kijk verder rond op onze site.

 

Tot donderdag 4 oktober!

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer