Studiemiddag Ondernemersfondsen 15 mei 2018

Studiemiddag over Nut, noodzaak & valkuilen van ondernemersfondsen 

Graag willen wij u uitnodigen voor de studiemiddag van Netwerk Citymarketing Nederland die op 15 mei zal plaatsvinden. Een studiemiddag voor de citymarketeer die in het teken zal staan van nut, noodzaak & valkuilen ondernemersfondsen. Onze voorzitter, drs. Herman Timmermans, zal tijdens deze middag een presentatie geven over ondernemersfondsen en zijn visie met u delen over de rol die ondernemersfondsen hebben op gebiedsontwikkeling van de toekomst. Immers, ondernemersfondsen gaan nog steeds over de traditionele activiteiten als beveiliging en promotie, maar ook steeds meer over duurzaamheid en mobiliteit. Wat betekent dat voor u? Kortom, een goede middag om kennis, inspiratie en netwerk op te bouwen!

Klik hier voor meer informatie over het evenement.

Krachtige lokale economie door meer ondernemerscontact

Wij zien vanuit CLOK dat er steeds meer mooie en leuke initiatieven worden ondernomen om als gemeente in contact te komen met ondernemers. Wij juichen deze ontwikkeling niet alleen toe, maar proberen ook actief te ondersteunen waar mogelijk. Een krachtige lokale economie ontstaat namelijk niet alleen als beide partijen (ondernemers en ambtenaren) het afzonderlijk goed doen, maar juist op het speelveld waar deze samenkomen. Waar ambtenaar en ondernemer gezamenlijk de kans krijgen om hun wensen en ervaringen naar elkaar uit te spreken, wordt er constructief gedacht en ontstaan er oplossingen voor problemen. Juist als ondernemer en ambtenaar samen lokale problematiek bespreken en private en publieke expertise dus samenkomen, worden de meest creatieve en doeltreffende oplossingen bedacht. Ondernemer en ambtenaar samen is net als 1 + 1 = 3, het resultaat is meer dan de som der delen.

Omdat CLOK het belang erkent van constructief overleg tussen ondernemer en ambtenaar, willen wij hier graag meer aandacht aan schenken. Wij roepen gemeenten en ondernemers dan ook actief op om voorbeelden met ons te delen. Hoe meer hoe beter. Het doel is dat we een beweging op gang krijgen waardoor andere gemeenten ook het belang van deze contactmomenten gaan zien. Hoe fantastisch zou het zijn als uiteindelijk alle gemeenten in heel Nederland actief het contact met ondernemers stimuleren en er overal een samenspel tussen ondernemer en overheid is.

Inspiratiesessie Ede Inspiratiesessie Zaltbommel foto inspiratiesessie epe

Initiatief: Wees loyaal, koop lokaal

De gemeente Lingewaard heeft een nieuw initiatief in het leven geroepen: Wees loyaal, koop lokaal. Dit is niet zomaar een initiatief, maar het college heeft in haar collegeprogramma opgenomen dat er vanuit de gemeente actief lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid gestimuleerd moet worden! Dat gaat op veel vlakken al goed. Zo heeft de gemeente inmiddels een inkoopapp gerealiseerd die het eenvoudig maakt een lokale leverancier van producten of diensten te vinden. Dat is echter ‘slechts’ een van de middelen. Er worden namelijk ook avonden georganiseerd waarop budgethouders en afdelingen inkoop van de gemeente kennis maken met de ondernemers binnen de gemeente. Immers, als ondernemers en gemeente elkaar niet kennen, dan gaan ze elkaar ook nooit vinden. Het uiteindelijke doel is om de handel zoveel mogelijk binnen de gemeente te houden? Een samenwerking tussen gemeente en ondernemers die daardoor elkaar tevens beter leren kennen en wellicht ook meer handel met elkaar gaan drijven. Zo is de cirkel weer rond.

Afbeeldingsresultaat voor wees loyaal koop lokaal

Huidige trends in park- en citymanagement

CLOK heeft voor u enkele huidige trends op het gebied van park- en citymanagement opgespoord en kort samengevat. De eerste en meest belangrijkste trend nu en de komende jaren is de energietransitie. Of het nu een klein of groot bedrijventerrein betreft, de energietransitie wordt een belangrijke opgave, waarbij er vaak van de parkmanager een leidende rol wordt verwacht. Dit gaat voor veel parkmanagers een opgave worden de komende jaren, maar een goede voorbereiding is het halve werk. CLOK kan hier op verschillende manieren bij helpen. Verder zal de komende jaren gebiedsmarketing in toenemende mate een belangrijke taak van de park- en citymanager worden. Gebiedsmarketing is de laatste jaren gegroeid tot een expertise die een waardevolle toevoeging voor een gebied of regio is. Door middel van een goede positionering van een gebied, met focus op unique selling points, kan een gebied tot een waar succes worden gemaakt.

De laatste trend is niet zozeer een trend, als meer een reminder: Park- en citymanagement is en blijft maatwerk. Het is gericht op de specifieke wensen en eisen van één bedrijventerrein, winkelcentrum of binnenstad. Bij het aanstellen van een park-en/of citymanager, wordt er vaak gepraat in standaard 'pakketten', bestaand uit een standaard aantal diensten. Dit is een oversimplicatie van de werkelijkheid, aangezien bijvoorbeeld beveiliging op het ene terrein een heel andere aanpak kan behoeven dan op het andere terrein. Voor een zo effectief mogelijke toepassing van park en/of citymanagement is het maken van een gebiedsanalyse geen verkeerd stap, ook als er al park- en/of citymanagement actief is.

Afbeeldingsresultaat voor energietransitie

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer