Dag voor Wethouders Economische Zaken

 

UITNODIGING AAN ALLE AMBITIEUZE WETHOUDERS EZ

Akoesticum virtual-tour-kopie

Kom naar de Dag Wethouders EZ en accelereer regionaal op drie cruciale terreinen:

  • Snel inzicht in alle regionale economische trends.
  • Focusaandacht voor actuele gemeentelijke en regionale issues.
  • Intercollegiale intervisie en deskundigheidsbevordering.

Stimuleer uw regionale economie met een stevige swing! 

In uw regio zijn alle ogen op ú gericht als innovatieve wethouder EZ. Het slimme startpunt van die succesvolle sprint voorwaarts voor uw regionale economische ontwikkeling? De Dag Wethouders EZ op donderdag 4 oktober. Georganiseerd door drie toppartijen: stichting CLOK in samenwerking met de Ministerie EZK en de G40.

“….Ontmoeting met collega-wethouders…netwerken…het halen van informatie hoe bestuurlijk om te gaan met ondernemers en ondernemersverenigingen…in een veranderende samenleving waarbij de de lokale overheid geen autonome macht meer is. Maar een speler in een wijdvertakt netwerk.”

Maak met uw regio het economische verschil!
De regio krijgt een enorme taak toebedeeld als het gaat om economische ontwikkeling. Meer dan ooit maken gemeenten die zich regionaal verenigen de komende jaren het verschil met de economische bedrijvigheid en dus werkgelegenheid die zij creëren. Alle ogen zijn daarom nu op uw economisch beleid gericht! Dus: geef uw regionale economie een stevige swing met een inhoudelijke kick start en kom naar de Dag Wethouders EZ.

Deze drie sprekers maken direct het verschil: 

  • Wethouder Willemien Vreugdenhil – gemeente Ede en G40 
  • Otto Raspe - Planbureau voor de Leefomgeving
  • Ronald van Wetering - directeur bedrijven Rabobank en lid Strategisch Board Stedendriehoek

LOCATIE
Akoesticum in Ede. Een voormalige kazerne is een nationaal 
trainingscentrum voor muziek, dans en theater.  Het gebouw is een verrassing maar de bijdrage van het centrum aan het programma ook. 
Adres: D42, Nieuwe Kazernelaan 2 Ede. 
Direct naast het station van Ede, met voldoende parkeerplaatsen.

DATUM
Donderdag 4 oktober 2018

Geen gelegenheid? Blijf toch in contact…
Bent u niet in de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn, maar is wel uw interesse gewekt? Laat het ons weten! We houden dan contact. 

Eindelijk…uw eigen Dag Wethouders Economische Zaken!

Voor wethouders zijn er uiteraard allerlei gremia en platforms. Maar de Dag Wethouders EZ is een absolute primeur. U bent écht onder collega-wethouders EZ!

Eersteklas doelstelling: intervisie en deskundigheidsbevordering!
De Dag Wethouders EZ onderscheidt zich met unieke intervisie, deskundigheidsbevordering en volop ruimte om in een geborgde omgeving kennis en ervaring te delen. Met als kern: regionale samenwerking voor een swingende impuls voor uw wethouderschap EZ.

Inzicht, trends, regionale samenwerking, cruciale issues!

  • U krijgt snel inzicht in nieuwe trends, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe projecten waarvan u kunt leren en die u kunt toepassen in uw eigen gemeente en vooral: regio. 
  • Accent op regionale samenwerking als uitdagende nieuwe bestuurlijke eenheid. Regionaal of tussen grote steden als bestuurlijke eenheid tussen gemeente en provincie.
  • Alle cruciale issues voor grote gemeenten en steden komen op één dag integraal aan de orde: Parkmanagement, Truckparking, Smartcities, Energietransitie en Verduurzaming.

Prikkelend Programma donderdag 4 oktober 2018

12.15 Ontvangst met lunch
13.15 Opening door Han Looijen
--Muzikaal intermezzo--
14.00 Welkom door Willemien Vreugdenhil
14.30 Otto Raspe 
15.30 Ronald van Wetering 
--Pauze---
15.45 Start workshoprondes 
17.00 Centrale afsluiting met een hapje en een drankje

Dagvoorzitter:
Han Looijen, voormalig wethouder Zaltbommel

Aanmelden & Contact
U kunt zich aanmelden via email info@CLOK.nl onder vermelding van uw naam, gemeente, postadres en e-mailadres. Vergeet niet de datum van deelname te vermelden. Reageer s.v.p. snel want 4 oktober nadert rap en het aantal plaatsen is beperkt.

Kosten
De kosten bedragen € 425, - exclusief btw. Na aanmelding ontvangt u een factuur. Wanneer u deelnemer bent van CLOK ontvangt u een aantrekkelijke korting en betaalt u slechts € 380,-. Bij deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van kracht.  

Stichting CLOK: vakkundig organisator
Stichting CLOK is de ervaren organisator van de Dag Wethouders EZ. Wij dragen al jarenlang veelzijdig kennis en ervaring bij aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Zoals leergangen en tal van events. Op dit moment maken bijna 150 gemeenten in Nederland gebruik van de expertise van CLOK. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk. Meer weten? Kijk verder rond op onze site.

 

Tot donderdag 4 oktober!

Studiemiddag Ondernemersfondsen 15 mei 2018

Studiemiddag over Nut, noodzaak & valkuilen van ondernemersfondsen 

Graag willen wij u uitnodigen voor de studiemiddag van Netwerk Citymarketing Nederland die op 15 mei zal plaatsvinden. Een studiemiddag voor de citymarketeer die in het teken zal staan van nut, noodzaak & valkuilen ondernemersfondsen. Onze voorzitter, drs. Herman Timmermans, zal tijdens deze middag een presentatie geven over ondernemersfondsen en zijn visie met u delen over de rol die ondernemersfondsen hebben op gebiedsontwikkeling van de toekomst. Immers, ondernemersfondsen gaan nog steeds over de traditionele activiteiten als beveiliging en promotie, maar ook steeds meer over duurzaamheid en mobiliteit. Wat betekent dat voor u? Kortom, een goede middag om kennis, inspiratie en netwerk op te bouwen!

Klik hier voor meer informatie over het evenement.

Krachtige lokale economie door meer ondernemerscontact

Wij zien vanuit CLOK dat er steeds meer mooie en leuke initiatieven worden ondernomen om als gemeente in contact te komen met ondernemers. Wij juichen deze ontwikkeling niet alleen toe, maar proberen ook actief te ondersteunen waar mogelijk. Een krachtige lokale economie ontstaat namelijk niet alleen als beide partijen (ondernemers en ambtenaren) het afzonderlijk goed doen, maar juist op het speelveld waar deze samenkomen. Waar ambtenaar en ondernemer gezamenlijk de kans krijgen om hun wensen en ervaringen naar elkaar uit te spreken, wordt er constructief gedacht en ontstaan er oplossingen voor problemen. Juist als ondernemer en ambtenaar samen lokale problematiek bespreken en private en publieke expertise dus samenkomen, worden de meest creatieve en doeltreffende oplossingen bedacht. Ondernemer en ambtenaar samen is net als 1 + 1 = 3, het resultaat is meer dan de som der delen.

Omdat CLOK het belang erkent van constructief overleg tussen ondernemer en ambtenaar, willen wij hier graag meer aandacht aan schenken. Wij roepen gemeenten en ondernemers dan ook actief op om voorbeelden met ons te delen. Hoe meer hoe beter. Het doel is dat we een beweging op gang krijgen waardoor andere gemeenten ook het belang van deze contactmomenten gaan zien. Hoe fantastisch zou het zijn als uiteindelijk alle gemeenten in heel Nederland actief het contact met ondernemers stimuleren en er overal een samenspel tussen ondernemer en overheid is.

Inspiratiesessie Ede Inspiratiesessie Zaltbommel foto inspiratiesessie epe

Initiatief: Wees loyaal, koop lokaal

De gemeente Lingewaard heeft een nieuw initiatief in het leven geroepen: Wees loyaal, koop lokaal. Dit is niet zomaar een initiatief, maar het college heeft in haar collegeprogramma opgenomen dat er vanuit de gemeente actief lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid gestimuleerd moet worden! Dat gaat op veel vlakken al goed. Zo heeft de gemeente inmiddels een inkoopapp gerealiseerd die het eenvoudig maakt een lokale leverancier van producten of diensten te vinden. Dat is echter ‘slechts’ een van de middelen. Er worden namelijk ook avonden georganiseerd waarop budgethouders en afdelingen inkoop van de gemeente kennis maken met de ondernemers binnen de gemeente. Immers, als ondernemers en gemeente elkaar niet kennen, dan gaan ze elkaar ook nooit vinden. Het uiteindelijke doel is om de handel zoveel mogelijk binnen de gemeente te houden? Een samenwerking tussen gemeente en ondernemers die daardoor elkaar tevens beter leren kennen en wellicht ook meer handel met elkaar gaan drijven. Zo is de cirkel weer rond.

Afbeeldingsresultaat voor wees loyaal koop lokaal

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer