CLOK Promotiefilm

Levendige beelden zeggen meer dan tekst. Bekijk hieronder de splinternieuwe CLOK promotiefilm. 

CLOK Toolkit Ondernemersfondsen

De Stichting CLOK Toolkit OndernemersFondsen 2018 is uit!
In Nederland zal de trend van de toename van ondernemersfondsen ook in 2018 door zetten. CLOK ziet deze fondsen al het investeringsinstrument om als ondernemers gezamenlijk te investeren in de lokale economie. Het oprichten van een Gemeentebreed Fonds of BedrijveninvesteringsZone(BIZ) is een complex proces waarbij veel komt kijken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om goede afspraken te maken tussen ondernemers en de gemeente. Om dit administratieve en organisatorisch proces te versimpelen heeft CLOK een speciale Toolkit ontwikkeld voor deze vormen van fondsen.

De snelste route naar uw eigen Ondernemersfonds hebben wij voor u geplaveid
Wilt u ook een Ondernemersfonds initiëren? Dan is de administratieve en organisatorische route naar de realisatie ervan tamelijk complex. Gelukkig heeft CLOK ervaring met dit traject en hoeft u dit wiel dus niet opnieuw uit te vinden. De unieke CLOK Toolkit voor Ondernemersfondsen leidt u snel, secuur en solide naar uw eigen Ondernemersfonds. Dus zonder verlies van uw schaarse tijd, geld en capaciteit.

Documenten, procesplanning én antwoord op al uw vragen
Deze innovatieve en intelligente Toolkit biedt ondernemersorganisaties en gemeenten een totaalpakket van eenvoudig in te vullen basisdocumenten. Al uw wensen kunt u hierin gemakkelijk verwerken. Aanvullend biedt de Toolkit een professionele procesplanning. Hiermee voorkomt u hiaten in het plannings- en uitvoeringsproces op weg naar uw eigen Ondernemersfonds. Tot slot krijgt u via de Toolkit direct toegang tot de meeste gestelde vragen over Ondernemersfondsen, plus uiteraard de verhelderende en praktische antwoorden.

Frequente kwaliteitsbewaking
CLOK borgt de kwaliteit van deze Toolkit met een jaarlijkse update aan de hand van onze praktijkervaring en juridische toetsing vanuit de Erasmus Universiteit afdeling Belastingrecht. Voor u dé waarborg dat uw versie van de Toolkit altijd voldoet aan de nieuwste (wettelijke) ontwikkelingen. Uiteraard is deze Toolkit inmiddels in allerlei situaties grondig in de praktijk getoetst en als zeer werkbaar en waardevol gekwalificeerd.

CLOK Kenniscentrum Ondernemersfondsen: direct antwoord op al uw vragen
Eveneens kunt u rechtstreeks al uw vragen stellen aan het Kenniscentrum Ondernemersfondsen van CLOK. Zoals welk soort Ondernemersfonds eigenlijk optimaal past bij uw specifieke vraag. U ontvangt vervolgens een gericht maatwerkadvies. Via deze Toolkit krijgt u dus in één klap direct toegang tot het uitgebreide kennisnetwerk van CLOK.

Wilt u meer weten over de inhoud van de Toolkit of over de kosten? Neem dan contact met Geert Kievit via g.kievit@clok.nl of 035-69 54 144.

Inspiratiesessies Vitale Binnensteden

CLOK organiseert momenteel in samenwerking met de provincie Gelderland meerdere inspiratiesessies met als doel het revitaliseren van de binnensteden. Dit is een pilot welke momenteel van start is gegaan in de gemeenten Zaltbommel, Ede en Epe. Tijdens deze inspiratiesessies komen medewerkers EZ en RO van de gemeente samen met leden van de ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds om onder een overkoepelend onderwerp inspiratie op te doen en te discussieren. De ambitie van alle partijen is in woorden eenvoudig, namelijk meer toeristen en bezoekers uit de omgeving naar de gemeente en het centrum ervan trekken. Het centrum moet niet alleen bruisen, maar ook een belangrijke toeristische trekpleister in Gelderland zijn. Zo zet Zaltbommel bijvoorbeeld in op haar unieke natuur- en cultuurhistorische kenmerken die een aanbod van bijzondere vrijetijdsvoorzieningen voor toeristische bezoekers zijn. 

Toch komen veel partijen tot de conclusie dat vitaal houden niet eenvoudig is: deze analyse op het niveau van Nederland is al diverse keren gemaakt, waaronder zeer recent nog door de onderzoekers van de Retailagenda. Dat geldt niet alleen voor de private kant, maar minstens net zo zeer voor de publieke kant. Ook de gemeentebestuurders, -medewerkers en accountmanagers zijn niet zomaar specialisten. Er is veel inzet, ervaring en algemene kennis, maar om dit om te zetten in een gerichte aanpak vereist een specifieke knowhow. CLOK organiseert daarom deze inspiratiesessies als pilot om samen met de bovenstaande partijen te kijken naar de vitalisering van binnensteden. Na afloop van de pilot wordt er uitgebreidt geavalueerd waarna er samen met de provincie zal worden gekeken naar vervolgstappen.

Wilt u meer weten over de pilot of over de inhoud van de inspiratiesessies? Neem dan contact op met Bram van der Burgt via b.vanderburgt@clok.nl of 035-69 54 144.

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkmanagers en parkmanagementorganisatie omdat de gemeenten door de recente decentralisaties meer taken en bevoegdheden hebben gekregen. De Wet Werk en Inkomen en de Participatiewet zijn daarvan voorbeelden. Binnenkort komt daar nog de belangrijke Omgevingswet bij en ook de Energietransitie vindt steeds meer vooral op lokaal niveau, bij u op de bedrijventerreinen plaats.

Bij de uitvoering van deze wetten en akkoorden en daarmee het realiseren van de onderliggende doelstellingen, wordt ook in toenemende mate een beroep gedaan op de burger maar heel specifiek ook op u en het lokale bedrijfsleven. Zo hebben de overheid en VNO-NCW afgesproken dat bedrijven bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk bieden. De gemeente faciliteert vooral. Dit betekent dat er de komende periode een hoop van u en uw achterban wordt verwacht!

We begrijpen dat u de gemeenteraadsverkiezingen daarom vaak aangrijpt om te lobbyen voor onderwerpen die belangrijk voor u en uw achterban zijn, zodat deze een plek op de politieke agenda krijgen. We zien echter dat dit in de praktijk erg lastig is.

Uw onderwerpen tóch op de agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen!
Hoe kunt u dan toch uw onderwerpen op de agenda krijgen? De missie van de Stichting CLOK is het faciliteren van de besturen die in de lokale economie actief zijn. Daarom helpen we u graag op weg met een aantal praktische handvatten om uw onderwerpen op een effectieve manier onder de aandacht te brengen en op de agenda te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Praktische handreiking
De informatie hebben we samengevat in een CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen voor besturen van ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties. In deze praktische handreiking komende de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Het proces: wanneer heeft u de meeste invloed?
  2. Hoe kunnen ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties meer invloed uitoefenen en de impact hiervan vergroten?
  3. Wat zijn uw belangrijkste thema’s voor de komende 4 jaar en hoe kunt u die het beste inbrengen in de lokale situatie?
  4. Welke andere inhoudelijke punten voor de kortere termijn vragen om aandacht in de verkiezingsprogramma’s vanuit de belangen van het lokale bedrijfsleven?
  5. Wat betekent dit voor de agenda van uw ondernemersvereniging of parkmanagementorganisatie voor de komende jaren?

Het is een document met hoofdpunten en met praktische handvatten en concrete informatie. Aan de hand van de informatie in de handreiking kunt u gemakkelijk een document opstellen dat aan kunt bieden aan politieke partijen en aan de gemeenteraad. Wij adviseren u de informatie zo te gebruiken dat u selecteert wat voor u van toepassing is en dat u concrete zaken die bij u in de gemeente of op uw terrein leven, aan de punten toevoegt. Het resultaat is dan bijvoorbeeld een manifest met daarin de tien belangrijkste punten voor de komende vier jaar.

Heeft u interesse in deze handreiking, die gratis is voor deelnemers van CLOK? En € 195,-- voor niet deelnemers. Of heeft u behoefte aan hand-on ondersteuning om zich optimaal te kunnen positioneren voor de komende vier jaar? Neem dan contact met ons op via info@clok.nl of 035-6954144.

Samen zorgen we voor een sterke lokale economie!

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer