Huidige trends in park- en citymanagement

CLOK heeft voor u enkele huidige trends op het gebied van park- en citymanagement opgespoord en kort samengevat. De eerste en meest belangrijkste trend nu en de komende jaren is de energietransitie. Of het nu een klein of groot bedrijventerrein betreft, de energietransitie wordt een belangrijke opgave, waarbij er vaak van de parkmanager een leidende rol wordt verwacht. Dit gaat voor veel parkmanagers een opgave worden de komende jaren, maar een goede voorbereiding is het halve werk. CLOK kan hier op verschillende manieren bij helpen. Verder zal de komende jaren gebiedsmarketing in toenemende mate een belangrijke taak van de park- en citymanager worden. Gebiedsmarketing is de laatste jaren gegroeid tot een expertise die een waardevolle toevoeging voor een gebied of regio is. Door middel van een goede positionering van een gebied, met focus op unique selling points, kan een gebied tot een waar succes worden gemaakt.

De laatste trend is niet zozeer een trend, als meer een reminder: Park- en citymanagement is en blijft maatwerk. Het is gericht op de specifieke wensen en eisen van één bedrijventerrein, winkelcentrum of binnenstad. Bij het aanstellen van een park-en/of citymanager, wordt er vaak gepraat in standaard 'pakketten', bestaand uit een standaard aantal diensten. Dit is een oversimplicatie van de werkelijkheid, aangezien bijvoorbeeld beveiliging op het ene terrein een heel andere aanpak kan behoeven dan op het andere terrein. Voor een zo effectief mogelijke toepassing van park en/of citymanagement is het maken van een gebiedsanalyse geen verkeerd stap, ook als er al park- en/of citymanagement actief is.

Afbeeldingsresultaat voor energietransitie

CLOK Promotiefilm

Levendige beelden zeggen meer dan tekst. Bekijk hieronder de splinternieuwe CLOK promotiefilm. 

CLOK Toolkit Ondernemersfondsen

De Stichting CLOK Toolkit OndernemersFondsen 2018 is uit!
In Nederland zal de trend van de toename van ondernemersfondsen ook in 2018 door zetten. CLOK ziet deze fondsen al het investeringsinstrument om als ondernemers gezamenlijk te investeren in de lokale economie. Het oprichten van een Gemeentebreed Fonds of BedrijveninvesteringsZone(BIZ) is een complex proces waarbij veel komt kijken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om goede afspraken te maken tussen ondernemers en de gemeente. Om dit administratieve en organisatorisch proces te versimpelen heeft CLOK een speciale Toolkit ontwikkeld voor deze vormen van fondsen.

De snelste route naar uw eigen Ondernemersfonds hebben wij voor u geplaveid
Wilt u ook een Ondernemersfonds initiëren? Dan is de administratieve en organisatorische route naar de realisatie ervan tamelijk complex. Gelukkig heeft CLOK ervaring met dit traject en hoeft u dit wiel dus niet opnieuw uit te vinden. De unieke CLOK Toolkit voor Ondernemersfondsen leidt u snel, secuur en solide naar uw eigen Ondernemersfonds. Dus zonder verlies van uw schaarse tijd, geld en capaciteit.

Documenten, procesplanning én antwoord op al uw vragen
Deze innovatieve en intelligente Toolkit biedt ondernemersorganisaties en gemeenten een totaalpakket van eenvoudig in te vullen basisdocumenten. Al uw wensen kunt u hierin gemakkelijk verwerken. Aanvullend biedt de Toolkit een professionele procesplanning. Hiermee voorkomt u hiaten in het plannings- en uitvoeringsproces op weg naar uw eigen Ondernemersfonds. Tot slot krijgt u via de Toolkit direct toegang tot de meeste gestelde vragen over Ondernemersfondsen, plus uiteraard de verhelderende en praktische antwoorden.

Frequente kwaliteitsbewaking
CLOK borgt de kwaliteit van deze Toolkit met een jaarlijkse update aan de hand van onze praktijkervaring en juridische toetsing vanuit de Erasmus Universiteit afdeling Belastingrecht. Voor u dé waarborg dat uw versie van de Toolkit altijd voldoet aan de nieuwste (wettelijke) ontwikkelingen. Uiteraard is deze Toolkit inmiddels in allerlei situaties grondig in de praktijk getoetst en als zeer werkbaar en waardevol gekwalificeerd.

CLOK Kenniscentrum Ondernemersfondsen: direct antwoord op al uw vragen
Eveneens kunt u rechtstreeks al uw vragen stellen aan het Kenniscentrum Ondernemersfondsen van CLOK. Zoals welk soort Ondernemersfonds eigenlijk optimaal past bij uw specifieke vraag. U ontvangt vervolgens een gericht maatwerkadvies. Via deze Toolkit krijgt u dus in één klap direct toegang tot het uitgebreide kennisnetwerk van CLOK.

Wilt u meer weten over de inhoud van de Toolkit of over de kosten? Neem dan contact met Geert Kievit via g.kievit@clok.nl of 035-69 54 144.

Inspiratiesessies Vitale Binnensteden

CLOK organiseert momenteel in samenwerking met de provincie Gelderland meerdere inspiratiesessies met als doel het revitaliseren van de binnensteden. Dit is een pilot welke momenteel van start is gegaan in de gemeenten Zaltbommel, Ede en Epe. Tijdens deze inspiratiesessies komen medewerkers EZ en RO van de gemeente samen met leden van de ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds om onder een overkoepelend onderwerp inspiratie op te doen en te discussieren. De ambitie van alle partijen is in woorden eenvoudig, namelijk meer toeristen en bezoekers uit de omgeving naar de gemeente en het centrum ervan trekken. Het centrum moet niet alleen bruisen, maar ook een belangrijke toeristische trekpleister in Gelderland zijn. Zo zet Zaltbommel bijvoorbeeld in op haar unieke natuur- en cultuurhistorische kenmerken die een aanbod van bijzondere vrijetijdsvoorzieningen voor toeristische bezoekers zijn. 

Toch komen veel partijen tot de conclusie dat vitaal houden niet eenvoudig is: deze analyse op het niveau van Nederland is al diverse keren gemaakt, waaronder zeer recent nog door de onderzoekers van de Retailagenda. Dat geldt niet alleen voor de private kant, maar minstens net zo zeer voor de publieke kant. Ook de gemeentebestuurders, -medewerkers en accountmanagers zijn niet zomaar specialisten. Er is veel inzet, ervaring en algemene kennis, maar om dit om te zetten in een gerichte aanpak vereist een specifieke knowhow. CLOK organiseert daarom deze inspiratiesessies als pilot om samen met de bovenstaande partijen te kijken naar de vitalisering van binnensteden. Na afloop van de pilot wordt er uitgebreidt geavalueerd waarna er samen met de provincie zal worden gekeken naar vervolgstappen.

Wilt u meer weten over de pilot of over de inhoud van de inspiratiesessies? Neem dan contact op met Bram van der Burgt via b.vanderburgt@clok.nl of 035-69 54 144.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer