Gevaarlijke kronkel in de BIZ wet

Herman TimmermansEen bestuur van een ondernemersfonds moet verantwoording afleggen aan de gemeenteraad? Dat is niet de bedoeling. Niet doen dus. Het fonds is geen politiek instrument. Een BIZ is voor ondernemers, door ondernemers. En omdat de ondernemers elkaar geen verplichting voor betaling kunnen opleggen is noodgedwongen aan de gemeentelijke overheid gevraagd daarin te faciliteren. Want we kunnen elkaar gelukkig privaat-rechterlijk geen verplichting tot betaling opleggen, dat kan alleen de overheid. Prima regeling.

De gemeente faciliteert de heffing voor de BIZ door de OZB met een doelheffing te verhogen. Dat is uit te leggen. Het is geld van de ondernemers en gaat naar de ondernemers.

Maar in plaats van de binnenkomende extra OZB opbrengsten zonder veel poespas gewoon door te geven aan de besturen van de BIZ fondsen, blijkt het toch ingewikkeld te zijn of ingewikkeld gemaakt. Want de gemeenten zetten hun subsidieverordening er tussen. En dan gaat het helemaal mis. Want in de mindset van de gemeente is een subsidie geld van de gemeente dat onder voorwaarden ter beschikking wordt gesteld aan de ontvanger. En waarover verantwoording moet worden afgelegd. En waar de gemeenteraad ook een mening over heeft. En duidelijk invloed op wil uitoefenen. En ook doet. Nu is dat bij subsidies op zich terecht. Maar de BIZ gelden zijn geen subsidie. En de gemeenteraad heeft geen zeggenschap over het programma dat door de ondernemers is opgesteld. En moet dat ook niet willen. Maar omdat het in hun ogen subsidie is doen ze dat wel. Het is nu zover dat een bestuur van een BIZ/ondernemersfonds door een gemeenteraad ter verantwoording wordt geroepen over de activiteiten in het ondernemersfonds. Dat kan niet waar zijn.

Een BIZ is geen politiek instrument. En moet het ook nooit worden. Dan kunnen we beter stoppen met de fondsen.

Ondernemersfondsen zijn van ondernemers

Herman TimmermansIk spreek veel besturen van ondernemersverenigingen. En helaas kom ik daarbij een hardnekkig misverstand tegen. Of beter: een tragisch misverstand. En dat geldt voor besturen die nog geen ondernemersfonds hebben, maar ook bij besturen waar al een fonds bestaat. Met name bij heel veel individuele ondernemers die wat verder weg staan van de ondernemersvereniging: een fonds is van de gemeente. Het fonds wordt daarmee helaas een veel minder interessant middel. Zelfs een verdacht middel. En dat wordt soms ook gevoed door de houding van gemeenteraden of van wethouders. Zij vinden het vaak maar wat belangrijk dat de financiële middelen als opslag op de OZB door de gemeente geind worden en uitgekeerd als een subsidie. En dan gelden toch de subsidievoorwaarden? En daarover gaat toch de politiek? Dat is een killing gedachte. En een rechtstreeks gevolg van het feit dat het nu zo is geregeld.

Een fonds wordt in het politieke denken getrokken. Dat is totaal in strijd met wat we bedoelen met de fondsen: dat het een bijdrage is van alle ondernemers om extra activiteiten uit te voeren voor betere winkelgebieden en bedrijventerreinen, een beter vestigingsklimaat of ondernemersklimaat in hun gemeente. Een fonds is van ondernemers én door ondernemers, met door ondernemers georganiseerde activiteiten. Dat een gemeente daarop invloed wil uitoefenen is, van welke politieke stroming je ook bent, oud denken. Het geld voor een fonds is namelijk geen geld van de gemeente. Het is privaat geld voor private investeringen met vaak een duidelijk maatschappelijk effect. Klasse dat ondernemers dat doen. Het willen uitoefenen van politieke zeggenschap is ook geheel tegen de overheersende trend dat burger en ondernemers meer zelf hun zaken moeten oplossen. Laat dat dan ook gebeuren. Er gaat heel veel goed, juist als de gemeente er zich niet mee bemoeit. En als het een keer verkeerd zou gaan? Okay, dan moet dat, ook door ondernemers, weer worden opgelost.

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema: innoveren is lef!

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema: innoveren is lef!

De kick off voor alweer de derde Dag van EZ ging op 1 november in het Utrechtse Muntgebouw energiek van start met dagvoorzitter Han Looijen, zelf wethouder in Zaltbommel. Het uitdagende thema? Innoveren is lef! De tot de nok gevulde zaal (bijna 200 deelnemers!) kreeg direct een groot compliment uitgereikt van Han: "Er spreekt hier lef uit zowel het programma, de beursvloer met stands, de sprekers als de deelsessies, maar voorál uit het publiek dat zich een dag lang tomeloos durft onder te dompelen in innovatie!"

De dag vervolgde met een inspirerende presentatie van Rody Vonk van communicatiebureau Friskijkers. In een wervelende presentatie over creatief innoveren gaf hij een aantal motiverende do's and don’t’s mee. Na Rody Vonk zette de zogenaamde "prof. Drs. M. Willems" de bomvolle zaal op een ludiek verkeerd been met een humoristisch en ook muzikaal betoog over de onverwachte keerzijde van innovatie. Zijn absurde quiz had uiteindelijk een serieuze ondertoon: innoveren doe je sámen. Daarna was het tijd voor meer dan 10 workshops, netwerken en de feestelijke apotheose met de uitreiking van de award ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’. De winnaar? Jan Wessels uit Barneveld.

Als Stichting CLOK kijken wij terug op een leuke, interessante en succesvolle dag. Dit alles is niet mogelijk geweest zonder alle innovatieve mensen die op de dag aanwezig waren, maar ook de sprekers, standhouders en workshopleiders. Wij u dan ook van harte bedanken voor uw aanwezigheid. Tot volgend jaar! 

RH-5000

 

Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven

De kunst jezelf te sturen: Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven

Je werkt als accountmanager bedrijven voor een willekeurige
gemeente in Nederland. Je houdt je staande in een dynamisch
krachtenveld tussen bestuur en gemeenteraad, jouw manager,
de ambtelijke organisatie en de bedrijven in je gemeente.
Je bent het gezicht naar buiten toe voor de lokale ondernemers.
Er wordt nogal wat van je verwacht!

Saskia Buis                       

   
   

Best een lastige positie om in te zitten, zo bleek uit een rondje gesprekken op de Nationale dag van de Economische zaken in Utrecht. Het is niet altijd duidelijk welk belang het zwaarste weegt. Ondernemers zoeken per definitie de grenzen op. De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben zo hun eigen visie op de lokale economie. Binnen de ambtelijke organisatie vragen collega’s zich af wat je buiten het gemeentehuis allemaal uitspookt. Zelfs werktijden worden vloeibaar wanneer bestuurders ‘hun ambtenaar’ ook buiten kantooruren bij de besluitvorming willen betrekken. En dan komt ook nog de Omgevingswet eraan, en de energietransitie. Voor sommigen is het wekelijks een hele klus om hun batterij opgeladen te houden.

De tijden waarin we leven vragen van jou als individuele ambtenaar dat je je zelfstandig buiten de deur begeeft en daar ontwikkelingen begeleidt. In een omgeving die aan alle kanten beweegt en verandert, moet je de stevigheid in jezelf zoeken. Nee durven zeggen, grenzen aangeven, een positie innemen, staan voor wat je vindt, dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. In contact met diverse partijen is het wenselijk dat je als gemeenteambtenaar een zelfbewuste en tegelijk open houding aanneemt. Je moet ruimte kunnen maken voor afwijkende meningen omdat die het proces verbeteren. Soms weet je het even niet, en dat vraagt kunnen verduren van onzekerheid. Zoeken naar gezamenlijke antwoorden wordt leuker als je het anker in jezelf weet te vinden.

De vaardigheid jezelf te sturen wordt ook wel persoonlijk leiderschap genoemd, en dat kan je ontwikkelen. CLOK biedt naast het vakinhoudelijke aanbod trainingen Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven om je te ondersteunen in de ontwikkeling naar meer autonomie. Je leert in moeilijke situaties op eigen benen te blijven staan en als volwassen professional volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je werk. Kies zelf je positie en word medespeler in het spel rond de ontwikkeling van jouw lokale economie.

Wil je meer informatie over de training Persoonlijk leiderschap? Of wil je weten wat de training voor jou kan betekenen? Mail dan naar info@clok.nl
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging!

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer