Regiobijeenkomsten AMB in maart weer van start

Na het succes van vorig jaar worden ook dit jaar weer de regiobijeenkomsten voor AMB-ers georganiseerd door stichting CLOK. Dit jaar zal er extra aandacht geschonken worden aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit met oog op het bevorderen van de accountmanagers en de afdelingen EZ van gemeenten zodat die hun overdrachtsdocument op tijd gereed hebben. Dit is het moment om met de voorbereiding te beginnen van het EZ overdrachtsdocument. Als het goed is heeft u via de mail meer informatie ontvangen over de regiobijeenkomsten en anders kunt u altijd een mailtje sturen naar info@clok.nl

De data zijn als volgt:

9 maart: Oost Nederland

14 maart: Noord Nederland

16 maart: Zuid-Oost Nederland

20 maart: Noord Holland

21 maart: Midden West Brabant & Zeeland          

23 maart: Zuid Holland

28 maart: Midden Nederland (Wordt verzet naar een nog niet bekende datum)  

 

Shortlist beste AMB bekend!

Persbericht

 

Shortlist Accountmanager Bedrijven bekend:

Ondernemende EZ-ambtenaren uit Groningen, Ede, Bergen op Zoom strijden om de titel !

 

Stichting CLOK organiseert dit jaar de eerste Verkiezing van

Beste Accountmanager Bedrijven 2016

onder alle Nederlandse gemeenten.

Bij 400 gemeenten werken bijna 600 “ondernemende” ambtenaren, die de schakel vormen tussen overheid en ondernemers. Gemeenten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en ondernemersverenigingen hebben kandidaten voorgedragen. De Jury stelt vast dat er veel kandidaten van hoog niveau tussen zitten. Het zijn medewerkers van gemeenten, die hun rol met veel persoonlijke inzet en motivatie vervullen. Door hun effectieve banden met bedrijven en besturen van ondernemersverenigingen dragen ze direct bij aan investeringen, werkgelegenheid en economische groei, op lokaal niveau.

Uit de genomineerden heeft de Jury een shortlist / top 3 geselecteerd:

Angelique Gerritsen, Ede (Gld.)

Simon Poelstra,           Groningen (Gr.)

Robert van Splunter,   Bergen op Zoom (NBr.)

Alle drie onderscheiden zich door een erkend dienstverlenende instelling, klinkende resultaten en diverse warme, positieve referenties van ondernemers uit hun werkomgeving.

Zij gaan zich met een 3-minuten-pitch presenteren aan de Jury èn een zaal vol collega-accountmanagers tijdens de Nationale Dag van Economische Zaken.

CLOK organiseert deze branche-meeting op woensdag 9 november in het Muntgebouw in Utrecht. De pitch en uitslag is die dag om 13.00 uur. www.clok.nl/professionaliseren/professionalisering/congressen              

De Jury bestaat uit: Rinke Zonneveld (Vz.), Jan van Ginkel en Willem van den Brandt

24 oktober 2016

De Verkiezing Beste Accountmanager Bedrijven is een idee van www.SturmPlanontwikkeling.nl

Noot voor de media:

Informatie over de Dag van EZ: Inger van Liere, CLOK, 06-41242724

Informatie over de Verkiezing: Rob Sturm, 06-52519015

Media die de uitslag en bekendmaking van de winnaar willen bijwonen, zijn welkom en kunnen zich melden bij Inger van Liere i.vanliere@clok.nl 

Wim Bakker aan de slag voor Stichting CLOK

Wim Bakker aan de slag voor Stichting CLOK

Wim en CLOK hebben elkaar gevonden in hun gemeenschappelijke doel om de lokale economie en daar binnen samenwerkende partijen te versterken en besloten de krachten te bundelen. Vanuit de positie als zelfstandig adviseur werkt Wim vier dagen per week en zal zich met name gaan richten op de projectmatige ondersteuning die wij onze leden bieden. Belangrijke thema’s daarbinnen zijn energietransitie, innovatiebevordering en versterking van samenwerking tussen ondernemers en overheid.

Wim Bakker bij CLOK

Reclamebelasting: Draagvlakmeting is van geen enkel belang

Een heffing voor een ondernemersfonds op basis van OZB en/of reclamebelasting, anders dan de BIZ, kan door de gemeenteraad worden ingesteld. Eenzijdig, formeel kan het zonder medewerking van de ondernemers die de belasting moeten betalen. En de gemeente wordt, wanneer daarover wordt geklaagd, in het gelijk gesteld.

Dus is het uitermate belangrijk om bij een ondernemersfonds op basis van OZB en/of reclamebelasting, als bestuur van de winkeliersvereniging of ondernemersvereniging bij de oprichting van een fonds, vooraf met de gemeente een formele uitvoeringsovereenkomst op basis van een activiteitenplan voor meerdere jaren af te sluiten.

Lees hier het stuk uit de nieuwsbrief van Van Den Bosch & Partners.

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer

Persbericht Nationale Dag van EZ

Nieuws

Nationale Dag van Economische Zaken van Stichting CLOK: bijna 200 inschrijvingen, inspirerend programma én ...

Lees meer

Genomineerden Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar bekend!

Nieuws

Genomineerden verkiezing Beste Medewerker EZ bekend! Na het succes van 2016 is voor 2017 wederom gekozen om de ver...

Lees meer