Een extra topsector: Bedrijventerreinen

Een extra topsector: Bedrijventerreinen
Herman Timmermans
 
Een extra topsector: het bedrijventerrein, daarvoor pleit ik. Dit doe ik omdat er alle reden is o bedrijventerreinen als een geheel van topsectoren te benoemen mochten we verder gaan met het topsectorenbeleid. Op deze terreinen is zowel op het gebied van innovatie als op energietransitie nog zoveel te winnen dat we daarmee de gemaakte afspraken op Europees en Nederlands niveau kunnen nakomen. Het lijkt alsof de bedrijventerreinen op dit moment een vergeten sector zijn geworden.
 
Het topsectorenbeleid werpt zichtbaar zijn vruchten af. Dit beleid is thema gericht (water, food, etc.) en is een samenwerking van veelal grotere bedrijven, toeleveranciers, afnemers en het onderwijs. Hierdoor is de innovativiteit welke gepland stond te behalen. We halen echter niet de doeltellingen die we hebben afgesproken, maar hiervoor kunnen we iets bedenken dat in elk geval een toevoeging biedt.
 
Naar mijn mening zijn dit bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen vindt circa 2/3 van de productie van bedrijven plaats. In Nederland zijn dit vooral veel MKB-bedrijven, veel M en erg veel K. Al deze bedrijven zitten vol met innovatieve producten en ideeën. Het zijn vooral de kleine ondernemingen welke veel innovatieve ideeën hebben liggen, maar deze stranden negen van de tien keer. Dat deze ideeën niet worden uitgewerkt komt grotendeel door een tekort aan tijd, geld, marketing en de angst om ermee naar buiten te treden. De angst om met het innovatieve idee naar buiten te treden ontstaat veelal door het risico dat een ander er met het idee vandoor gaat.
 
Er heerst een grote cultuur om al barbecueën met de leden van de ondernemingsvereniging te netwerken, maar er is een veel mindere cultuur om gericht te werken aan de ontwikkeling van verschillende, wellicht kansrijke, innovaties welke beschikbaar zijn op lokale bedrijventerreinen. Is het in zo’n geval niet beter om op een terreinniveau samen te werken?
 
Ook met de energietransitie ervaar ik gelijke patronen. De energiebesparing wordt primair per individueel bedrijf opgepakt en ook daar wil het MKB heel graag, maar hier klinkt hetzelfde liedje: geen tijd, geen geld en geen capaciteit. Op het gebied van de energieopwekking is dit denk ik nog sterker en dat is erg jammer, want naar mijn mening laten we hier veel liggen.
 
Mijn voorstel is dat we aan de topsectoren een horizontale dimensie toevoegen: het gebiedsniveau bedrijventerreinen. Op dit gebied is veel mogelijk en misschien wel juist nu, omdat op bedrijventerreinen steeds meer wordt samengewerkt. Te denken aan doelgerichte activiteiten met ondernemersfondsen.
 

Recent toegetreden als deelnemer van CLOK

Deze gemeentes hebben zich recent aangesloten als deelnemer bij stichting CLOK:

Wijchen

Koggenland

Hoorn

Noordwijk

Noordwijkerhout

Gouda

Beverwijk

Venlo

Misschien wel uw gemeente...?

 Klik hier voor een kaart met alle aangesloten gemeentes 

 Klik hier voor een lijst met alle aangesloten gemeentes

Aanmelden Dag van het Parkmanagement nu mogelijk

Ook dit jaar organiseert Stichting CLOK samen met Elba Rec de Dag van het Parkmanagement, die geheel in het teken zal staan van het thema Gebiedsondernemen. Verder zijn er naast verscheidene stands en workshops ook mogelijkheden om andere betrokkenen te spreken: parkmanagers, besturen van parkmanagement, besturen van ondernemersverenigingen, toeleveranciers en ook accountmanagers bedrijven en ambtenaren economische zaken. Sterke bedrijventerreinen en sterk parkmanagement vergen namelijk een goed samenspel tussen al deze betrokkenen. Op de Dag van het Parkmanagement komt u elkaar tegen. Praat bij met bekenden en ontmoet nieuwe contacten. Schrijf u in en vergroot uw netwerk! Deze dag zal plaatsvinden op 22 juni en het programma wordt volgende maand bekend gemaakt. U kunt zich nu alvast hier aanmelden.

Aanmeldingen Leergangen AMB weer geopend

U kunt zich vanaf vandaag weer aanmelden voor de leergang AMB. Voor meer informatie, de brochure en de aanmeldingsformulieren, klik hier

Rol en taak EZ in ‘Samen in transitie naar andere energie’?

Nieuws

Jop Jurriaans, trainer en coach - Als er iets samenwerking vergt is het wel de transitie naar andere energie. ...

Lees meer

Energietransitie - Kostenpost of kans voor de economie?

Nieuws

Innovatiespotter Gea Vellinga ziet de energietransitie niet alleen als uitdaging, maar ook als mooie kans voor het ...

Lees meer

Pilot Regelluwe Zones

Nieuws

InnovatieDe innovatie blijft achter met als gevolg dat Nederland de doelstelling niet haalt. Geconstateerd is dat i...

Lees meer