Interview met Etienne Vermeulen

Interview met Etienne Vermeulen, Accountmanager Bedrijven Gemeente Lingewaard:

"Samen innoveren met lokale maakbedrijven heeft de toekomst"

Sinds april dit jaar is Etienne Vermeulen werkzaam als Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Lingewaard. Exact dezelfde functie vervulde hij daarvoor bij de naastgelegen gemeente Overbetuwe. Beide gemeenten lijken sterk op elkaar qua economische structuur. Etienne is één van de kartrekkers van een bijzonder innovatief project in beide gemeenten:

etienne vermeulen

"Rijk en provincie maken veel geld vrij om de maakindustrie die Nederland verliet weer te verleiden terug te keren. Etienne: "Daar wilden we metde lokale maakindustrie op aanhaken. Ik ben met deze ondernemers rond de tafel gegaan. Bijvoorbeeld al heel goed om elkaar onderling beter te leren kennen en elkaar werk te gunnen. Maar vooral bedoeld om samen te innoveren. Dit resulteerde in een kerngroep van 20 DGA’s van innovatieve maakbedrijven uit beide gemeenten. Binnen die groep zijn bijzondere verbindingen ontstaan met een versnellend effect op innovaties."

Fonds voor haalbaarheidsonderzoeken

Het inmiddels voormalige Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie (RNCT) sloot zich ook aan bij de innovatieve kerngroep. Etienne: Zij werkten breder dan onze twee gemeenten met het bij elkaar brengen van bedrijven en maken van verbindingen. Ook subsidieerden zij allerlei onderzoek met innovatie vouchers. Het RNCT, in de persoon van Joost Bouman, sloot daarom ook aan bij de kerngroep van 20 maakbedrijven. Die groep hielden we ook op dat aantal, niet groter. Die compactheid was in onze ogen een voorwaarde voor succes. Vervolgens schreef ik een plan van aanpak voor de provincie. Met als doel de door de leden ingebrachte fondsen door de provincie te laten verdubbelen. Dit is gelukt en resulteerde in een praktisch potje om leden haalbaarheidsonderzoeken uit te laten financieren. Made inn Betuwe was hierbij ons thema, met de dubbele nn als verwijzing naar innovatie.

Praktisch ervaringsadvies

Tot slot geeft Etienne graag een praktisch ervaringsadvies mee aan Accountmanagers Bedrijven uit andere gemeente die deze geschetste innovatieroute ook willen inslaan: Zorg dat alle deelnemende bedrijven de toegevoegde waarde blijven zien, ook nadat het allereerste enthousiasme van de leden onderling wat is weggeëbd. Een oplossing daarvoor is dat je in die club, los van innovaties, ook andere thema’s aansnijdt. Bijvoorbeeld hoe je jonge en talentvolle medewerkers voor je bedrijven en de regio behoudt. Mijn advies? Blijf met elkaar in gesprek, en blijf de toegevoegde waarde met elkaar zoeken."

Interview met Maarten Mulder

Interview met Maarten Mulder, Accountmanager bedrijven gemeente Moerdijk:

"CLOK ontsluit de directe kanalen naar regionale en landelijke contacten EZ"

Maarten Mulder is Accountmanager bedrijven gemeente Moerdijk: We zijn een zeer grote gemeente met binnen onze grenzen een grootschalig Maarten mulder2industrieterrein met veel vestigingen van internationale bedrijven. Ook tellen we lokale terreinen met veel MKB-activiteit. Vooral daar steek in mijn energie in als accountmanager bedrijven. Daarnaast geven we veel aandacht aan de agrarische sector en de recreatie en toerisme in vooral de beide vestingsteden Willemstad en Klundert in onze gemeente. Dat maakt mijn werk afwisselend en boeiend. Ondanks zijn vele lokale werk, benadrukt Maarten Mulder dat vooral ook de regionale en landelijke contacten EZ binnen zijn werk van groot belang zijn. 

We zijn als gemeente lid van CLOK en zelf zit ik in het kernteam van accountmanagers EZ. Twee jaar geleden zijn we vanuit CLOK een regioteam voor de regio Midden, West-Brabant en Zeeland begonnen. Je ziet dat veel collega-accountmanagers binnen kleine tot middelgrote gemeenten éénpitters zijn. Je hoeft als accountmanager niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, want er ligt al heel veel. Daarom pleit ik ervoor elkaar in de regio beter te vinden, vooral ook omdat veel gemeenten met dezelfde vraagstukken rondlopen. Maar ook buiten die regio zien we dat die vraagstukken spelen. Ook daar kun je met elkaar op interregionaal of zelfs landelijk niveau samen zoeken naar oplossingen. Door die kennis bij elkaar te brengen en weer te verdelen, beide activiteiten via CLOK, levert het alle betrokkenen, zoals mij, goede ingangen op. Zodra wij hier in de gemeente ergens tegenaan lopen, bellen we een rondje in de regio of elders in Nederland. Langs die kanalen kom je al heel snel bij de ervaringen van anderen en voorkom je dat je in dezelfde valkuilen stapt.

Wisselwerking met Ministerie van EZ

Ook stipt Maarten in dit kader graag het Ministerie van EZ aan: Als gemeente heb je uiteraard een redelijke afstand tot dit ministerie. Terwijl we tegelijkertijd op lokaal niveau wel met allerlei regelgeving vanuit Den Haag te maken hebben. Ook hier kan een prima wisselwerking ontstaan, gefaciliteerd door CLOK. Want als accountmanagers EZ horen wij van het lokale bedrijfsleven waar zij tegenaan lopen, zoals bij wet- en regelgeving, maar ook bij innovatievraagstukken. Die ervaringen kunnen wij terugkoppelen naar het ministerie zodat zij vervolgens haar beleid hierop kan bouwen of aanpassen. Op die manier kun je elkaar ook landelijk versterken, met een makelende en schakelde rol van CLOK."

De energietransitie en het bedrijventerrein: een gouden greep!

De energietransitie zet door. In toenemende mate op bedrijventerreinen. Want daar is nog ruimte om te investeren. En steeds meer pakken ondernemers en besturen van ondernemers de energietransitie op.

Dat lijkt makkelijk, maar is het niet. We zien gelukkig dat het MKB de bestaande drempels probeert te slechten. Vaak is er gebrek aan capaciteit en kennis op gebied van energietransitie. Dat is besturen van ondernemers niet kwalijk te nemen. Het is vaak niet hun core-business. Ook gebrek aan financiële middelen speelt een rol.

Meervoudige focus vanuit CLOK

Stichting CLOK vraagt bewust aandacht voor het op gang brengen van het proces van energietransitie op bedrijventerreinen bij het MKB. Dit doen wij door besturen te ondersteunen bij hun besluitvorming, bij de communicatie met de bedrijven en met de contacten met de overheden.

Nationale Dag van Economische Zaken

CLOK logo donker grijs 110x110    Nationale Dag van EZ min-ez-jpg

Bezit u over voldoende lef?

Bent u een accountmanager bedrijven, beleidsmedewerker EZ, afdelingshoofd EZ of wethouder EZ? Dan is deze dag bedoelt voor u! Neem deel aan de derde editie van de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november 2017 in het Muntgebouw te Utrecht. Deze dag staat in het teken van innovatie, want innoveren is lef.

 • Ontmoet, ga in gesprek en deel kennis met ruim 200 collega’s
 • Luister naar toonaangevende sprekers
 • Bezoek uiteenlopende deelsessies over innovatie op lokaal niveau
 • Uw kennis en netwerk is na deze dag weer helemaal op peil!

De Dag van Economische Zaken 2017 heeft een vol schema met verschillende interessante sprekers en voldoende geleigenheid om stevig te netwerken. Jaarlijks is er een grote belangstelling voor deze dag. De editie van dit jaar biedt plek voor ±200 personen. De lijst is inmiddels al aardig gevuld, dus schrijf u nu alvast in middels het inschrijfformulier onder aan de pagina. Tip: U kunt ook uw collega’s meenemen naar deze dag en er op deze manier een leuk en leerzaam teamuitje van maken!

Klik hier voor een sfeerimpressie van de Dag van Economische Zaken.

Programma:

 • 09.30 uur: Ontvangst + registratie
 • 10.00 uur: Welkomstwoord en opening van de dag 
 • 10.15 uur: Krijg de juiste innovatieve mindset voor de dag met Friskijkers
 • 10.45 uur: Prof. dr. M. Willems, bijzonder hoogleraar innovatie aan de Universitetet i Oslo.
 • 11.15 uur: Netwerkpauze, bezoek de beursvloer en ontmoet collega's 
 • 11.30 uur: Ronde 1 (keuze uit 5 deelsessies)
 • 12.30 uur: Lunch
 • 13.30 uur: Ronde 2 (keuze uit 5 deelsessies)
 • 14.30 uur: Netwerkpauze, bezoek de beursvloer en ontmoet collega's 
 • 15.00 uur: Ronde 3 (Keuze uit 5 deelsessies)
 • 16.00 uur: plenaire afsluiting met bekendmaking Beste Economische Ambtenaar 2017, gevolgd door een netwerkborrel
 • 17.00 uur: Koud & warmbuffet
 • 19.00 uur: Einde

Een beschrijving van de workshops vindt u onder het kopje deelsessies. U kunt ook hier klikken voor een uitgebreid programma inclusief beschrijving van de deelsessies, of download het programma onder aan de pagina. Voor updates betreffende het programma houd onze website en social media kanalen in de gaten!

Voor: accountmanagers bedrijven, beleidsmedewerkers economische zaken, afdelingshoofden en wethouders economische zaken.

Wanneer: 1 november 2017

Thema: Innoveren is lef!

Locatie: Muntgebouw Utrecht

U kunt zich inschrijven onder het kopje inschrijfformulier.

Deze gemeenten zijn al vertegenwoordigd:

Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Beuningen
Gemeente Beverwijk
Gemeente Breda
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Bunschoten
Gemeente Capelle aan de Ijssel
Gemeente Coevorden
Gemeente Cromstrijen
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Diemen
Gemeente Drimmelen
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Ede
Gemeente Enschede
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Gouda
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Heerenveen
Gemeente Hoorn
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leiden
Gemeente Leudal
Gemeente Medemblik
Gemeente Meierijstad
Gemeente Moerdijk
Gemeente Molenwaard
Gemeente Nederweert
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Nissewaard
Gemeente Noordenveld
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Rijswijk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Sluis
Gemeente Son en Breugel
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeente Tilburg
Gemeente Urk
Gemeente Venlo
Gemeente Vianen
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Weert
Gemeente Werkendam
Gemeente Wierden
Gemeente Zaltbommel
Gemeente Zederik
Gemeente Zutphen
Regio Groningen-Assen
SWO De Wolden Hoogeveen

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer