Regiobijeenkomst Zuid-Holland

 Zuid-holland  

Zuid-Holland

 Aanmelden en kosten

Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op 10 oktober? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 2 oktober 2018 uw aanmelding. Dat kan hier!

Regioteam Zuid-Holland
Henk Solingen van de gemeente Leiden
Martin Streefkerk van de gemeente Vijfheerenlanden 
Jaap van Konijnenburg van de gemeente Delft
Marieke Harteveld van de gemeente Waddinxveen
Sander den Hollander van de gemeente Delft
Dolinda Aalberts van de gemeente Schiedam
Erik Hommel van de gemeente Capelle aan den IJssel

Contactgegevens 
Stichting CLOK
Postbus 35 
2740 AA WADDINXVEEN 
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl 
Website: www.clok.nl 

Gezamenlijk aan de slag met Omgevingswet

Hoe gezamenlijk om te gaan met de Omgevingswet is en blijft voor velen een uitdaging. Het OmgevingsPlatform heeft dit opgepakt en gaat de komende maand 3 workshops geven in uw regio, gerelateerd aan de Omgevingswet. We gaan met name aan de slag met de cultuurverandering die deze wet met zich meebrengt. Wat betekent dit voor jouw organisatie, voor de afdeling, je werk en ook voor je privé-leven. De impact is groot!

Programma:
09:00 - Inloop en ontvangst met koffie/thee.
09:30 - Opening, kennismaking en ervaringen delen: waar staat u nu met de Omgevingswet?
            Welke uitdagingen heeft u op uw bordje liggen?
            De omgevingswet benaderen als gedrag- en cultuurvraagstuk: redeneren vanuit belangen, rollen, archetypes en gedragsstijlen.
13:00 - Pauze
14:00 - Masterclass Parallelle masterclasses:
             1. effecten voor jouw implementatieprogramma
             2. participatie
           Opbrengst van de dag verzamelen
           En nu aan de slag!
15:30 uur - Afronding

Waar en wanneer:
26 september - Gemeentehuis Almere
27 september - Gemeentehuis Nissewaard (Spijkenisse)
23 oktober - Gemeentehuis Assen

Wij kijken uit naar je komst waarbij we samen het thema cultuur en gedrag bij de Omgevingswet op de kaart zetten! Alle beschikbare informatie kunt u terugvinden op www.omgevingsplatform.nl of schrijf u direct hier in. 

Nominaties Beste PPS2018

Ontdek nu de 5 genomineerden voor de verkiezing Beste PPS 2018

Stichting CLOK organiseert de verkiezing voor de Beste Publiek Private Samenwerking 2018. Op de inmiddels vierde Nationale Dag van EZ op 1 november, ook georganiseerd door Stichting CLOK, wordt de absolute winnaar bekendgemaakt uit de inmiddels 5 genomineerden. Graag stellen zij zich kort aan u voor. De jury buigt zich begin september over de vraag welke van deze 5 doordringen tot de Top-3. Die Top-3 doet mee aan de finale op 1 november in de middag in Utrecht.

 

Corine van der Ceelen, Manager Expat Centre Leiden:

“In essentie is álles aan het Expat Centre Leiden een publiek-private samenwerking”

Afbeeldingsresultaat voor expat center leidenCorine van der Ceelen is manager van het Expat Centre Leiden: “Wij bieden een staalkaart aan services voor internationals in de Leidse regio. We schrijven hen in, geven informatie over hoe alles hier werkt, van overheid tot huisarts. Ook organiseren wij events voor deze internationals en verwijzen wij hen door naar relevante partners." 

Corine: “Een groot aantal uiteenlopende partijen participeert, van publiek tot privaat. Zij zijn verenigd in ons regionale samenwerkingsverband Economie071. Zij hebben het project Expat Centre Leiden gestart. Onder deze partijen zijn zes gemeenten, de Universiteit Leiden en de ondernemersvereniging van bedrijven uit het Leiden Bio Science Park. Alleen al deze selectie uit in totaal 11 deelnemende partijen geeft aan dat dit een échte publiek-private samenwerking is.” 

 

Petra Koenders, directeur Green Chemistry Campus:

“Wij helpen bedrijven om van hun afvalstoffen groene bouwstenen te maken”

Gerelateerde afbeeldingGreen Chemistry Campus is een faciliteit die bedrijven begeleidt in hun zoektocht naar het duurzamer maken van producten. Petra Koenders: “Wij helpen bedrijven om van afvalstoffen groene bouwstenen en nieuwe product-/mark combinaties te maken.”
De Green Chemistry Campus is een opschalingscampus en een schakel tussen MKB en grootbedrijf, MKB en investeerders en overheidsorganen. Petra: “Met dit project kunnen we een globale focus veranderen, bijvoorbeeld door van fossiele plastics naar bioplastics te ontwikkelen. Daarmee helpen we het vergroenen van de aarde en het opruimen van de plastic soep.” Green Chemistry Campus is een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking, stelt Petra: “Duurzaamheid is ingewikkeld, een complexe maatschappelijke turn around. Het is van iedereen en tegelijkertijd van niemand. Dit vereist faciliteiten voor iedereen én een partij die draagvlak creëert. Alleen als publiek-private samenwerking kun je deze complexe transitie in beweging zetten, is onze overtuiging.”

 

Afbeeldingsresultaat voor groen leven

 

Luuk Hofstra, projectmanager GroenLeven:

“Dit project is in mijn ogen een schoolvoorbeeld van een publiek-private samenwerking”

Luuk Hofstra is verantwoordelijk voor Zonnepark Oranjepoort in Emmen. “Dit publiek-private initiatief helpt het bedrijventerrein Bargermeer te verduurzamen. Zonnepark Oranjepoort levert genoeg stroom voor 8.500 huishoudens en wordt gerealiseerd op 37 hectare onbenutte industriegrond van gemeente Emmen. Deze grond krijgt door het zonnepark een duurzame bestemming.”

“GroenLeven werkt in dit publiek-private project samen met de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en de gemeente Emmen. Het zonnepark wordt gebouwd met partners uit de regio. Ook de inwoners van de omliggende dorpen Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht profiteren mee. Zij kunnen samen met het lokale bedrijfsleven groene stroom van het park afnemen. Eveneens wordt er met het lokale bedrijfsleven en onderwijs een Solar Innovation and Experience Center gerealiseerd voor innovaties op het gebied van duurzame energie. Dit project is daarom in mijn ogen een schoolvoorbeeld van een publiek-private samenwerking.”

 

 

Afbeeldingsresultaat voor dynamiek in de landbouw drontenOndernemer Kees van Woerden:

Overheden, onderwijs én bedrijven werken samen in Dronten

Ondernemer Kees van Woerden is lid van de kerngroep “Dynamiek in de landbouw” vanuit de sociaal-economische agenda van de gemeente Dronten: “Drie jaar geleden hebben we de focus gericht op de circulaire landbouw vanuit een publiek-private samenwerking.”

Deze groep heeft het project Green Up geïnitieerd waarin ondernemers, onderwijs (Aeres Hogeschool) en gemeente Dronten samenkomen om nieuwe verdienmogelijkheden te ontdekken voor agrarische reststromen. Kees: “Vanuit dit initiatief is het deelproject Tast Up Dronten ontstaan met als doel het terugbrengen van de hoeveelheid afval van producten zoals groenten (pompoenen), aardappelen, uien en peen met een afwijkende vorm of rotplekje in de voedselketen. Plus onderzoek naar de mogelijkheden om dit op te schalen. Door bepaalde recepturen en bereidingswijzen toe te passen ontstaan nieuwe producten, zoals nu pompoenijs. Zo creëren we meerwaarde uit onze reststromen. Dit is een publiek-private samenwerking omdat de gemeente en provincie, Areas vanuit het onderwijs én de Drontse ondernemers samenwerken.”

 


Hendry Klooster, initiatiefnemer Solar RoadMap:

“Inmiddels hebben we 20 partners die actief deelnemen”

SolaRoad is een proefomgeving met zonnepanelen ín het wegdek. Hendry Klooster, initiatiefnemer Solar Roadmap: “Daar komt stroom bij vrij en daarmee willen we slimme dingen doen, zoals een smartgrid, energieopslag en kennis overdragen.”

Hendry: “TNO gaat testen welke belastingen en dergelijke hier aan de orde zijn en met de duurzaam opgewekte stroom worden nieuwe technieken getest en onderzocht hoe de zonnestroom in het algemeen het beste kan worden ingezet. De bedrijven op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in Spijkenisse gaan uiteindelijk van deze technische innovatie profiteren.” Hendry is de grote motor achter de Solar RoadMap en vooral voor het bij elkaar brengen van alle relevante partijen: “Inmiddels hebben we 20 partners die hier actief aan willen deelnemen. Je kunt dit gerust kwalificeren als een publiek-private samenwerking omdat wij én de gemeente en provincie én de Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en twee VMBO’s aan tafel hebben. Plus diverse kenniscentra zoals TNO en uiteraard de ondernemers op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering zelf.” In het eerste kwartaal 2019 zal volgens planning de schep de grond in gaan.

Energietransitie - Kostenpost of kans voor de economie?

foto-gea-vellingaInnovatiespotter Gea Vellinga ziet de energietransitie niet alleen als uitdaging, maar ook als mooie kans voor het bedrijfsleven en de (lokale) economie. De energietransitie leidt namelijk tot een toenemende marktvraag naar efficiënte, slimme energiebesparing en energieopwekking. Bedrijven die tijdig op de energietransitie inspelen, plukken er de vruchten van.

Energietransitie ongekende kans voor innovatief MKB
De komende 10 jaar wordt jaarlijks tussen de 2 en 3 miljard uitgegeven aan de energietransitie, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving berekend. Een deel van deze financiële middelen is afkomstig van de overheid. Denk aan tenders die de overheid uitzet voor duurzame inkoop en subsidies die worden verstrekt om te verduurzamen of te innoveren. Deze middelen komen grotendeels bij het bedrijfsleven terecht, maar profiteert het MKB hier ook van?

Er zijn aanwijzingen dat dit onvoldoende het geval is. Veel bedrijven binnen het MKB, waaronder startups, zijn niet in staat om aan te haken bij overheidsinitiatieven. Door deze mismatch van vraag en aanbod gaan economische kansen verloren. Dat is jammer, want de energietransitie biedt voor het (innovatief) MKB een ongekende kans voor een positie in de markt.

MKB haakt niet aan
Er is een mismatch tussen vraag en aanbod van energie-oplossingen. De belangrijkste oorzaken:

  1. Geen zicht op cross-sectorale innovatieSteeds meer innovaties ontstaan buiten de traditionele sectoren (‘cross-sectorale innovatie’) en zijn daardoor moelijker te vinden. Van de energie-innovaties ontstaat zelfs meer dan 90% buiten de energiesector. Zie ook figuur 1.
  2. Versnipperd overheidsaanbod - De overheid lanceert veel initiatieven, waardoor het MKB door de bomen het bos niet meer ziet.
  3. Innovators blijven door ‘zelfselectie’ onopgemerkt - Bedrijven moeten zich zelf aanmelden voor nieuwsbrieven, bijeenkomsten, projecten, netwerken en (subsidie)regelingen (“zelfselectie”). Doordat veel bedrijven dit niet doen, blijft naar schatting zo’n 50 – 80% van de innovators buiten beeld. Zie ook figuur 2.
  4. Snel verouderende bedrijfsoverzichten - Innovatieve bedrijven veranderen voortdurend hun activiteiten door snelle (technologische) ontwikkelingen. Daarnaast vinden er binnen de bedrijfs- en contactgegevens veel mutaties plaats. Van overzichten van innovatieve bedrijven wijzigt 30% of meer per jaar, waardoor bedrijven buiten beeld raken.
Grafiek energie innovatiesFiguur 1 Cross-sectorale innovatie – Veruit de meeste energie-innovaties komen niet uit de energiesector zelf, maar uit de sectoren High Tech, Water, Agro-food en Bouw. Daardoor vind je innovatieve energiebedrijven vaak niet waar je ze zoekt. Onopgemerkte innovators
Figuur 2 Onopgemerkte innovators – De innovatieve bedrijven die we kennen zijn vaak de “koplopers” in de innovatiepiramide. Zij profileren zich meestal goed. Veel innovatiepotentieel zit echter bij ontwikkelaars en toepassers. Deze groep is veelal onbekend in (regionale) netwerken, omdat ze zich nauwelijks laten zien.

Koppelen van vraag en aanbod in eigen gemeente
Innovatiespotter en Clok CLOK zien kansen om energie-innovators beter in contact te brengen met partijen die op zoek zijn naar duurzame energie-oplossingen. Besturen van ondernemersverenigingen, Park- en Centrummanagement en gemeenten spelen daarin een cruciale rol. Accountmanagers van gemeenten kunnen bedrijven met kansrijke energie-ontwikkelingen in contact brengen met regionale projecten, Topsector-activiteiten, subsidiemogelijkheden et cetera Maar denk ook eens aan het verbinden van vraag en aanbod in eigen regio. Zo kun je de duurzaamheidsvraag misschien koppelen aan aanbod in je eigen of je buurgemeente. Dat is winst voor de energietransitie én voor het MKB!

Wat nodig is om vraag en aanbod beter te matchen onderzoeken CLOK en Innovatiespotter met een behoefteonderzoek onder de deelnemers van de Nationale Dag van Economische zaken (EZ). We presenteren de resultaten hiervan op 1 november 2018 in Utrecht, tijdens de Nationale Dag van EZ. We maken dan ook bekend aan welke vervolgacties het meeste behoefte is om vraag en aanbod in de energietransitie beter te kunnen koppelen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over dit artikel of de Innovatiespotter kunt u contact opnemen met:
Gea Vellinga, Innovatiespotter, via: g.vellinga@innovatiespotter.nl, 0651556619
Voor meer informatie over Stichting CLOK of de Nationale Dag van EZ kunt u contact opnemen met:
Sandra de Boer, Stichting CLOK, s.deboer@CLOK.nl, 0612309216

Innovatiespotter
Innovatiespotter levert data over duurzame, innovatieve en technologische ontwikkeling van Nederlandse bedrijven. Wij speuren daarvoor met software het internet af op zoek naar innovaties bij alle 1,7 miljoen bedrijven in Nederland. Zo vinden we bedrijven bij duurzaamheidsthema’s en bij alle denkbare (technologische) innovatiethema’s zoals energie, high tech, chemie, water, logistiek, blockchain, Internet of Things, robotica, et cetera.
We voorzien daarmee beleidsmakers en innovatieprofessionals van essentiële informatie:

  • We helpen overheden met het opsporen van innovatieve bedrijven in hun werkgebied
  • We leveren analyses voor innovatie- en technologiebeleid
  • We ondersteunen innovatieclusters met het uitbreiden van hun bedrijvennetwerk
  • We helpen bedrijven bij het opsporen van samenwerkingspartners

Daarmee draagt de Innovatiespotter bij aan een transparant innovatie-ecosysteem in Nederland

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer