Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

RobSturm 1024x1024Tijdens de Nationale Dag van EZ op 1 november 2018 vindt de finale plaats van de eerste Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 (PPS2018), onder auspiciën van Stichting CLOK. Deze verkiezing is op basis van dit nieuwe thema geëvolueerd uit de eerdere verkiezingen van Accountmanager van het Jaar en Beste Economisch Ambtenaar. De organisatie van de Verkiezing PPS2018 wordt in opdracht van Stichting CLOK verzorgd door Rob Sturm: “We gaan in deze verkiezing Publiek-Private Samenwerking centraal stellen, binnen het economische ontwikkelingsveld waarin CLOK actief is.”

Rob Sturm komt uit de gebieds- en planontwikkeling en is ook, vanuit zijn luchtvaartervaring, actief met de ontwikkeling van zakelijke toepassingen van onbemande (drone)vluchten. Rob is tevens lid van de kwaliteitscommissie van CLOK. Eerder organiseerde hij ook de verkiezing voor Beste Economisch Ambtenaar en de voorloper daar van. Vanuit die rol en ervaring is Rob door CLOK gevraagd nu ook de Verkiezing PPS2018 te organiseren.

Verkiezing PPS2018 sluit aan op missie CLOK
Rob: “CLOK opereert als bijna enige in een bijzondere niche, namelijk het willen bedienen van Publiek-Private markten. Zij wil lokaal ondernemerschap en economische ontwikkeling bevorderen, via zowel de overheid als ondernemers. Doordat CLOK precies op het snijpunt van die twee doelgroepen werkt, is het ook meer dan logisch dat zij dé partij is om de Verkiezing PPS2018 te organiseren.” PPS2018 sluit dan ook exact aan op de missie van CLOK: ‘bijdragen aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk.’

Projecten centraal stellen
Veel Publiek-Private Samenwerkingen gaan over complexe issues, zoals energietransitie, ondernemersfondsen en innovatie. Rob: “Ondernemersfondsen en -verenigingen en overheden hebben elkaar hierin hard nodig, geen enkele partij kan dit alleen. Dit gegeven maakt deze verkiezing alleen maar relevanter. We gaan weliswaar de prijs nog steeds fysiek aan een persoon uitreiken, zoals bij de eerdere verkiezingen, maar vanaf deze editie staan niet zozeer de werkzaamheden van een specifieke persoon centraal, maar veel meer de samen gerealiseerde Publiek-Private Samenwerking. Kortom, we gaan in deze verkiezing projecten centraal stellen, binnen het economische ontwikkelingsveld waarin CLOK actief is. Met focus op vier begrippen die de huidige uitdaging van CLOK vormen: innovatie, participatie, energietransitie en ondernemersfondsen.”

Concrete voorbeelden
Er zijn genoeg Publiek-Private Samenwerkingen te noemen die in de visie van Rob uitstekend zouden kunnen meedingen: “Bijvoorbeeld energietransitie is nu hot. Dit is een brede maatschappelijke opgave waarbij het makkelijker werkt als overheid en ondernemers samenwerken. Bijvoorbeeld de schaalgrootte van een gemeente en een bedrijvenpark is bij deze onderwerpen heel werkbaar. Ook zie ik om mij heen Publiek-Private Samenwerkingen waarin innovatie een rol speelt, zoals broedplaatsen van innovatieve ondernemers binnen een gemeente. Of een gecoördineerd stageaanbod om studenten aan bedrijven te koppelen. We hopen dat er projecten worden ingediend die inspiratie geven aan alle deelnemers aan CLOK.”

Insteek jury
De driekoppige jury voor PPS2018 is zorgvuldig gekozen en bestaat uit twee dezelfde juryleden als voor de eerdere verkiezing tot Beste Economisch Ambtenaar, Jan van Ginkel (voorzitter) en Cees Nuijten, plus een nieuw en nog te benoemen jurylid. Waar let de jury eigenlijk op bij de deelnemers? Rob Sturm: “De jury kijkt naar de samenwerking tússen en actieve rol vóór ten minste twee partijen: Publiek met Privaat. Immers, zonder de PPS-insteek zouden beide (of alle) betrokken partijen minder goed af zijn geweest.”

Belangrijke spelregel
Concreet moet het gaan, zoals Rob nadrukkelijk aangeeft, om innovatieve en grensverleggende Publiek-Private Samenwerkingen met een meetbare prestatie: “Dit betekent dat het ingediende project afgerond of operationeel moet zijn. Ook moet een effect op het Bruto Lokaal Product (à la BNP) aannemelijk zijn. Tot slot beoordeelt de jury de expliciete waardering van de Publieke en Private partijen vice versa. Het verdient dan ook voorkeur dat beide partijen, dus Publiek en Privaat, samen aan de verkiezing deelnemen.”

Op tijd aanmelden
Elders op de website vindt u de complete aanmeldingprocedure, van eerste aanmelding tot en met nominatie, de planning én de uiteindelijke finale op de Nationale Dag van EZ op 1 november 2018. Wilt u deelnemen? Dan is het nu van belang dat u zich aanmeldt uiterlijk op 31 mei via PPS2018@CLOK.nl Het aanmelden kan dit jaar met een kort en simpel formulier.

Logo Beste PPS2018

Studiemiddag Ondernemersfondsen 15 mei 2018

Studiemiddag over Nut, noodzaak & valkuilen van ondernemersfondsen 

Graag willen wij u uitnodigen voor de studiemiddag van Netwerk Citymarketing Nederland die op 15 mei zal plaatsvinden. Een studiemiddag voor de citymarketeer die in het teken zal staan van nut, noodzaak & valkuilen ondernemersfondsen. Onze voorzitter, drs. Herman Timmermans, zal tijdens deze middag een presentatie geven over ondernemersfondsen en zijn visie met u delen over de rol die ondernemersfondsen hebben op gebiedsontwikkeling van de toekomst. Immers, ondernemersfondsen gaan nog steeds over de traditionele activiteiten als beveiliging en promotie, maar ook steeds meer over duurzaamheid en mobiliteit. Wat betekent dat voor u? Kortom, een goede middag om kennis, inspiratie en netwerk op te bouwen!

Klik hier voor meer informatie over het evenement.

Krachtige lokale economie door meer ondernemerscontact

Wij zien vanuit CLOK dat er steeds meer mooie en leuke initiatieven worden ondernomen om als gemeente in contact te komen met ondernemers. Wij juichen deze ontwikkeling niet alleen toe, maar proberen ook actief te ondersteunen waar mogelijk. Een krachtige lokale economie ontstaat namelijk niet alleen als beide partijen (ondernemers en ambtenaren) het afzonderlijk goed doen, maar juist op het speelveld waar deze samenkomen. Waar ambtenaar en ondernemer gezamenlijk de kans krijgen om hun wensen en ervaringen naar elkaar uit te spreken, wordt er constructief gedacht en ontstaan er oplossingen voor problemen. Juist als ondernemer en ambtenaar samen lokale problematiek bespreken en private en publieke expertise dus samenkomen, worden de meest creatieve en doeltreffende oplossingen bedacht. Ondernemer en ambtenaar samen is net als 1 + 1 = 3, het resultaat is meer dan de som der delen.

Omdat CLOK het belang erkent van constructief overleg tussen ondernemer en ambtenaar, willen wij hier graag meer aandacht aan schenken. Wij roepen gemeenten en ondernemers dan ook actief op om voorbeelden met ons te delen. Hoe meer hoe beter. Het doel is dat we een beweging op gang krijgen waardoor andere gemeenten ook het belang van deze contactmomenten gaan zien. Hoe fantastisch zou het zijn als uiteindelijk alle gemeenten in heel Nederland actief het contact met ondernemers stimuleren en er overal een samenspel tussen ondernemer en overheid is.

Inspiratiesessie Ede Inspiratiesessie Zaltbommel foto inspiratiesessie epe

Initiatief: Wees loyaal, koop lokaal

De gemeente Lingewaard heeft een nieuw initiatief in het leven geroepen: Wees loyaal, koop lokaal. Dit is niet zomaar een initiatief, maar het college heeft in haar collegeprogramma opgenomen dat er vanuit de gemeente actief lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid gestimuleerd moet worden! Dat gaat op veel vlakken al goed. Zo heeft de gemeente inmiddels een inkoopapp gerealiseerd die het eenvoudig maakt een lokale leverancier van producten of diensten te vinden. Dat is echter ‘slechts’ een van de middelen. Er worden namelijk ook avonden georganiseerd waarop budgethouders en afdelingen inkoop van de gemeente kennis maken met de ondernemers binnen de gemeente. Immers, als ondernemers en gemeente elkaar niet kennen, dan gaan ze elkaar ook nooit vinden. Het uiteindelijke doel is om de handel zoveel mogelijk binnen de gemeente te houden? Een samenwerking tussen gemeente en ondernemers die daardoor elkaar tevens beter leren kennen en wellicht ook meer handel met elkaar gaan drijven. Zo is de cirkel weer rond.

Afbeeldingsresultaat voor wees loyaal koop lokaal

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer