Interview met Maarten Mulder

Interview met Maarten Mulder, Accountmanager bedrijven gemeente Moerdijk:

"CLOK ontsluit de directe kanalen naar regionale en landelijke contacten EZ"

Maarten Mulder is Accountmanager bedrijven gemeente Moerdijk: We zijn een zeer grote gemeente met binnen onze grenzen een grootschalig Maarten mulder2industrieterrein met veel vestigingen van internationale bedrijven. Ook tellen we lokale terreinen met veel MKB-activiteit. Vooral daar steek in mijn energie in als accountmanager bedrijven. Daarnaast geven we veel aandacht aan de agrarische sector en de recreatie en toerisme in vooral de beide vestingsteden Willemstad en Klundert in onze gemeente. Dat maakt mijn werk afwisselend en boeiend. Ondanks zijn vele lokale werk, benadrukt Maarten Mulder dat vooral ook de regionale en landelijke contacten EZ binnen zijn werk van groot belang zijn. 

We zijn als gemeente lid van CLOK en zelf zit ik in het kernteam van accountmanagers EZ. Twee jaar geleden zijn we vanuit CLOK een regioteam voor de regio Midden, West-Brabant en Zeeland begonnen. Je ziet dat veel collega-accountmanagers binnen kleine tot middelgrote gemeenten éénpitters zijn. Je hoeft als accountmanager niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, want er ligt al heel veel. Daarom pleit ik ervoor elkaar in de regio beter te vinden, vooral ook omdat veel gemeenten met dezelfde vraagstukken rondlopen. Maar ook buiten die regio zien we dat die vraagstukken spelen. Ook daar kun je met elkaar op interregionaal of zelfs landelijk niveau samen zoeken naar oplossingen. Door die kennis bij elkaar te brengen en weer te verdelen, beide activiteiten via CLOK, levert het alle betrokkenen, zoals mij, goede ingangen op. Zodra wij hier in de gemeente ergens tegenaan lopen, bellen we een rondje in de regio of elders in Nederland. Langs die kanalen kom je al heel snel bij de ervaringen van anderen en voorkom je dat je in dezelfde valkuilen stapt.

Wisselwerking met Ministerie van EZ

Ook stipt Maarten in dit kader graag het Ministerie van EZ aan: Als gemeente heb je uiteraard een redelijke afstand tot dit ministerie. Terwijl we tegelijkertijd op lokaal niveau wel met allerlei regelgeving vanuit Den Haag te maken hebben. Ook hier kan een prima wisselwerking ontstaan, gefaciliteerd door CLOK. Want als accountmanagers EZ horen wij van het lokale bedrijfsleven waar zij tegenaan lopen, zoals bij wet- en regelgeving, maar ook bij innovatievraagstukken. Die ervaringen kunnen wij terugkoppelen naar het ministerie zodat zij vervolgens haar beleid hierop kan bouwen of aanpassen. Op die manier kun je elkaar ook landelijk versterken, met een makelende en schakelde rol van CLOK."

De energietransitie en het bedrijventerrein: een gouden greep!

De energietransitie zet door. In toenemende mate op bedrijventerreinen. Want daar is nog ruimte om te investeren. En steeds meer pakken ondernemers en besturen van ondernemers de energietransitie op.

Dat lijkt makkelijk, maar is het niet. We zien gelukkig dat het MKB de bestaande drempels probeert te slechten. Vaak is er gebrek aan capaciteit en kennis op gebied van energietransitie. Dat is besturen van ondernemers niet kwalijk te nemen. Het is vaak niet hun core-business. Ook gebrek aan financiële middelen speelt een rol.

Meervoudige focus vanuit CLOK

Stichting CLOK vraagt bewust aandacht voor het op gang brengen van het proces van energietransitie op bedrijventerreinen bij het MKB. Dit doen wij door besturen te ondersteunen bij hun besluitvorming, bij de communicatie met de bedrijven en met de contacten met de overheden.

Begeleidingstraject Overdracht GR2018

Positioneer de afdeling EZ voor de komende vier jaar!

Volg daarom nu het CLOK begeleidingstraject overdrachtsdocument gemeenteraadsverkiezingen!

Tijdens de regiobijeenkomsten dit voorjaar hebben wij aandacht gevraagd voor het opstellen van een goed overdrachtsdocument voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat is namelijk in toenemende mate belangrijk. De kwaliteit van de afdeling, het economisch beleid van de gemeente en de versterking van de afdeling EZ/accountmanagement is daarvan in hoge mate afhankelijk. Een sterke EZ is gediend met een goede ondersteuning van het College en van de onderhandelaars vanuit de gemeenteraad.

De mate waarin economie een plek krijgt binnen het coalitieakkoord kun jij beïnvloeden door de onderhandelaars van een goed overdrachtsdocument te voorzien. Dit document moet ergens eind november in concept gereed zijn. Dan kan het daarna in de maanden tot de verkiezingen nog aangevuld worden. 

Tijdens de regiobijeenkomsten hebben wij toegezegd met een format te komen dat gebruikt kan worden voor het opstellen van een goed overdrachtsdocument. Deelnemers van de regiobijeenkomsten hebben deze inmiddels ontvangen en overige CLOK leden kunnen deze opvragen. Wij willen echter nog een stap verder gaan dan alleen het bieden van een format en daarom hebben we besloten een begeleidingstraject aan te bieden voor het opstellen van het overdrachtsdocument.

Waarom bieden wij als CLOK deze begeleiding?

In de praktijk blijkt namelijk dat vaak de intentie er wel is om een overdrachtsdocument op te stellen, maar niet altijd de tijd ervoor wordt gereserveerd. Ook valt het opstellen van een dergelijk document tegen als je er geen of weinig ervaring mee hebt. Hier gaat gemakkelijk een paar dagen tot een week werk in zitten, oftewel te veel tijd en daarmee veel te veel kosten. Door het volgen van dit traject heb je straks in korte tijd een sterk overdrachtsdocument en leg je een gedegen basis voor een sterke positie en focus op EZ voor de komende vier jaar.

Een goed overdrachtsdocument is van waarde voor onderhandelaars van de politieke partijen, de nieuwe raad en het nieuwe College. Daarnaast kun je het document ook goed gebruiken voor prioritering binnen je eigen team EZ, in overleggen met collega’s van andere afdelingen, lokale ondernemers en andere stakeholders. Kortom: het is het waard om nu te investeren in een goed overdrachtsdocument. Daar ga je de komende vier jaar plezier van hebben!

Onderdelen begeleidingstraject

 • Je ontvangt een format voor een overdrachtsdocument dat je kunt invullen
 • Op donderdag 12 oktober houden wij op een locatie centraal in het land een workshopdag waarop je samen met collega’s onder begeleiding het document in gaat vullen. (Bij veel aanmeldingen komen we naar de regio) Deze dag is inclusief: 
  • Presentatie van een collega over hun ervaringen met een goed overdrachtsdocument;
  • Uitleg over hoe je dit document effectief kunt gebruiken voor een sterkere positie van EZ/ het proces rondom het gebruik van het overdrachtsdocument;
  • Presentatie van een deskundige van CLOK over relevante economische trends en ontwikkelingen voor de komende vier jaar;
  • Catering gedurende de dag (koffie, thee, lunch, borrel);
  • Begeleiding vanuit CLOK bij het opstellen van je eigen overdrachtsdocument;
  • Kennisuitwisseling, sparren en netwerken met collega’s uit de rest van het land;
 • Na de bijeenkomst kun je het document nog eens na laten lezen door ons en in een telefonisch consult kijken we daarna gezamenlijk nog eens naar je document. Dan kunnen we je laatste vragen beantwoorden en de puntjes op de i zetten.

Kosten en aanmelden

 • Voor CLOK-leden €750,- (Ex BTW)
 • Voor niet CLOK-leden €850,- (Ex BTW)
 • Indien u een collega van de eigen gemeente meeneemt, dan zijn de meerkosten € 100,- (Excl. BTW)

Het traject kan doorgaan bij een minimale deelname van 15 gemeenten. Bij meer dan 20 inschrijvingen kunnen wij de groep gaan splitsen en in overleg ook naar een plek dichterbij in jouw regio komen. Moedig dus vooral ook je buurgemeenten aan om te komen, want dat kan veel reistijd schelen!

Inschrijfformulier

Hieronder kunt u zich inschrijven voor het Begeleidingstraject Overdracht GR2018

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Door u in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting CLOK

Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar

Inschrijving Verkiezing nu geopend!

In 2016 was de verkiezing beste AMB een succes en een smaakmaker op de Nationale Dag van Economische Zaken. Wegens het succes wordt er dit jaar weer een verkiezing georganiseerd, ditmaal zoeken we de Beste Economisch Ambtenaar 2017. Hiermee dagen wij de doelgroep uit om kandidaten te werven uit alle innovatieve medewerkers bij gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden.

Wij zoeken medewerkers die zich actief inzetten voor verbetering van de lokale economie. Afgelopen jaar hebben wij ervaren dat de top drie genomineerden hun kennis, aanpak en ervaring graag delen met collega’s. Dit draagt de doelen van CLOK uit en verdient meer aandacht en waardering. Deze verkiezing biedt een platform om de rol van de Economisch Ambtenaar in het zonnetje te zetten en daarmee de schakelfunctie overheid - bedrijven te onderstrepen.

De jury heeft samen met Rob Sturm (sturmplanontwikkeling.nl) het profiel van 2017 vastgesteld dat onderaan deze pagina te downloaden is. Voor meer informatie of vragen over dit profiel kunt u contact opnemen met Rob Sturm via rob@sturmplanontwikkeling.nl of 06-52519015. Inschrijven voor deze verkiezing kan tussen 15 augustus en 22 september. De finale met pitch voor het publiek zal de afsluiting zijn van de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november in Utrecht. Stichting CLOK overhandigt hier de wisselbeker aan de winnaar van deze prachtige waardering.

Kent u zo’n kei van een Economisch Ambtenaar, waarover intern en extern met waardering wordt gesproken? “Medewerker van het jaar” binnen de eigen gemeente, maar nu ook op nationaal niveau?

Mail dan de gewenste informatie voor 22 september 2017 naar bestEZ@clok.nl en nomineer die accountmanager.

Hoe wordt de Beste Economisch Ambtenaar 2017 gekozen?

Uit alle aanmeldingen selecteert een onafhankelijke jury de genomineerden en zal eerst tot een shortlist komen.

De presentatie van de top 3 en de bekendmaking van de winnaar zullen plaatsvinden tijdens de Nationale Dag van Economische Zaken, die CLOK op 1 november 2017 in het Muntgebouw in Utrecht organiseert. Een event waar we u ook graag verwelkomen!

In de bijlage vindt u meer informatie over

1)het gewenste profiel en

2)de voorwaarden voor deelname.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op: rob@sturmplanontwikkeling.nl.

Logo 2017

CLOK Toolkit Ondernemersfondsen

Nieuws

De Stichting CLOK Toolkit OndernemersFondsen 2018 is uit!In Nederland zal de trend van de toename van ondernem...

Lees meer

Inspiratiesessies Vitale Binnensteden

Nieuws

CLOK organiseert momenteel in samenwerking met de provincie Gelderland meerdere inspiratiesessies met als doel het ...

Lees meer

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer