De energietransitie en het bedrijventerrein: een gouden greep!

De energietransitie zet door. In toenemende mate op bedrijventerreinen. Want daar is nog ruimte om te investeren. En steeds meer pakken ondernemers en besturen van ondernemers de energietransitie op.

Dat lijkt makkelijk, maar is het niet. We zien gelukkig dat het MKB de bestaande drempels probeert te slechten. Vaak is er gebrek aan capaciteit en kennis op gebied van energietransitie. Dat is besturen van ondernemers niet kwalijk te nemen. Het is vaak niet hun core-business. Ook gebrek aan financiële middelen speelt een rol.

Meervoudige focus vanuit CLOK

Stichting CLOK vraagt bewust aandacht voor het op gang brengen van het proces van energietransitie op bedrijventerreinen bij het MKB. Dit doen wij door besturen te ondersteunen bij hun besluitvorming, bij de communicatie met de bedrijven en met de contacten met de overheden.

Begeleidingstraject Overdracht GR2018

Positioneer de afdeling EZ voor de komende vier jaar!

Volg daarom nu het CLOK begeleidingstraject overdrachtsdocument gemeenteraadsverkiezingen!

Tijdens de regiobijeenkomsten dit voorjaar hebben wij aandacht gevraagd voor het opstellen van een goed overdrachtsdocument voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat is namelijk in toenemende mate belangrijk. De kwaliteit van de afdeling, het economisch beleid van de gemeente en de versterking van de afdeling EZ/accountmanagement is daarvan in hoge mate afhankelijk. Een sterke EZ is gediend met een goede ondersteuning van het College en van de onderhandelaars vanuit de gemeenteraad.

De mate waarin economie een plek krijgt binnen het coalitieakkoord kun jij beïnvloeden door de onderhandelaars van een goed overdrachtsdocument te voorzien. Dit document moet ergens eind november in concept gereed zijn. Dan kan het daarna in de maanden tot de verkiezingen nog aangevuld worden. 

Tijdens de regiobijeenkomsten hebben wij toegezegd met een format te komen dat gebruikt kan worden voor het opstellen van een goed overdrachtsdocument. Deelnemers van de regiobijeenkomsten hebben deze inmiddels ontvangen en overige CLOK leden kunnen deze opvragen. Wij willen echter nog een stap verder gaan dan alleen het bieden van een format en daarom hebben we besloten een begeleidingstraject aan te bieden voor het opstellen van het overdrachtsdocument.

Waarom bieden wij als CLOK deze begeleiding?

In de praktijk blijkt namelijk dat vaak de intentie er wel is om een overdrachtsdocument op te stellen, maar niet altijd de tijd ervoor wordt gereserveerd. Ook valt het opstellen van een dergelijk document tegen als je er geen of weinig ervaring mee hebt. Hier gaat gemakkelijk een paar dagen tot een week werk in zitten, oftewel te veel tijd en daarmee veel te veel kosten. Door het volgen van dit traject heb je straks in korte tijd een sterk overdrachtsdocument en leg je een gedegen basis voor een sterke positie en focus op EZ voor de komende vier jaar.

Een goed overdrachtsdocument is van waarde voor onderhandelaars van de politieke partijen, de nieuwe raad en het nieuwe College. Daarnaast kun je het document ook goed gebruiken voor prioritering binnen je eigen team EZ, in overleggen met collega’s van andere afdelingen, lokale ondernemers en andere stakeholders. Kortom: het is het waard om nu te investeren in een goed overdrachtsdocument. Daar ga je de komende vier jaar plezier van hebben!

Onderdelen begeleidingstraject

 • Je ontvangt een format voor een overdrachtsdocument dat je kunt invullen
 • Op donderdag 12 oktober houden wij op een locatie centraal in het land een workshopdag waarop je samen met collega’s onder begeleiding het document in gaat vullen. (Bij veel aanmeldingen komen we naar de regio) Deze dag is inclusief: 
  • Presentatie van een collega over hun ervaringen met een goed overdrachtsdocument;
  • Uitleg over hoe je dit document effectief kunt gebruiken voor een sterkere positie van EZ/ het proces rondom het gebruik van het overdrachtsdocument;
  • Presentatie van een deskundige van CLOK over relevante economische trends en ontwikkelingen voor de komende vier jaar;
  • Catering gedurende de dag (koffie, thee, lunch, borrel);
  • Begeleiding vanuit CLOK bij het opstellen van je eigen overdrachtsdocument;
  • Kennisuitwisseling, sparren en netwerken met collega’s uit de rest van het land;
 • Na de bijeenkomst kun je het document nog eens na laten lezen door ons en in een telefonisch consult kijken we daarna gezamenlijk nog eens naar je document. Dan kunnen we je laatste vragen beantwoorden en de puntjes op de i zetten.

Kosten en aanmelden

 • Voor CLOK-leden €750,- (Ex BTW)
 • Voor niet CLOK-leden €850,- (Ex BTW)
 • Indien u een collega van de eigen gemeente meeneemt, dan zijn de meerkosten € 100,- (Excl. BTW)

Het traject kan doorgaan bij een minimale deelname van 15 gemeenten. Bij meer dan 20 inschrijvingen kunnen wij de groep gaan splitsen en in overleg ook naar een plek dichterbij in jouw regio komen. Moedig dus vooral ook je buurgemeenten aan om te komen, want dat kan veel reistijd schelen!

Inschrijfformulier

Hieronder kunt u zich inschrijven voor het Begeleidingstraject Overdracht GR2018

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Door u in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting CLOK

Verkiezing Beste PPS 2018

Verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018 van start!

In 2016 en in 2017 was de verkiezing beste AMB/EZ een succes en een smaakmaker op de Nationale Dag van Economische Zaken. Wegens het succes organiseert Stichting CLOK ook dit jaar een verkiezing! En deze keer staat de verkiezing in het teken van de best Publiek Private Samenwerking! In bijgaand interview leest u meer over het idee achter het thema van dit jaar.

Hoe kunt u meedoen?
a) Hoe verloopt het proces
b) Wie kan een project inschrijven?
c) Welke projecten komen in aanmerking
d) Welke informatie is nodig

A Proces
Uit de edities 2016 (AMB) en 2017 (BestEZ) zijn door Stichting CLOK en de jury een aantal conclusies getrokken, die zijn verwerkt in de aanpak voor dit jaar. Eén van de veranderingen is dat de termijn voor de eerste aanmelding is vervroegd: de deadline staat nu op donderdag 31 mei!

Het voordeel is, dat de jury uit de nominaties al voor de zomer een shortlist kan maken. De projecten uit de shortlist krijgen via de media-kanalen van CLOK de nodige aandacht. Daardoor krijgen deze de eer die hoort bij een plaats op de shortlist en kunnen de gemeenten en ondernemers er in hun regio meer publiciteit aan geven. Bovendien wordt daarmee een ander belangrijk doel van CLOK gediend. De “betere projecten” geven inspiratie aan anderen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Aanmelden
De verkiezing maakt dit jaar gebruik van een simpel aanmeldformulier, dit is hier terug te vinden of onder aan de pagina te downloaden. Stuur dit ingevuld én voor 31 mei naar PPS2018@clok.nl Hier is voor gekozen om de nominaties onderling nog beter vergelijkbaar te maken, wat een uitdrukkelijke wens van de jury was.

B Aanmelden door gemeenten en ondernemers!
De lokale overheid en marktpartijen werken op vele manieren samen aan diverse projecten. Omdat Stichting CLOK voor de lokale economie werkt, zoeken we projecten die op een of andere manier bijdragen aan die lokale economie. De missie van CLOK stelt 4 thema’s centraal; innovatie, participatie, energietransitie en ondernemersfondsen. Heeft u meegewerkt aan de realisatie van een tastbaar resultaat laat dit dan weten aan de jury. En via hen -door de publiciteit rond PPS2018- aan uw collega’s in andere gemeenten!

C Wat voor soort projecten zijn dat, PPS?
De jury toetst aan een aantal trefwoorden, die in het aanmeldformulier staan. Noem het spelregels. Drie daarvan lichten we kort toe:
1e Alleen een gerichte samenwerking tussen ten minste 1 gemeente en 1 marktpartij komt in aanmerking.
2e Het project moet afgerond of operationeel zijn; “plannen en intenties” tellen niet.
3e Probeer bij de aanmelding zo beeldend mogelijk uit te leggen wat het economisch, financieel of maatschappelijk nut is. Wat is de innovatie, welke werkgelegenheid is gediend, welke slag maakt u in het veld van duurzame energie etc.?

In dit verband kan een berekening van de bijdrage aan het Bruto Lokaal Product (vgl. BNP) een aardig idee zijn.
Om misverstanden te voorkomen, willen we erop wijzen dat een PPS voor infrastructuur (anders dan energie) of grondontwikkeling/vastgoed niet in aanmerking komen. In die markten wordt PPS ook vaak toegepast, maar dat valt buiten de scope van CLOK.

D Informatie en positionering
In eerste instantie willen we vooral basale informatie via het formulier weten: naam project, korte typering, contactpersonen, foto’s of internet-links en de reden waarom u denkt dat het een potentiele winnaar PPS2018 is. Zet het wel zo neer, dat uw enthousiasme ook anderen kan inspireren, m.a.w. til het een beetje boven de couleur locale uit. Projecten die de shortlist halen, krijgen in de zomer 2018 de kans om in een uitgebreidere pitch via bijvoorbeeld een video of animatie dieper op het project in te gaan. De jury haalt daar vervolgens een top 3 uit. Die top 3 zien we terug in de finale, welke de afsluiting zal zijn van de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november in Utrecht. Stichting CLOK overhandigt hier de wisselbeker aan de winnaar van deze prachtige waardering.

De onafhankelijke jury bestaat dit jaar uit:
Jan van Ginkel,        concerndirecteur & loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland, vz.
Cees Nuijten,           onvermoeibaar ontwikkelaar van West-Brabant (v/h REWIN)
Bastiaan de Roo,      directeur Hubspot Innovate Leiden

De organisatie is in handen van Rob Sturm. Voor meer informatie of vragen kunt u contact op nemen met Rob Sturm via rob@sturmplanontwikkeling.nl of 06-52519015. 

Logo Beste PPS2018

Nationale Dag van Economische Zaken

CLOK logo donker grijs 110x110    Nationale Dag van EZ min-ez-jpg

Bezit u over voldoende lef?

Bent u een accountmanager bedrijven, beleidsmedewerker EZ, afdelingshoofd EZ of wethouder EZ? Dan is deze dag bedoelt voor u! Neem deel aan de derde editie van de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november 2017 in het Muntgebouw te Utrecht. Deze dag staat in het teken van innovatie, want innoveren is lef.

 • Ontmoet, ga in gesprek en deel kennis met ruim 200 collega’s
 • Luister naar toonaangevende sprekers
 • Bezoek uiteenlopende deelsessies over innovatie op lokaal niveau
 • Uw kennis en netwerk is na deze dag weer helemaal op peil!

De Dag van Economische Zaken 2017 heeft een vol schema met verschillende interessante sprekers en voldoende geleigenheid om stevig te netwerken. Jaarlijks is er een grote belangstelling voor deze dag. De editie van dit jaar biedt plek voor ±200 personen. De lijst is inmiddels al aardig gevuld, dus schrijf u nu alvast in middels het inschrijfformulier onder aan de pagina. Tip: U kunt ook uw collega’s meenemen naar deze dag en er op deze manier een leuk en leerzaam teamuitje van maken!

Klik hier voor een sfeerimpressie van de Dag van Economische Zaken.

Programma:

 • 09.30 uur: Ontvangst + registratie
 • 10.00 uur: Welkomstwoord en opening van de dag 
 • 10.15 uur: Krijg de juiste innovatieve mindset voor de dag met Friskijkers
 • 10.45 uur: Prof. dr. M. Willems, bijzonder hoogleraar innovatie aan de Universitetet i Oslo.
 • 11.15 uur: Netwerkpauze, bezoek de beursvloer en ontmoet collega's 
 • 11.30 uur: Ronde 1 (keuze uit 5 deelsessies)
 • 12.30 uur: Lunch
 • 13.30 uur: Ronde 2 (keuze uit 5 deelsessies)
 • 14.30 uur: Netwerkpauze, bezoek de beursvloer en ontmoet collega's 
 • 15.00 uur: Ronde 3 (Keuze uit 5 deelsessies)
 • 16.00 uur: plenaire afsluiting met bekendmaking Beste Economische Ambtenaar 2017, gevolgd door een netwerkborrel
 • 17.00 uur: Koud & warmbuffet
 • 19.00 uur: Einde

Een beschrijving van de workshops vindt u onder het kopje deelsessies. U kunt ook hier klikken voor een uitgebreid programma inclusief beschrijving van de deelsessies, of download het programma onder aan de pagina. Voor updates betreffende het programma houd onze website en social media kanalen in de gaten!

Voor: accountmanagers bedrijven, beleidsmedewerkers economische zaken, afdelingshoofden en wethouders economische zaken.

Wanneer: 1 november 2017

Thema: Innoveren is lef!

Locatie: Muntgebouw Utrecht

U kunt zich inschrijven onder het kopje inschrijfformulier.

Deze gemeenten zijn al vertegenwoordigd:

Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Beuningen
Gemeente Beverwijk
Gemeente Breda
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Bunschoten
Gemeente Capelle aan de Ijssel
Gemeente Coevorden
Gemeente Cromstrijen
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Diemen
Gemeente Drimmelen
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Ede
Gemeente Enschede
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Gouda
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Heerenveen
Gemeente Hoorn
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leiden
Gemeente Leudal
Gemeente Medemblik
Gemeente Meierijstad
Gemeente Moerdijk
Gemeente Molenwaard
Gemeente Nederweert
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Nissewaard
Gemeente Noordenveld
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Rijswijk
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Sluis
Gemeente Son en Breugel
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeente Tilburg
Gemeente Urk
Gemeente Venlo
Gemeente Vianen
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Weert
Gemeente Werkendam
Gemeente Wierden
Gemeente Zaltbommel
Gemeente Zederik
Gemeente Zutphen
Regio Groningen-Assen
SWO De Wolden Hoogeveen

Rol en taak EZ in ‘Samen in transitie naar andere energie’?

Nieuws

Jop Jurriaans, trainer en coach - Als er iets samenwerking vergt is het wel de transitie naar andere energie. ...

Lees meer

Energietransitie - Kostenpost of kans voor de economie?

Nieuws

Innovatiespotter Gea Vellinga ziet de energietransitie niet alleen als uitdaging, maar ook als mooie kans voor het ...

Lees meer

Pilot Regelluwe Zones

Nieuws

InnovatieDe innovatie blijft achter met als gevolg dat Nederland de doelstelling niet haalt. Geconstateerd is dat i...

Lees meer