Extra medewerkers lokale economie, maar niet alleen bij de gemeenten

 Extra medewerkers lokale economie, maar niet alleen bij de gemeenten

Het is niet wenselijk dat alleen bij de gemeenten extra medewerkers worden aangetrokken bij de afdeling Economische Zaken, Accountmanagement of bij afdelingen met ondernemerscontacten. Juist de besturen van ondernemersverenigingen en besturen van Ondernemersplatforms hebben ondersteuning nodig. Vanuit de private sector.

Wat constateert CLOK? Dat in veel gemeenten er meer medewerkers zijn aangetrokken op het werkveld van Economische Zaken c.q ondernemerscontacten. Een prima zaak waar CLOK al aandacht voor heeft gevraagd. De afdeling EZ moet meer gewicht krijgen. En krijgt dat ook. Bijvoorbeeld over werkvelden als duurzaamheid, energietransitie, innovatie etc. Daarnaast komen er voor de invulling van de wet Werk in inkomen en de uitvoering Participatiewet medewerkers bij die ook contacten leggen met de ondernemers. Dat moet heel goed worden afgestemd. Met EZ in de lead, maar dit terzijde.

Maar nu het volgende punt. Onze ervaring is dat er aan de kant van de besturen van de ondernemersverenigingen de laatste jaren nog niet veel wijzigt. Het bestuur heeft vaak een secretaresse, leunt op kennis bij enige actieve individuele leden. Maar waar vroeger nog een beleidsmedewerker of secretaris van de ondernemers-georiënteerde Kamer van Koophandel aanschoof, is dat nu niet meer het geval. Bij gebrek aan eigen ondersteuning wordt nu van de weersomstuit van de gemeente meer verwacht. Dat kan, maar is niet optimaal omdat de toekomst van de versterking vraagt een evenwicht in kennis en vaardigheden vanuit de publieke sector, de gemeenten en vanuit de private sector, de besturen van de ondernemers op lokaal niveau. En dat evenwicht is nog niet bereikt. Evenwicht in de inzet voor het maatschappelijk rendement. Dat vraagt iets van de ondernemers. De besturen zetten zich daarvoor in. Niet voor het eigenbelang, maar het algemeen belang, het maatschappelijk rendement. Volgens mij is het te verdedigen dat gemeenten die inzet voor het algemeen belang, tenminste tijdelijk, waarderen met een investering in kennisinhoudelijke ondersteuning van de besturen van de ondernemers op lokaal niveau. Dat gaat veel maatschappelijk rendement opleveren.

Herman Timmermans
Voorzitter Stichting CLOK 
Herman Timmermans

Dag van het Parkmanagement

Ook dit jaar organiseert Stichting CLOK samen met Elba Rec de Dag van het Parkmanagement, die geheel in het teken zal staan van het thema Gebiedsondernemen. Verder zijn er naast verscheidene stands en workshops ook mogelijkheden om andere betrokkenen te spreken: parkmanagers, besturen van parkmanagement organisaties, besturen van ondernemersverenigingen, toeleveranciers en ook accountmanagers bedrijven en ambtenaren economische zaken. Sterke bedrijventerreinen en sterk parkmanagement vergen namelijk een goed samenspel tussen al deze betrokkenen. Op de Dag van het Parkmanagement komt u elkaar tegen. Praat bij met bekenden en ontmoet nieuwe contacten. Schrijf u in en vergroot uw netwerk! Deze dag zal plaatsvinden op 22 juni 2017 in het Connexion Point te Amersfoort. Het programma van deze dag vindt u hier terug. U kunt zich ook alvast hier aanmelden.

Lees hier Kringen nr. 1 2017!

De eerste Kringen van 2017 is uit! Deze editie staat in het thema van Gebiedsondernemen.

Nederland veranderd langzaam in een land waar het bedrijventerrein één gebied is, en niet een verzameling van bedrijven op hun eigen eilandjes. Deze ontwikkeling biedt kansen om bedrijventerreinen veiliger, efficiënter, groener én winstgevender te maken. Kort gezegd, we bepalen ons eigen succes! Ondernemersfondsen zijn hier instrumenten voor.

Vandaar dat in deze editie van Kringen twee interviews met ondernemersfondsen staan. Naast deze zeer informatieve interviews zijn de gebruikelijke columns en opinie stukken terug te vinden. Zoals u leest staat Kringen weer vol met informatie om uw visie in nieuwe banen te leiden, nóg succesvollere banen!

Names CLOK, veel leesplezier toegewenst

Een extra topsector: Bedrijventerreinen

Een extra topsector: Bedrijventerreinen
Herman Timmermans
 
Een extra topsector: het bedrijventerrein, daarvoor pleit ik. Dit doe ik omdat er alle reden is o bedrijventerreinen als een geheel van topsectoren te benoemen mochten we verder gaan met het topsectorenbeleid. Op deze terreinen is zowel op het gebied van innovatie als op energietransitie nog zoveel te winnen dat we daarmee de gemaakte afspraken op Europees en Nederlands niveau kunnen nakomen. Het lijkt alsof de bedrijventerreinen op dit moment een vergeten sector zijn geworden.
 
Het topsectorenbeleid werpt zichtbaar zijn vruchten af. Dit beleid is thema gericht (water, food, etc.) en is een samenwerking van veelal grotere bedrijven, toeleveranciers, afnemers en het onderwijs. Hierdoor is de innovativiteit welke gepland stond te behalen. We halen echter niet de doeltellingen die we hebben afgesproken, maar hiervoor kunnen we iets bedenken dat in elk geval een toevoeging biedt.
 
Naar mijn mening zijn dit bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen vindt circa 2/3 van de productie van bedrijven plaats. In Nederland zijn dit vooral veel MKB-bedrijven, veel M en erg veel K. Al deze bedrijven zitten vol met innovatieve producten en ideeën. Het zijn vooral de kleine ondernemingen welke veel innovatieve ideeën hebben liggen, maar deze stranden negen van de tien keer. Dat deze ideeën niet worden uitgewerkt komt grotendeel door een tekort aan tijd, geld, marketing en de angst om ermee naar buiten te treden. De angst om met het innovatieve idee naar buiten te treden ontstaat veelal door het risico dat een ander er met het idee vandoor gaat.
 
Er heerst een grote cultuur om al barbecueën met de leden van de ondernemingsvereniging te netwerken, maar er is een veel mindere cultuur om gericht te werken aan de ontwikkeling van verschillende, wellicht kansrijke, innovaties welke beschikbaar zijn op lokale bedrijventerreinen. Is het in zo’n geval niet beter om op een terreinniveau samen te werken?
 
Ook met de energietransitie ervaar ik gelijke patronen. De energiebesparing wordt primair per individueel bedrijf opgepakt en ook daar wil het MKB heel graag, maar hier klinkt hetzelfde liedje: geen tijd, geen geld en geen capaciteit. Op het gebied van de energieopwekking is dit denk ik nog sterker en dat is erg jammer, want naar mijn mening laten we hier veel liggen.
 
Mijn voorstel is dat we aan de topsectoren een horizontale dimensie toevoegen: het gebiedsniveau bedrijventerreinen. Op dit gebied is veel mogelijk en misschien wel juist nu, omdat op bedrijventerreinen steeds meer wordt samengewerkt. Te denken aan doelgerichte activiteiten met ondernemersfondsen.
 

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer

Persbericht Nationale Dag van EZ

Nieuws

Nationale Dag van Economische Zaken van Stichting CLOK: bijna 200 inschrijvingen, inspirerend programma én ...

Lees meer

Genomineerden Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar bekend!

Nieuws

Genomineerden verkiezing Beste Medewerker EZ bekend! Na het succes van 2016 is voor 2017 wederom gekozen om de ver...

Lees meer