Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven

De kunst jezelf te sturen: Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven

Je werkt als accountmanager bedrijven voor een willekeurige
gemeente in Nederland. Je houdt je staande in een dynamisch
krachtenveld tussen bestuur en gemeenteraad, jouw manager,
de ambtelijke organisatie en de bedrijven in je gemeente.
Je bent het gezicht naar buiten toe voor de lokale ondernemers.
Er wordt nogal wat van je verwacht!

Saskia Buis                       

   
   

Best een lastige positie om in te zitten, zo bleek uit een rondje gesprekken op de Nationale dag van de Economische zaken in Utrecht. Het is niet altijd duidelijk welk belang het zwaarste weegt. Ondernemers zoeken per definitie de grenzen op. De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben zo hun eigen visie op de lokale economie. Binnen de ambtelijke organisatie vragen collega’s zich af wat je buiten het gemeentehuis allemaal uitspookt. Zelfs werktijden worden vloeibaar wanneer bestuurders ‘hun ambtenaar’ ook buiten kantooruren bij de besluitvorming willen betrekken. En dan komt ook nog de Omgevingswet eraan, en de energietransitie. Voor sommigen is het wekelijks een hele klus om hun batterij opgeladen te houden.

De tijden waarin we leven vragen van jou als individuele ambtenaar dat je je zelfstandig buiten de deur begeeft en daar ontwikkelingen begeleidt. In een omgeving die aan alle kanten beweegt en verandert, moet je de stevigheid in jezelf zoeken. Nee durven zeggen, grenzen aangeven, een positie innemen, staan voor wat je vindt, dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. In contact met diverse partijen is het wenselijk dat je als gemeenteambtenaar een zelfbewuste en tegelijk open houding aanneemt. Je moet ruimte kunnen maken voor afwijkende meningen omdat die het proces verbeteren. Soms weet je het even niet, en dat vraagt kunnen verduren van onzekerheid. Zoeken naar gezamenlijke antwoorden wordt leuker als je het anker in jezelf weet te vinden.

De vaardigheid jezelf te sturen wordt ook wel persoonlijk leiderschap genoemd, en dat kan je ontwikkelen. CLOK biedt naast het vakinhoudelijke aanbod trainingen Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven om je te ondersteunen in de ontwikkeling naar meer autonomie. Je leert in moeilijke situaties op eigen benen te blijven staan en als volwassen professional volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je werk. Kies zelf je positie en word medespeler in het spel rond de ontwikkeling van jouw lokale economie.

Wil je meer informatie over de training Persoonlijk leiderschap? Of wil je weten wat de training voor jou kan betekenen? Mail dan naar info@clok.nl
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging!

Presentaties en terugblik dag van EZ

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema: innoveren is lef!

De kick off voor alweer de derde Dag van EZ ging op 1 november in het Utrechtse Muntgebouw energiek van start met dagvoorzitter Han Looijen, zelf wethouder in Zaltbommel. Het uitdagende thema? Innoveren is lef! De tot de nok gevulde zaal (bijna 200 deelnemers!) kreeg direct een groot compliment uitgereikt van Han: "Er spreekt hier lef uit zowel het programma, de beursvloer met stands, de sprekers als de deelsessies, maar voorál uit het publiek dat zich een dag lang tomeloos durft onder te dompelen in innovatie!"

De dag vervolgde met een inspirerende presentatie van Rody Vonk van communicatiebureau Friskijkers. In een wervelende presentatie over creatief innoveren gaf hij een aantal motiverende do's and don’t’s mee. Na Rody Vonk zette de zogenaamde "prof. Drs. M. Willems" de bomvolle zaal op een ludiek verkeerd been met een humoristisch en ook muzikaal betoog over de onverwachte keerzijde van innovatie. Zijn absurde quiz had uiteindelijk een serieuze ondertoon: innoveren doe je sámen. Daarna was het tijd voor meer dan 10 workshops, netwerken en de feestelijke apotheose met de uitreiking van de award ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’. De winnaar? Jan Wessels uit Barneveld.

Als Stichting CLOK kijken wij terug op een leuke, interessante en succesvolle dag. Dit alles is niet mogelijk geweest zonder alle innovatieve mensen die op de dag aanwezig waren, maar ook de sprekers, standhouders en workshopleiders. Wij u dan ook van harte bedanken voor uw aanwezigheid. Tot volgend jaar!

Op deze pagina vindt u ook de namen van de sprekers en de deelsessies waar zij verantwoordelijk voor zijn geweest. De titel van de deelsessie is voorzien van een digitale versie van de presentatie die zij hebben gehouden. Mocht u graag met een van deze sprekers in contact komen dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@clok.nl

RH 5000

Ronde 1:

-New concept companies en blending in de retail - Heleen Lobbe; Video Blending010 & Anders Geregeld op de West-Kruiskade

-EZ en de Omgevingswet - Gideon van der Staaij

-Gebiedscoöperatie Westerkwartier - Eric Veldwiesch

-Hoe help je jouw starters om succesvol te zijn? - Mylene Hodzelmans

-Mogelijkheden binnen bestaande regelgeving - Mark Bressers

Ronde 2:

-Hoe gaan we om met AirBnB en de deeleconomie? - Femke Blokhuis & Nanette Schippers

-Volle bak aan de slag met de energietransitie op bedrijventerrein - Bert Strijker & Eric Gerritsen

-Ondernemersfonds in de praktijk - Kees Raven

-Meer impact met sociaal ondernemerschap - Willemien Vreugdenhil & Joost Clarenbeek

-Economic Governance - Viek Verdult & Daniel de Klein

Ronde 3:

-Hoe geven we de transitie naar een Circulaire Economie vorm? - John Nederstigt

-Hoe vindt u innovatieve bedrijven in uw regio? - Gea Vellinga & Erwin Vening

-Social Enterprise: samen aan de slag voor kwetsbare mensen - Peter Ruijters

-Overheid en ondernemer weten elkaar te vinden - Henk Dokter

-Samenwerken aan economisch sterke binnensteden - Sonja Fortuin & Sander Verseput

Persbericht Nationale Dag van EZ

Nationale Dag van Economische Zaken van
Stichting CLOK: bijna 200 inschrijvingen,
inspirerend programma én verkiezing
Beste Economisch Ambtenaar 2017

CLOK logo grijs

Maar liefst bijna 200 accountmanagers bedrijven, beleidsmedewerkers EZ, afdelingshoofden EZ en wethouders EZ tekenden in voor de derde editie van de aanstaande Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november 2017 in het Muntgebouw te Utrecht. Het thema van deze dag luidt: Innoveren is lef! CLOK organiseert deze dag samen met het Ministerie van Economische Zaken.

Prikkelend programma
De Dag van Economische Zaken 2017 biedt een uitgelezen schema met verschillende interessante sprekers en voldoende gelegenheid om stevig te netwerken. Jaarlijks is er grote belangstelling voor deze dag, met dit jaar zelfs bijna 200 deelnemers. CLOK is er met recht trots op! Het programma voor de vele deelnemers is net zo prikkelend als gevarieerd, vooral de vele deelsessies. Enkele thema’s van deze workshops? Hoe Amsterdam omgaat met AirBnB en de deeleconomie, hoe men in Rotterdam de zaken anders regelt en zo ruimte geeft aan nieuwe retailformules, effectief startersbeleid in West-Brabant, de circulaire economie en sociaal ondernemerschap. Tijdens netwerkpauzes bezoeken deelnemers de beursvloer en ontmoeten zij collega's. Eveneens biedt deze dag een rijkgeschakeerd programma met relevante workshops.

Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar 2017
Tot slot vindt de verkiezing Beste Economisch Ambtenaar 2017 plaats. Uit alle innovatieve medewerkers bij gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn inmiddels drie genomineerden gekozen: de absolute winnaar wordt op de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november bekendgemaakt.

CLOK in vogelvlucht
Een vitale en op duurzaamheid gerichte lokale economie is van essentieel belang voor de ontwikkeling en leefbaarheid van een stad, dorp of regio. Op lokaal niveau zijn er drie partijen die verantwoordelijk zijn voor een optimaal vestigingsklimaat: de gemeente, beheerders van werklocaties én de ondernemers. Succes of falen van een optimaal vestigingsklimaat hangt af van het vermogen van deze drie belangrijke partijen tot samenwerken. Het doel van CLOK is om deze drie partijen door kennis, vaardigheden en informatie, te versterken en de samenwerking tussen deze drie partijen op een professioneel niveau te brengen. De Nationale Dag van Economische Zaken draagt hier concreet en tastbaar aan bij.

Meer informatie
Meer informatie over de Nationale Dag van Economische Zaken vindt u hier.

 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, beeldmateriaal of een aanvullend interview neemt u contact op met onze projectleider Wim Bakker, M: +31 (0)6- 42 300 781, E: w.bakker@clok.nl.

Genomineerden Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar bekend!

Genomineerden verkiezing Beste Medewerker EZ bekend!

Na het succes van 2016 is voor 2017 wederom gekozen om de verkiezing “Beste Economisch Ambtenaar 2017” te houden. Tot en met 22 september konden er kandidaten worden voorgedragen en daaruit zijn nu 3 genomineerden naar voren gekomen die op 1 november tijdens de Nationale Dag van Economische Zaken zullen strijden om de titel.

De organisatie is namens CLOK in handen van Rob Sturm en een onafhankelijke jury bestaande uit leden met ruime ervaring op het EZ-snijvlak van overheid en ondernemers. De jury bestaat dit jaar uit:

  • Jan van Ginkel (concerndirecteur Provincie Zuid-Holland) 
  • Michel Mulders (directeur vastgoedonderneming Build to Build)
  • Cees Nuijten (accountmanager REWIN West-Brabant)
  • Mark Cremers (voorzitter ondernemersvereniging PVOO)

Uit de vele inzendingen heeft de jury drie kandidaten genomineerd, welke zich hieronder zullen voorstellen:

Jolanda van Rooy, Programmaleider Economie (Team Strategie, Programma en Projecten) gemeente Gemert-Bakel

“Op het terrein van EZ hebben we meerdere
voorbeelden van geslaagde acties”

Jolanda van Rooy klein

Als programmaleider stuurt Jolanda van Rooy op beleids- en programmaresultaten. Daarbij heeft zij aandacht voor samenhang en integraliteit, maar ook voor gebiedsontwikkeling en Leefbaarheid: “Samen met de ondernemers(-verenigingen) en de accountmanager economie en bedrijven adviseer ik het bestuur en de organisatie over economische ontwikkelingen en vertaal deze in opdrachten aan zowel interne als externe partijen. Als uitgangspunt wordt hierbij ‘TELOS’ gehanteerd (mensen-ruimte-economie). Hierbij sluiten we onder andere aan bij Brainport Eindhoven en ontwikkelingen in de Peel.”

Bij de organisatieontwikkeling in 2014 is in de gemeente Gemert-Bakel Programmamanagement geïntroduceerd. Jolanda: “Ik heb toen gesolliciteerd op de functie van Programmaleider economie (ook vastgoed, recreatie en toerisme). Ik zag dat als een nadrukkelijke verbreding van mijn eerdere ervaring als leidinggevende en projectleider vooral in het ruimtelijke domein. Mijn opleidingen zijn Bouwkunde en Vastgoed en makelaardij.” Het team bestaat uit 17 enthousiaste en hele fijne collega’s en opereert sinds 2014, geeft Jolanda aan: “Ons team kent één manager, strategen, programmaleiders, projectleiders, vastgoedmedewerkers, ondersteuners en trainees. Samen met onze accountmanager bedrijven en economie, Wiel Verhaegh, pak ik de economische opgaven beet.”

Specifieke uitdaging
Er ligt een specifieke uitdaging, geeft Jolanda aan: “Het college wil ‘Samen verantwoordelijk’ zijn met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners om onze identiteit te versterken, onze kwetsbaarheid te verminderen, meer kwaliteit te realiseren en kosten te besparen. De vraag vanuit de samenleving staat hierbij centraal. Eén van de speerpunten is het versterken van de economie met het accent op recreatie en toerisme en doorontwikkeling van de bedrijventerreinen. Daarnaast willen we een ondernemersvriendelijke gemeente zijn.”

Voorbeeld van succesvolle acties vanuit EZ
Jolanda geeft graag voorbeelden van succesvolle acties vanuit EZ in de gemeente Gemert-Bakel: “Om inzicht te krijgen in onze bedrijvigheid hebben we in samenwerking met BKG (BedrijvenKontaktGemert-Bakel) een clusters- en ketensonderzoek opgesteld genaamd “Zicht op bedrijvigheid – clusters- en ketens in een regionaal perspectief”. Daarmee hebben we inzicht gekregen in onze bedrijvigheid, hoe we ons verhouden ten opzichte van andere clusters en welke opgaven we hebben voor de toekomst. In april 2017 zijn we door de Metropoolregio Eindhoven uitgenodigd om ons onderzoek te presenteren naast het onderzoek van Brainport Eindhoven en FoodTech Brainport. Samen met de ondernemers binnen de verschillende thema’s (werklocaties – centra en kernen, recreatie en toerisme en het buitengebied) is een economische agenda 2017-2021 in ontwikkeling. Binnen het thema centra en kernen hebben we voor Gemert-centrum samen met de Ondernemersvereniging Gemert (OVG) en de Rabobank het project ‘De Nieuwe Winkelstraat’ uitgerold. Een stuurgroep Gemert-centrum is opgericht en verbindt de volgende partijen: cultuur, overheid, vastgoed, horeca- en centrumondernemers.”

“Binnen het thema recreatie en toerisme hebben we samen met VVV Heerlijck Vrij en de ondernemers het manifest “#Heerlijck Bloeien” opgesteld. Een inhoudelijk toekomstperspectief dat de basis vormt van de organisatieontwikkeling binnen de VVV Gemert-Bakel. Vanaf 2014 heeft Gemert-Bakel het voortouw genomen in de Peelsamenwerking (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Waterschap Aa en Maas, Brainport Eindhoven en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Als gemeenten hebben we het lef getoond en de durf gehad om los te laten. We hebben een aantal belangrijke spelers in de Peel gevraagd om een peelvisie op te stellen “De Peel maakt het in Brainport” en vervolgens een economische agenda “De Peel maakt het in Brainport – Samenwerken aan een adaptieve economie in De Peel”. Om hieraan uitvoering te geven is het Innovatiehuis De Peel ontstaan, een netwerk i.o. dat uitvoering gaat geven aan bovengenoemde documenten.”

Verrast door nominatie
Jolanda is genomineerd voor ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’: “Dit heeft mij zeker verrast toen ik het telefoontje vanuit de organisatie ontving, maar nog meer vereerd. Ik heb ontzettend veel zin om ‘de strijd’ aan te gaan op 1 november 2017, op de Dag van EZ, met de twee andere genomineerden: Duco en Jan.”

 

Duco Hoek, senior accountmanager Ondernemersloket Enschede:

 “Het is een eer om je stad te mogen vertegenwoordigen”

 Duco Hoek

Duco Hoek is senior accountmanager Ondernemersloket Enschede: “Daarbinnen werken twintig adviseurs werk en tien accountmanagers, waaronder ik. Mijn terrein is de detailhandel in de binnenstad van Enschede. Ik heb een veelzijdige achtergrond en werkte onder andere 15 jaar als manager bij Start en Topstart op het gebied van arbeidsbemiddeling. Ook werkte ik eerder bij de gemeente Enschede. Vijf jaar geleden kwam ik bij het Ondernemersloket, eerst op het terrein zorg, sinds vier jaar focus ik mij met heel veel liefde en passie op de detailhandel in de binnenstad.”

Terugdringen leegstand als speerpunt
Duco somt moeiteloos één van de meest urgente aandachtspunten in zijn werkveld op: “Dat is de winkelleegstand in Enschede. Die was een paar jaar geleden erg hoog en ik heb zwaar ingezet op het terugdringen daarvan. In 2014 hadden we bijna 15% leegstand en momenteel nog maar 7,5%, dus onder het landelijke gemiddelde. We hebben daar veel in bereikt.”

Retailers rechtstreeks benaderen
De aanpak van Duco is opvallend ‘hands on’: “Ik benader retailondernemingen die nog niet in Enschede zijn gevestigd. Dat kunnen Nederlandse retailers zijn, maar ook Duitse of Scandinavische. Aan de hand van een bidbook leg ik hen alle voordelen uit van hun eventuele vestiging. Een belangrijk voordeel? We hebben hier héél veel Duitse consumenten in Enschede. In totaal stijgen de bezoekersaantallen alleen maar. Ook nodig ik deze retailers uit en leidt hen rond langs beschikbare panden in de binnenstad. Voor Duitse retailers is het bijvoorbeeld heel nuttig om, vlak over de grens, te analyseren hoe hun eerste vestiging in Nederland het doet.”

Lokale netwerken en focus op verbinden
Maar ook onderhoudt Duco warme banden met lokale retailers: “Als ze het moeilijk hebben, zoals bij het vertrek van V&D, zoek ik hen persoonlijk op. Ik merkte dat ik veel lokale retailers en mensen met creatieve ideeën voor winkels leerde kennen, maar dat zij elkaar onderling niet zo goed kennen en dus kansen missen. Daarom organiseer ik mix & match avonden. Lokale ondernemers, makelaars en pandeigenaren kunnen zo ongedwongen met elkaar kennismaken. Gemiddeld komen er zo’n 30 tot 60 lokale retailers die ook een pitch geven. Tijdens die bijeenkomsten geef ik ook sessies. Bijvoorbeeld over hoe je je onderneming presenteert. Al met al stimuleer ik plaatselijke ondernemers om een netwerk met elkaar op te bouwen. Ik kende bijvoorbeeld een onderwijzeres die een broodjeszaak wilde starten. Ik kon haar koppelen aan een ander lokaal contact; de bibliotheek. Dankzij de bijbehorende vergunning heeft zij nu een goed lopende horecaonderneming in de bibliotheek.”

Verrast door nominatie voor ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’
Duco is één van de drie genomineerden voor ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’: “Ik had een overleg met mijn leidinggevende en toen hoorde ik dit nieuws. Uiteraard was ik erg verrast. Het is een eer om je stad te vertegenwoordigen. Variërend van een vertrekbijeenkomst van de Retail Agenda over V&D tot en met het vertegenwoordigen van je burgemeester op een cocktail party van Hudson’s Bay. Als ze je vervolgens voordragen voor deze bijzondere award kun je alleen maar trots zijn op je stad en je collega’s!”

 

Jan Wessels, beleidsadviseur Economische Zaken gemeente Barneveld

“Vanuit EZ draait alles om verbindingen zoeken en behouden”

Jan Wessels klein

Jan Wessels is beleidsadviseur Economische Zaken bij de gemeente Barneveld: “Dit werk doe ik vanuit de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning bij het team Economische zaken en Strategie.“ De gemeente Barneveld is in oktober 2016 voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot mkb-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Jan is één van de drie genomineerden voor ‘Beste Economisch Ambtenaar 2017’: “Ik was er even beduusd van, ook mijn collega’s hadden zich goed stil weten te houden.”

Alles wat met de Barneveldse economie te maken heeft, valt onder het takenpakket van het team Economische zaken en Strategie, geeft Jan aan: “Dat loopt van strategische ontwikkeling tot en met het praktische accountmanagement. Ons team telt vier fte, is de komende jaren groeiend en zelf ben ik de adviseur en verzorg ik de aansturing van het team. Economische Zaken heeft een strategische positie in de gemeente en we opereren zowel inhoudelijk als fysiek heel dicht op de burgemeester en wethouders en de directie. Dit levert korte lijnen op en ik draai bijvoorbeeld ook mee in het MT van het Fysiek Domein. Als EZ hebben we een volwaardige positie met een takenveld dat door onze strategische advisering heel serieus wordt genomen. Zowel door het bestuur als de rest van de lijnafdelingen.”

Van planologie naar EZ
Jan startte ooit bij de gemeente als afgestuurd planoloog: “Bestemmingsplannen bestaan vooral uit het uitwerken van allerlei wet- en regelgeving. Door over te stappen naar EZ ben ik nu veel meer aan de voorkant bij concrete ontwikkelingen in de gemeente betrokken, samen met bestuur en stakeholders. Dat spreekt mij erg aan. De kern? Hoe link je goede economische initiatieven aan de groei die wij voor Barneveld voor ogen hebben, uiteraard binnen een kloppend wettelijk kader.”

Focus op groei in plaats van krimp
Barneveld blijft de komende jaren gezond groeien in inwonersaantal, waar elders vaak krimp optreedt. Jan: “Dat betekent gelijktijdig ook een positieve economische ontwikkeling. De strategie hiervoor komt deels van EZ vandaan. Een voorbeeld? Wat gaan we met bedrijventerreinen doen? Moeten we nieuwe locaties aanwenden? Maar ook kijken we naar het gewenste toekomstbeleid voor de detailhandel. Wat is goed beleid binnen die verwachte behoorlijke bevolkingsgroei als je kijkt naar de centrumgebieden en perifere locaties? Al met al hebben we met een behoorlijke gronddruk te maken in Barneveld, anders dan veel andere gemeenten. Een strategie is dat we vanuit EZ inzetten op onderscheidende locaties. De kernvraag bij bedrijventerreinen en de ontwikkeling daarvan in Barneveld is dat je zorgt dat al die locaties hun eigen onderscheidende vermogen krijgen en behouden. We hebben medio 2016 in Barneveld de Midden Nederland hallen gebouwd, een hallencomplex langs de A30, voor leisure-activiteiten. We kijken nu heel goed hoe we omgaan met het ontwikkelen van de grond daaromheen en welke functies daarin een onderscheidende rol kunnen spelen ten opzichte van andere economische gebieden die al in de regio van Barneveld ontwikkeld zijn. Op die manier ontwikkel je op een toekomstbestendige manier gebieden.”

Accent op verbinden
Tot slot heeft Jan een advies: “Ik pleit ervoor dat medewerkers EZ goed verbinding leggen met allerlei partijen en stake holders. Zoals een verbinding met de buitenwereld, met instanties en ondernemers. Maar denk ook aan verbindingen intern met het bestuur en ook je interne gemeentelijke collega’s. Vooral als je in de voorhoede met economische gemeentelijke ontwikkelingen actief bent, is het van belang intern de verbinding te blijven leggen met wet- en regelgeving en de toepassing daarvan door de diverse vakafdelingen. Lukt het je die drie verbindingen goed te onderhouden? Dan kun je heel veel bereiken, stappen zetten en is het elke dag leuk om naar je werk te gaan.”

 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer