Regiobijeenkomsten

CLOK Regiobijeenkomsten voorjaar 2018

Dit voorjaar organiseert CLOK weer regiobijeenkomsten bij u in de regio. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een vaste opzet gehanteerd. Deze opzet bestaat uit het bespreken van een actueel en regionaal onderwerp door een spreker, de intervisie waarvoor een collega uit de regio een case voorlegt en het CLOK-kwartiertje. Met uw collega’s zal u de zaken die ter sprake komen bediscussiëren en nieuwe visies ontwikkelen. Omdat CLOK optimaal resultaat wil bereiken met deze regiobijeenkomsten worden hier geen kosten in rekening gebracht. Het is tenslotte voor iedereen, door leden. Mocht u nog geen lid zijn kom dan gezellig sfeer proeven. Noteer dan onderstaande data, de locaties worden later bekend. Graag tot ziens in uw regio!

Geef u nu op via info@clok.nl  

Zuid-Holland 26 september
Zuidoost Nederland 27 september
Noord Nederland 2 oktober 
Oost Nederland 4 oktober 
Midden Nederland 11 oktober
Noord-Holland 17 oktober
West Brabant & Zeeland  23 oktober

Extra medewerkers lokale economie, maar niet alleen bij de gemeenten

 Extra medewerkers lokale economie, maar niet alleen bij de gemeenten

Het is niet wenselijk dat alleen bij de gemeenten extra medewerkers worden aangetrokken bij de afdeling Economische Zaken, Accountmanagement of bij afdelingen met ondernemerscontacten. Juist de besturen van ondernemersverenigingen en besturen van Ondernemersplatforms hebben ondersteuning nodig. Vanuit de private sector.

Wat constateert CLOK? Dat in veel gemeenten er meer medewerkers zijn aangetrokken op het werkveld van Economische Zaken c.q ondernemerscontacten. Een prima zaak waar CLOK al aandacht voor heeft gevraagd. De afdeling EZ moet meer gewicht krijgen. En krijgt dat ook. Bijvoorbeeld over werkvelden als duurzaamheid, energietransitie, innovatie etc. Daarnaast komen er voor de invulling van de wet Werk in inkomen en de uitvoering Participatiewet medewerkers bij die ook contacten leggen met de ondernemers. Dat moet heel goed worden afgestemd. Met EZ in de lead, maar dit terzijde.

Maar nu het volgende punt. Onze ervaring is dat er aan de kant van de besturen van de ondernemersverenigingen de laatste jaren nog niet veel wijzigt. Het bestuur heeft vaak een secretaresse, leunt op kennis bij enige actieve individuele leden. Maar waar vroeger nog een beleidsmedewerker of secretaris van de ondernemers-georiënteerde Kamer van Koophandel aanschoof, is dat nu niet meer het geval. Bij gebrek aan eigen ondersteuning wordt nu van de weersomstuit van de gemeente meer verwacht. Dat kan, maar is niet optimaal omdat de toekomst van de versterking vraagt een evenwicht in kennis en vaardigheden vanuit de publieke sector, de gemeenten en vanuit de private sector, de besturen van de ondernemers op lokaal niveau. En dat evenwicht is nog niet bereikt. Evenwicht in de inzet voor het maatschappelijk rendement. Dat vraagt iets van de ondernemers. De besturen zetten zich daarvoor in. Niet voor het eigenbelang, maar het algemeen belang, het maatschappelijk rendement. Volgens mij is het te verdedigen dat gemeenten die inzet voor het algemeen belang, tenminste tijdelijk, waarderen met een investering in kennisinhoudelijke ondersteuning van de besturen van de ondernemers op lokaal niveau. Dat gaat veel maatschappelijk rendement opleveren.

Herman Timmermans
Voorzitter Stichting CLOK 
Herman Timmermans

Dag van het Parkmanagement

Ook dit jaar organiseert Stichting CLOK samen met Elba Rec de Dag van het Parkmanagement, die geheel in het teken zal staan van het thema Gebiedsondernemen. Verder zijn er naast verscheidene stands en workshops ook mogelijkheden om andere betrokkenen te spreken: parkmanagers, besturen van parkmanagement organisaties, besturen van ondernemersverenigingen, toeleveranciers en ook accountmanagers bedrijven en ambtenaren economische zaken. Sterke bedrijventerreinen en sterk parkmanagement vergen namelijk een goed samenspel tussen al deze betrokkenen. Op de Dag van het Parkmanagement komt u elkaar tegen. Praat bij met bekenden en ontmoet nieuwe contacten. Schrijf u in en vergroot uw netwerk! Deze dag zal plaatsvinden op 22 juni 2017 in het Connexion Point te Amersfoort. Het programma van deze dag vindt u hier terug. U kunt zich ook alvast hier aanmelden.

Lees hier Kringen nr. 1 2017!

De eerste Kringen van 2017 is uit! Deze editie staat in het thema van Gebiedsondernemen.

Nederland veranderd langzaam in een land waar het bedrijventerrein één gebied is, en niet een verzameling van bedrijven op hun eigen eilandjes. Deze ontwikkeling biedt kansen om bedrijventerreinen veiliger, efficiënter, groener én winstgevender te maken. Kort gezegd, we bepalen ons eigen succes! Ondernemersfondsen zijn hier instrumenten voor.

Vandaar dat in deze editie van Kringen twee interviews met ondernemersfondsen staan. Naast deze zeer informatieve interviews zijn de gebruikelijke columns en opinie stukken terug te vinden. Zoals u leest staat Kringen weer vol met informatie om uw visie in nieuwe banen te leiden, nóg succesvollere banen!

Names CLOK, veel leesplezier toegewenst

Rol en taak EZ in ‘Samen in transitie naar andere energie’?

Nieuws

Jop Jurriaans, trainer en coach - Als er iets samenwerking vergt is het wel de transitie naar andere energie. ...

Lees meer

Energietransitie - Kostenpost of kans voor de economie?

Nieuws

Innovatiespotter Gea Vellinga ziet de energietransitie niet alleen als uitdaging, maar ook als mooie kans voor het ...

Lees meer

Pilot Regelluwe Zones

Nieuws

InnovatieDe innovatie blijft achter met als gevolg dat Nederland de doelstelling niet haalt. Geconstateerd is dat i...

Lees meer