Top 3 Beste PPS 2018 bekend!

De juryleden Jan van Ginkel, Bastiaan de Roo, Cees Nuijten hebben zich afgelopen dagen beraden over de nominaties van 5 projecten voor de verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018. De nominaties zijn in juni geselecteerd uit de aanmelding uit het hele land.

De jury heeft voor de top 3 geselecteerd (in alfabetische volgorde):
Expat Centre Leiden Region 
Green Chemistry Campus, Bergen op Zoom 
SolaRoad Nissewaard, inmiddels werkend onder de naam DIME hub Nissewaard

De jury heeft bij haar keuze gekeken naar het complete materiaal dat van de nominaties op tafel lag, bestaande uit de aanmelding dit voorjaar én de verbeelding die de projecten zelf aan hun onderwerp hebben gegeven in de zomer. Het Expat Centre en Green Chemistry Campus hebben een video gemaakt van ca. 3 minuten, DIME hub een infographic. Verder is o.a. gekeken naar de voorbeeldfunctie en originaliteit.


Bij het Expat Centre heeft de jury vooral waardering voor de “soft landing” die vaak hoogopgeleide expats in deze regio maken, door het vooral praktische pakket aan diensten dat het Centre biedt, met haar partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid.


De Campus krijgt waardering doordat een groot internationaal bedrijf als Sabic haar faciliteiten openstelt voor start-ups in de ontwikkeling van duurzame producten waarbij expertise over Groene Chemie van Sabic wordt gecombineerd met de verdienmodellen van diverse jonge ambitieuze ondernemers. Ook hier in een driehoek privaat met overheid en onderwijs. De aanstaande vestiging van een bedrijf met 100 werknemers in deze toepassing, pal naast de Campus, is een extra indicatie van een juiste koers.

DIME HUB MAP V4 1
DIME hub tenslotte valt op, door de aanleg van een smart grid van vraag en aanbod van energie op een bedrijventerrein, in combinatie met een relatief nieuwe techniek van (zonne-)energie opwekking uit een openbare weg.

De jury geeft aan, dat de keuze voor deze 3 zeker niet betekent dat de 2 andere projecten uit Emmen en Dronten ondergewaardeerd worden. Het is een intensief beraad geweest, waarbij ook de 2 andere projecten dicht bij de top 3 zaten.

Leiden, Bergen en Zoom en Nissewaard strijden op 1 november in de finale voor de hoofdprijs.

Logo Beste PPS2018

Regiobijeenkomst Zuid-Holland

 Zuid-holland  

Zuid-Holland

 Aanmelden en kosten

Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op 10 oktober? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 2 oktober 2018 uw aanmelding. Dat kan hier!

Regioteam Zuid-Holland
Henk Solingen van de gemeente Leiden
Martin Streefkerk van de gemeente Vijfheerenlanden 
Jaap van Konijnenburg van de gemeente Delft
Marieke Harteveld van de gemeente Waddinxveen
Sander den Hollander van de gemeente Delft
Dolinda Aalberts van de gemeente Schiedam
Erik Hommel van de gemeente Capelle aan den IJssel

Contactgegevens 
Stichting CLOK
Postbus 35 
2740 AA WADDINXVEEN 
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl 
Website: www.clok.nl 

Gezamenlijk aan de slag met Omgevingswet

Hoe gezamenlijk om te gaan met de Omgevingswet is en blijft voor velen een uitdaging. Het OmgevingsPlatform heeft dit opgepakt en gaat de komende maand 3 workshops geven in uw regio, gerelateerd aan de Omgevingswet. We gaan met name aan de slag met de cultuurverandering die deze wet met zich meebrengt. Wat betekent dit voor jouw organisatie, voor de afdeling, je werk en ook voor je privé-leven. De impact is groot!

Programma:
09:00 - Inloop en ontvangst met koffie/thee.
09:30 - Opening, kennismaking en ervaringen delen: waar staat u nu met de Omgevingswet?
            Welke uitdagingen heeft u op uw bordje liggen?
            De omgevingswet benaderen als gedrag- en cultuurvraagstuk: redeneren vanuit belangen, rollen, archetypes en gedragsstijlen.
13:00 - Pauze
14:00 - Masterclass Parallelle masterclasses:
             1. effecten voor jouw implementatieprogramma
             2. participatie
           Opbrengst van de dag verzamelen
           En nu aan de slag!
15:30 uur - Afronding

Waar en wanneer:
26 september - Gemeentehuis Almere
27 september - Gemeentehuis Nissewaard (Spijkenisse)
23 oktober - Gemeentehuis Assen

Wij kijken uit naar je komst waarbij we samen het thema cultuur en gedrag bij de Omgevingswet op de kaart zetten! Alle beschikbare informatie kunt u terugvinden op www.omgevingsplatform.nl of schrijf u direct hier in. 

Nominaties Beste PPS2018

Ontdek nu de 5 genomineerden voor de verkiezing Beste PPS 2018

Stichting CLOK organiseert de verkiezing voor de Beste Publiek Private Samenwerking 2018. Op de inmiddels vierde Nationale Dag van EZ op 1 november, ook georganiseerd door Stichting CLOK, wordt de absolute winnaar bekendgemaakt uit de inmiddels 5 genomineerden. Graag stellen zij zich kort aan u voor. De jury buigt zich begin september over de vraag welke van deze 5 doordringen tot de Top-3. Die Top-3 doet mee aan de finale op 1 november in de middag in Utrecht.

 

Corine van der Ceelen, Manager Expat Centre Leiden:

“In essentie is álles aan het Expat Centre Leiden een publiek-private samenwerking”

Afbeeldingsresultaat voor expat center leidenCorine van der Ceelen is manager van het Expat Centre Leiden: “Wij bieden een staalkaart aan services voor internationals in de Leidse regio. We schrijven hen in, geven informatie over hoe alles hier werkt, van overheid tot huisarts. Ook organiseren wij events voor deze internationals en verwijzen wij hen door naar relevante partners." 

Corine: “Een groot aantal uiteenlopende partijen participeert, van publiek tot privaat. Zij zijn verenigd in ons regionale samenwerkingsverband Economie071. Zij hebben het project Expat Centre Leiden gestart. Onder deze partijen zijn zes gemeenten, de Universiteit Leiden en de ondernemersvereniging van bedrijven uit het Leiden Bio Science Park. Alleen al deze selectie uit in totaal 11 deelnemende partijen geeft aan dat dit een échte publiek-private samenwerking is.” 

 

Petra Koenders, directeur Green Chemistry Campus:

“Wij helpen bedrijven om van hun afvalstoffen groene bouwstenen te maken”

Gerelateerde afbeeldingGreen Chemistry Campus is een faciliteit die bedrijven begeleidt in hun zoektocht naar het duurzamer maken van producten. Petra Koenders: “Wij helpen bedrijven om van afvalstoffen groene bouwstenen en nieuwe product-/mark combinaties te maken.”
De Green Chemistry Campus is een opschalingscampus en een schakel tussen MKB en grootbedrijf, MKB en investeerders en overheidsorganen. Petra: “Met dit project kunnen we een globale focus veranderen, bijvoorbeeld door van fossiele plastics naar bioplastics te ontwikkelen. Daarmee helpen we het vergroenen van de aarde en het opruimen van de plastic soep.” Green Chemistry Campus is een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking, stelt Petra: “Duurzaamheid is ingewikkeld, een complexe maatschappelijke turn around. Het is van iedereen en tegelijkertijd van niemand. Dit vereist faciliteiten voor iedereen én een partij die draagvlak creëert. Alleen als publiek-private samenwerking kun je deze complexe transitie in beweging zetten, is onze overtuiging.”

 

Afbeeldingsresultaat voor groen leven

 

Luuk Hofstra, projectmanager GroenLeven:

“Dit project is in mijn ogen een schoolvoorbeeld van een publiek-private samenwerking”

Luuk Hofstra is verantwoordelijk voor Zonnepark Oranjepoort in Emmen. “Dit publiek-private initiatief helpt het bedrijventerrein Bargermeer te verduurzamen. Zonnepark Oranjepoort levert genoeg stroom voor 8.500 huishoudens en wordt gerealiseerd op 37 hectare onbenutte industriegrond van gemeente Emmen. Deze grond krijgt door het zonnepark een duurzame bestemming.”

“GroenLeven werkt in dit publiek-private project samen met de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en de gemeente Emmen. Het zonnepark wordt gebouwd met partners uit de regio. Ook de inwoners van de omliggende dorpen Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht profiteren mee. Zij kunnen samen met het lokale bedrijfsleven groene stroom van het park afnemen. Eveneens wordt er met het lokale bedrijfsleven en onderwijs een Solar Innovation and Experience Center gerealiseerd voor innovaties op het gebied van duurzame energie. Dit project is daarom in mijn ogen een schoolvoorbeeld van een publiek-private samenwerking.”

 

 

Afbeeldingsresultaat voor dynamiek in de landbouw drontenOndernemer Kees van Woerden:

Overheden, onderwijs én bedrijven werken samen in Dronten

Ondernemer Kees van Woerden is lid van de kerngroep “Dynamiek in de landbouw” vanuit de sociaal-economische agenda van de gemeente Dronten: “Drie jaar geleden hebben we de focus gericht op de circulaire landbouw vanuit een publiek-private samenwerking.”

Deze groep heeft het project Green Up geïnitieerd waarin ondernemers, onderwijs (Aeres Hogeschool) en gemeente Dronten samenkomen om nieuwe verdienmogelijkheden te ontdekken voor agrarische reststromen. Kees: “Vanuit dit initiatief is het deelproject Tast Up Dronten ontstaan met als doel het terugbrengen van de hoeveelheid afval van producten zoals groenten (pompoenen), aardappelen, uien en peen met een afwijkende vorm of rotplekje in de voedselketen. Plus onderzoek naar de mogelijkheden om dit op te schalen. Door bepaalde recepturen en bereidingswijzen toe te passen ontstaan nieuwe producten, zoals nu pompoenijs. Zo creëren we meerwaarde uit onze reststromen. Dit is een publiek-private samenwerking omdat de gemeente en provincie, Areas vanuit het onderwijs én de Drontse ondernemers samenwerken.”

 


Hendry Klooster, initiatiefnemer Solar RoadMap:

“Inmiddels hebben we 20 partners die actief deelnemen”

SolaRoad is een proefomgeving met zonnepanelen ín het wegdek. Hendry Klooster, initiatiefnemer Solar Roadmap: “Daar komt stroom bij vrij en daarmee willen we slimme dingen doen, zoals een smartgrid, energieopslag en kennis overdragen.”

Hendry: “TNO gaat testen welke belastingen en dergelijke hier aan de orde zijn en met de duurzaam opgewekte stroom worden nieuwe technieken getest en onderzocht hoe de zonnestroom in het algemeen het beste kan worden ingezet. De bedrijven op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in Spijkenisse gaan uiteindelijk van deze technische innovatie profiteren.” Hendry is de grote motor achter de Solar RoadMap en vooral voor het bij elkaar brengen van alle relevante partijen: “Inmiddels hebben we 20 partners die hier actief aan willen deelnemen. Je kunt dit gerust kwalificeren als een publiek-private samenwerking omdat wij én de gemeente en provincie én de Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en twee VMBO’s aan tafel hebben. Plus diverse kenniscentra zoals TNO en uiteraard de ondernemers op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering zelf.” In het eerste kwartaal 2019 zal volgens planning de schep de grond in gaan.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer