Inventarisatie Ondernemersfondsen

Vorig jaar onderzocht Stichting CLOK een sterk opkomend fenomeen: de ontwikkeling van Ondernemersfondsen in Nederlandse gemeenten. Ondernemersfondsen zijn een veelvoorkomende manier om ondernemers in Nederlandse gemeenten te verenigen en te betrekken bij hun omgeving. Om de ontwikkeling van deze Ondernemersfondsen in kaart te brengen, hield stichting CLOK een enquête onder alle Nederlandse gemeenten.

Goede respons
Met een netto respons van 168 heeft ruim de helft van de gemeenten de vragenlijst ingevuld. Deze respons vormde een stevige basis voor het vervaardigen van een heldere analyse betreft de ontwikkeling van Ondernemersfondsen in Nederlandse gemeenten. Deze analyse heeft u eerder dit jaar ontvangen alsmede een samenvattend factsheet voor uw gemeente. Wij hopen dat u kennis genomen heeft van deze informatie. Mocht u hierover vragen hebben of deze rapportage niet hebben ontvangen, neem dat contact op met Bram van der Burgt via B.vanderburgt@clok.nl. Wilt u na lezing uw inzichten of opmerkingen met ons willen delen? U bent van harte welkom! Immers, uw inzichten helpen het kennisnetwerk dat CLOK al ís, nog verder te versterken.

Wij willen nu de opgedane inzichten toetsen. Wilt u daarom weer meewerken aan de tweede editie van dit onderzoek? Op deze manier hopen wij trends en ontwikkelingen bloot te kunnen leggen, zowel landelijk als voor uw gemeente. Klik hier om naar de enquête 2018 te gaan.

Specifieke factsheets voor deelnemende gemeenten 
De gemeenten die aan deze enquête deelnamen, hebben ook nog iets heel speciaals ontvangen: een samenvattend factsheet met een overzicht van de onderzoeksgegevens van hun specifieke gemeente. Onze belofte? Als u met de volgende editie van deze enquête meedoet vanuit uw gemeente, ontvangt u komend jaar ook deze waardevolle gemeente specifieke factsheet! Klik hier om naar de enquête 2018 te gaan.

Het onderzoek
Ondernemersfondsen zijn een veelvoorkomende manier om ondernemers in Nederlandse gemeenten te verenigen en te betrekken bij hun omgeving. Daarnaast neemt het aantal Ondernemersfondsen in Nederland sterk toe en Ondernemersfondsen worden in toenemende mate benut als privaat gestuurd financieel-organisatorisch instrument.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de komst van Ondernemersfondsen verder bevorderd door in 2015 wetgeving te maken. Nu laat het Ministerie de uitvoering over aan het bedrijfsleven en overheid op lokaal niveau, maar heeft zij verder wel een doorlopend belang bij het vergaren van kennis over de verdere ontwikkeling van deze fondsen. Om de actuele ontwikkeling van deze Ondernemersfondsen in kaart te brengen, houdt stichting CLOK een enquête onder alle Nederlandse gemeenten.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer