Inventarisatie Ondernemersfondsen

Vorig jaar onderzocht Stichting CLOK een sterk opkomend fenomeen: de ontwikkeling van Ondernemersfondsen in Nederlandse gemeenten. Ondernemersfondsen zijn een veelvoorkomende manier om ondernemers in Nederlandse gemeenten te verenigen en te betrekken bij hun omgeving. Om de ontwikkeling van deze Ondernemersfondsen in kaart te brengen, hield stichting CLOK een enquête onder alle Nederlandse gemeenten.

Goede respons
Met een netto respons van 168 heeft ruim de helft van de gemeenten de vragenlijst ingevuld. Deze respons vormde een stevige basis voor het vervaardigen van een heldere analyse betreft de ontwikkeling van Ondernemersfondsen in Nederlandse gemeenten. Deze analyse heeft u eerder dit jaar ontvangen alsmede een samenvattend factsheet voor uw gemeente. Wij hopen dat u kennis genomen heeft van deze informatie. Mocht u hierover vragen hebben of deze rapportage niet hebben ontvangen, neem dat contact op met Bram van der Burgt via B.vanderburgt@clok.nl. Wilt u na lezing uw inzichten of opmerkingen met ons willen delen? U bent van harte welkom! Immers, uw inzichten helpen het kennisnetwerk dat CLOK al ís, nog verder te versterken.

Wij willen nu de opgedane inzichten toetsen. Wilt u daarom weer meewerken aan de tweede editie van dit onderzoek? Op deze manier hopen wij trends en ontwikkelingen bloot te kunnen leggen, zowel landelijk als voor uw gemeente. Klik hier om naar de enquête 2018 te gaan.

Specifieke factsheets voor deelnemende gemeenten 
De gemeenten die aan deze enquête deelnamen, hebben ook nog iets heel speciaals ontvangen: een samenvattend factsheet met een overzicht van de onderzoeksgegevens van hun specifieke gemeente. Onze belofte? Als u met de volgende editie van deze enquête meedoet vanuit uw gemeente, ontvangt u komend jaar ook deze waardevolle gemeente specifieke factsheet! Klik hier om naar de enquête 2018 te gaan.

Het onderzoek
Ondernemersfondsen zijn een veelvoorkomende manier om ondernemers in Nederlandse gemeenten te verenigen en te betrekken bij hun omgeving. Daarnaast neemt het aantal Ondernemersfondsen in Nederland sterk toe en Ondernemersfondsen worden in toenemende mate benut als privaat gestuurd financieel-organisatorisch instrument.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de komst van Ondernemersfondsen verder bevorderd door in 2015 wetgeving te maken. Nu laat het Ministerie de uitvoering over aan het bedrijfsleven en overheid op lokaal niveau, maar heeft zij verder wel een doorlopend belang bij het vergaren van kennis over de verdere ontwikkeling van deze fondsen. Om de actuele ontwikkeling van deze Ondernemersfondsen in kaart te brengen, houdt stichting CLOK een enquête onder alle Nederlandse gemeenten.

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer