MLEK

Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) van CLOK

  • Sterke sturingstool voor uw gemeentelijke economisch beleid.
  • Verbeteren door te vergelijken.

Stichting CLOK biedt u rechtstreeks toegang tot de Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK). Deze monitor helpt gemeenten de feitelijke economische situatie in kaart te brengen. En deze gegevens te benchmarken met de andere deelnemende gemeenten en hiermee hun economische situatie inzichtelijk te maken en te houden. Ook kunt u uw gemeente benchmarken met andere gemeenten die eveneens deelnemen aan de monitor. Kortom, een sterke sturingstool voor uw gemeentelijke economisch beleid.

Exact de economische informatie die u nodig heeft
De vitaliteit van de lokale economie en het ondernemersklimaat is in uw gemeente belangrijker dan ooit. Als de economie in uw gemeente niet krachtig is, verkoopt u geen terrein en komen werkzoekenden moeilijker aan een baan. Met de Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) weet u in één oogopslag hoe u ervoor staat en vooral: waar zich verbeterkansen voordoen. Snel, overzichtelijk en kostenbesparend ontvangt u exact de informatie die u nodig heeft om in het College van B&W en met de ondernemers te bespreken.

Sturen op informatie
Deze monitor maakt het mogelijk om uw gemeentelijk beleid te vormen aan de hand van de feitelijke gegevens van gemeenten. Ook is het mogelijk het effect van uw beleid op uw economie te analyseren.

Directe ondersteuning van uw gemeentelijke afdeling EZ
De Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) zorgt dat u de gemeentelijke afdeling EZ concreet ondersteunt met meer feitelijke kennis over de lokale economie en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van andere gemeenten. Dit maakt het onderscheidend vermogen van uw eigen economie zichtbaar.

Meedoen is meedelen
Voor de Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) krijgt u toegang tot een online platform, waar u zelf uw gegevens kunt invullen. Hierna krijgt u op het platform inzicht in de factoren die het vestigingsklimaat bepalen: werkgelegenheid, economie, ruimtelijke ordening, financiën en organisaties en hun kracht.

Trendontwikkeling
Door de MLEK jaarlijks in te vullen wordt het mogelijk om trends en ontwikkeling binnen uw gemeente, regio en soortgelijke gemeenten te analyseren. Zodat u nog meer inzicht krijgt in de daadwerkelijke kracht van uw gemeente.

Voordelen in vogelvlucht

  • U kunt uw resultaten beter duiden door de vergelijking van uw scores met andere soortgelijke gemeenten in de database.
  • U kunt uw prestaties door de tijd vergelijken door jaarlijks uw gegevens in de Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) te actualiseren.
  • U maakt eenvoudig een eerste vergelijking met de economie van gemeenten van dezelfde grootteklasse en Nederland als geheel. Of stel u eigen vergelijkingsgroep vast.
  • U krijgt inzicht in de sterke en zwakke kanten van de economie in uw gemeente en ontdekt snel verbeterpunten voor uw lokaal economisch beleid.
  • U krijgt inzicht in waar arbeidsmarktkansen liggen.
  • U maakt de effecten van uw beleid helder en ontdekt direct verbeterkansen.

Uw deelname aan de Monitor Lokale Economische Kracht
Deelname aan MLEK kost € 675,- per jaar. Bent u deelnemer van CLOK? Dan ontvangt u € 200,- korting (bij afname van het hele pakket). Bent u geen deelnemer van CLOK? Dan krijgt u vouchers ter waarde van € 200,-. Deze kunt u inzetten voor deelname aan activiteiten van CLOK.

Interesse?
Wilt u meer weten of een verkennend gesprek? Neemt u dan contact op met onze projectmanager Sandra de Boer via info@clok.nl 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer