CLOK | Netwerken

De Accountmanagers Bedrijven, de Park- en Citymanagers en de Besturen van Lokale Ondernemersverenigingen zijn de drie doelgroepen van CLOK, omdat zij zich bezighouden met de organisatie van het lokale bedrijfsleven. De deskundigheid/professionaliteit kan versterkt worden om de taken en verantwoordelijkheden voor de opgave van de komende jaren in te vullen.

De CLOK | Netwerken zijn zelfdragende netwerken en worden aangestuurd door een Kernteam (zie Kernteams). De netwerken ontwikkelen zich steeds meer in de richting van een beroepsorganisatie. Dat betekent dat nadrukkelijk wordt gekeken naar de ontwikkeling van de functie, het aanpassen van het functieprofiel aan de eisen van deze tijd, de positie van functie en functionaris bij de gemeente en de vakbekwaamheid van de functionaris. Functionarissen die aan de vakbekwaamheidseisen voldoen kunnen zich laten inschrijven in het Register van Vakbekwaamheid (zie Erkenningsregeling). Daarmee onderscheiden zij zich van functionarissen die niet in dit register zijn ingeschreven. 

CLOK | Netwerk Accountmanager Bedrijven (Netwerk AMB)

Vanuit de gemeente zijn de Accountmanagers Bedrijven of Bedrijfscontactfunctionarissen of hét aanspreekpunt voor bedrijven. En zijn ze de schakel tussen ondernemer en ambtenaar. CLOK BCF helpt hun verder met het professionaliseren van deze functie om zo het ondernemersklimaat te optimaliseren. Binnen het netwerk is een kernteam samengesteld. Dit kernteam denkt mee over de strategie van het netwerk en treedt op als ambassadeur. Regelmatig organiseren we themabijeenkomsten en seminars over de, voor de bedrijvencontactfunctionaris en hun functie, relevante onderwerpen.

CLOK | Netwerk Park- en Citymanagers (Netwerk PM)

Park- en Citymanagers houden zich bezig met het beheer en onderhoud van en de contacten op het bedrijventerrein en het winkelcentrum en met het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelcentra. Er wordt steeds meer van hen gevraagd. Naast het organiseren van bijvoorbeeld collectief inkopen van energie, beveiliging en afvalverwerking zal het in de toekomst steeds meer gaan over zwaardere verantwoordelijkheden als vastgoedexploitatie en marketing van gebieden. Over het algemeen heeft deze doelgroep onvoldoende mandaat en organiserend vermogen.

CLOK | Netwerk Besturen voor Lokale OndernemersVerenigingen (Netwerk BLOV)

Op verreweg de meeste bedrijventerreinen en/of winkelcentra zijn ondernemersverenigingen. De besturen van deze verenigingen zijn gericht op netwerken, onderlinge contacten en op overleg met de lokale overheid. Over het algemeen bestaan de besturen uit lokaal bekende ondernemers, die het besturen erbij en ernaast doen. Er komen echter steeds meer taken op het bestuur af, zoals het op peil houden of verbeteren van de kwaliteit van de bedrijventerreinen en de winkelcentra. Dat vergt steeds meer van de besturen zoals een professionele relatie met de overheid, met management en marketing van hun terreinen en gebieden en de verantwoording richting de leden.

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema…

Nieuws

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema: innoveren is lef! De kick off voor alweer de derde D...

Lees meer

Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven

Nieuws

De kunst jezelf te sturen: Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven Je werkt als accountmana...

Lees meer

Persbericht Nationale Dag van EZ

Nieuws

Nationale Dag van Economische Zaken van Stichting CLOK: bijna 200 inschrijvingen, inspirerend programma én ...

Lees meer