Historie Stichting CLOK

CLOK is in 2005 opgericht. Het is een initiatief vanuit de gedachte dat het lokale niveau belangrijker wordt voor de economische ontwikkeling van ons land. Zowel de besturen van lokale ondernemers verenigingen als de gemeenten komen voor andere verantwoordelijkheden en andere, complexere opgaven te staan. De agenda van de toekomst van het lokaal economisch vestigingsklimaat wordt anders.

Vandaag blijkt de agenda inderdaad sterk gewijzigd. Groei is niet meer vanzelfsprekend en zelfs behoud van groei niet meer. CLOK verwacht niet dat de economie tot 2015 een enorm herstel zal laten zien. De trend van een terugtredende Rijksoverheid zal zich doorzetten. Er zullen minder middelen naar de lagere overheden vloeien. Gemeenten zullen minder geld hebben om plannen te financieren. Er zal meer van het particulier initiatief afhankelijk worden.

Ook gemeenten onderkennen het belang van een sterke, vitale en duurzame economie. Om dat te realiseren, zal er meer moeten worden samengewerkt tussen de verschillende doelgroepen. Duidelijker dan voorheen, moet de nadruk liggen op het gemeenschappelijk belang; dat wat elkaar bindt en niet wat elkaar scheidt. De krachten moeten worden gebundeld.

Rol en taak EZ in ‘Samen in transitie naar andere energie’?

Nieuws

Jop Jurriaans, trainer en coach - Als er iets samenwerking vergt is het wel de transitie naar andere energie. ...

Lees meer

Energietransitie - Kostenpost of kans voor de economie?

Nieuws

Innovatiespotter Gea Vellinga ziet de energietransitie niet alleen als uitdaging, maar ook als mooie kans voor het ...

Lees meer

Pilot Regelluwe Zones

Nieuws

InnovatieDe innovatie blijft achter met als gevolg dat Nederland de doelstelling niet haalt. Geconstateerd is dat i...

Lees meer