Historie Stichting CLOK

CLOK is in 2005 opgericht. Het is een initiatief vanuit de gedachte dat het lokale niveau belangrijker wordt voor de economische ontwikkeling van ons land. Zowel de besturen van lokale ondernemers verenigingen als de gemeenten komen voor andere verantwoordelijkheden en andere, complexere opgaven te staan. De agenda van de toekomst van het lokaal economisch vestigingsklimaat wordt anders.

Vandaag blijkt de agenda inderdaad sterk gewijzigd. Groei is niet meer vanzelfsprekend en zelfs behoud van groei niet meer. CLOK verwacht niet dat de economie tot 2015 een enorm herstel zal laten zien. De trend van een terugtredende Rijksoverheid zal zich doorzetten. Er zullen minder middelen naar de lagere overheden vloeien. Gemeenten zullen minder geld hebben om plannen te financieren. Er zal meer van het particulier initiatief afhankelijk worden.

Ook gemeenten onderkennen het belang van een sterke, vitale en duurzame economie. Om dat te realiseren, zal er meer moeten worden samengewerkt tussen de verschillende doelgroepen. Duidelijker dan voorheen, moet de nadruk liggen op het gemeenschappelijk belang; dat wat elkaar bindt en niet wat elkaar scheidt. De krachten moeten worden gebundeld.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer