Historie Stichting CLOK

CLOK is in 2005 opgericht. Het is een initiatief vanuit de gedachte dat het lokale niveau belangrijker wordt voor de economische ontwikkeling van ons land. Zowel de besturen van lokale ondernemers verenigingen als de gemeenten komen voor andere verantwoordelijkheden en andere, complexere opgaven te staan. De agenda van de toekomst van het lokaal economisch vestigingsklimaat wordt anders.

Vandaag blijkt de agenda inderdaad sterk gewijzigd. Groei is niet meer vanzelfsprekend en zelfs behoud van groei niet meer. CLOK verwacht niet dat de economie tot 2015 een enorm herstel zal laten zien. De trend van een terugtredende Rijksoverheid zal zich doorzetten. Er zullen minder middelen naar de lagere overheden vloeien. Gemeenten zullen minder geld hebben om plannen te financieren. Er zal meer van het particulier initiatief afhankelijk worden.

Ook gemeenten onderkennen het belang van een sterke, vitale en duurzame economie. Om dat te realiseren, zal er meer moeten worden samengewerkt tussen de verschillende doelgroepen. Duidelijker dan voorheen, moet de nadruk liggen op het gemeenschappelijk belang; dat wat elkaar bindt en niet wat elkaar scheidt. De krachten moeten worden gebundeld.

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer

Persbericht Nationale Dag van EZ

Nieuws

Nationale Dag van Economische Zaken van Stichting CLOK: bijna 200 inschrijvingen, inspirerend programma én ...

Lees meer

Genomineerden Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar bekend!

Nieuws

Genomineerden verkiezing Beste Medewerker EZ bekend! Na het succes van 2016 is voor 2017 wederom gekozen om de ver...

Lees meer