CLOK | Kernteams

Elk netwerk kent een Kernteam. Het kernteam bestaat in principe uit 12 leden van het netwerk. Een Kernteamlid moet deelnemer zijn van CLOK. In principe is elke provincie daarin vertegenwoordigd. Een Kernteam heeft de volgende doelstellingen:

  • meedenken over strategie van het netwerk
  • het initiëren en eventueel mee organiseren van relevante evenementen
  • optreden als ambassadeur van het netwerk. 

Het Kernteam is de denktank van het netwerk en is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en planning van de activiteiten van het netwerk. Als Kernteamlid zit je op de eerste rij. Informatie komt eerst in het Kernteam. Van ontwikkelingen is het Kernteam als eerste op de hoogte. Het Kernteam geeft richting aan de ontwikkeling van de functie van de deelnemers. Kernteamleden zijn in de gelegenheid om interessante contacten te leggen.

Het Kernteam komt minimaal 3x per jaar bij elkaar. Het kernteam wordt ondersteund en aangestuurd door een projectleider/coördinator van CLOK. CLOK is eindverantwoordelijk.

 

Rol en taak EZ in ‘Samen in transitie naar andere energie’?

Nieuws

Jop Jurriaans, trainer en coach - Als er iets samenwerking vergt is het wel de transitie naar andere energie. ...

Lees meer

Energietransitie - Kostenpost of kans voor de economie?

Nieuws

Innovatiespotter Gea Vellinga ziet de energietransitie niet alleen als uitdaging, maar ook als mooie kans voor het ...

Lees meer

Pilot Regelluwe Zones

Nieuws

InnovatieDe innovatie blijft achter met als gevolg dat Nederland de doelstelling niet haalt. Geconstateerd is dat i...

Lees meer