CLOK | Kernteams

Elk netwerk kent een Kernteam. Het kernteam bestaat in principe uit 12 leden van het netwerk. Een Kernteamlid moet deelnemer zijn van CLOK. In principe is elke provincie daarin vertegenwoordigd. Een Kernteam heeft de volgende doelstellingen:

  • meedenken over strategie van het netwerk
  • het initiëren en eventueel mee organiseren van relevante evenementen
  • optreden als ambassadeur van het netwerk. 

Het Kernteam is de denktank van het netwerk en is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en planning van de activiteiten van het netwerk. Als Kernteamlid zit je op de eerste rij. Informatie komt eerst in het Kernteam. Van ontwikkelingen is het Kernteam als eerste op de hoogte. Het Kernteam geeft richting aan de ontwikkeling van de functie van de deelnemers. Kernteamleden zijn in de gelegenheid om interessante contacten te leggen.

Het Kernteam komt minimaal 3x per jaar bij elkaar. Het kernteam wordt ondersteund en aangestuurd door een projectleider/coördinator van CLOK. CLOK is eindverantwoordelijk.

 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer