Missie
Stichting CLOK draagt bij aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk.

Visie
CLOK brengt mensen samen, bindt ze, leidt ze op en ondersteunt ze. Hiervoor biedt CLOK een kennisnetwerk, opleidingen en adviezen.

 

AMB: Accountmanagers Bedrijven/Bedrijfscontactfunctionarissen bij de gemeentelijke overheid
PM: Park/citymanagers en Park/citymanagementorganisaties
BLOV: Bestuur van de lokale Ondernemersvereniging en Ondernemersfondsen

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer