Privacybeleid

Privacybeleid Stichting CLOK
Stichting CLOK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om onze werkzaamheden zo goede mogelijk te kunnen uitvoeren worden persoonsgegevens verzameld. 

U moet erop kunnen vertrouwen dat Stichting CLOK zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaat. Stichting CLOK zet zich in, zodat uw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Stichting CLOK geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij deze waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. Stichting CLOK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder aan deze pagina kunt u het privacybeleid van Stichting CLOK downloaden. 

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer