Privacybeleid

Privacybeleid Stichting CLOK
Stichting CLOK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om onze werkzaamheden zo goede mogelijk te kunnen uitvoeren worden persoonsgegevens verzameld. 

U moet erop kunnen vertrouwen dat Stichting CLOK zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaat. Stichting CLOK zet zich in, zodat uw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Stichting CLOK geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij deze waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. Stichting CLOK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder aan deze pagina kunt u het privacybeleid van Stichting CLOK downloaden. 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer