Besturen Lokale Ondernemersverenigingen

Regiobijeenkomst Noord-Holland

UITNODIGING Regiobijeenkomst Noord-Holland - Donderdag 29 november 2018

Beste relatie, 
Op dinsdag 27 november 2018 om 12.30 uur ontvangen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Stichting CLOK u graag bij NHN in Gebouw C, Bergerweg 200 in Alkmaar.

PROGRAMMA
12.30 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Welkom en introductie
Door John Spee, projectleider Marketing & Acquisitie bij Ontwikkelingsbedrijf NHN

13.45 uur Ondermijning/ boven-onderwereld en trends in beveiliging
Door Piet Sleurink, Cameratoezichtcentrale Spyke Security
Ondermijning is een steeds belangrijker item. Veel gemeenten zijn daarmee bezig. En ook besturen van ondernemersverenigingen. De vorige keer is aan dit punt aandacht besteed. Nu komt er op verzoek van de deelnemers een vervolg. De heer Sleurink zal vanuit zijn praktijkervaring, ook visueel, ingaan op de toenemende invloed van de onderwereld op de veiligheid op bedrijventerreinen. En vervolgens zullen een aantal trends in de beveiligingswereld worden geschetst die de komende jaren mogelijk worden toegepast.

14.45 uur Pauze

15.00 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK
Volgend jaar zal er een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen ontstaan. Er zijn vorig jaar zeer veel kavels verkocht, voor 3 miljard euro in totaal. Steeds meer gemeenten moeten nu al nee verkopen. Geen voorraad kavels meer beschikbaar. Mijn inschatting is dat steeds meer gemeenten en besturen van ondernemersorganisaties hun wensen om hectares neer zullen gaan leggen bij de onderhandelaars voor de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Want de provincie is een belangrijke speler en volgend jaar zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Het nieuwe gevecht om de ruimte gaat over ondermeer volgende vragen: de rol van de Ladder voor stedelijke ontwikkeling, de lokale geworteldheid van bedrijven en hun grote belang voor de lokale gemeenschap, de (beperkte?) mogelijkheid van verdichting, zijn de huidige trendanalyses en prognose modellen nog valide voor de toekomst? Helpt de energietransitie opgave hierbij? Helpt regionalisering?

15.15 uur Startersloket
Door Joeri de Goede
Het (regionale) bedrijfsleven is de laatste jaren volop in beweging. Zo heeft het aantal (startende) ondernemers de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen. De verwachting is dat deze groei door zal blijven gaan. Maar wordt iedere (startende) ondernemer succesvol en ook voldoende ondersteund (door de overheid)? Uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Stichting Startersloket (ruim 50 jaar ervaring bij de KvK en binnen de bancaire sector) heeft samen met de Westfriese gemeenten in 2017 de handen in één geslagen om deze doelgroep beter te gaan bedienen. Dit heeft geresulteerd in ‘Startersloket Westfriesland’. Hierbij is het doel het verbeteren van het regionale ondernemersklimaat door startende ondernemers bewuster en beter voorbereid van start te laten gaan. Joeri Goede neemt jullie mee in deze wereld en laat zien hoe je als gemeente deze doelgroep kan ondersteunen. 

16.00 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op dinsdag 27 november? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 17 november 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl

Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 27 november 2018!

Met vriendelijke groet, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord En Stichting CLOK _____________________________________________________________________________________________
Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl 

Regiobijeenkomst Midden-Nederland

UITNODIGING Regiobijeenkomst Midden-Nederland - Dinsdag 4 december 2018 - “Succesvol samenwerken met ondernemers(verenigingen)”

Op dinsdag 4 december om 12.30 uur ontvangt CLOK u graag bij de gastgemeente Stichtse Vecht. Gastvrouw Bettie Duijff heet jullie welkom op de locatie in Maarssen: Huize Goudestein.

Goudestein

 

Het thema van deze middag is “Succesvol samenwerken met ondernemers(verenigingen)”, een thema waar we allemaal mee te maken hebben. Altijd weer een opgave. Het betrekken van ondernemers bij de initiatieven van de gemeente. Of, hoe betrekt een bestuur van een ondernemersvereniging zijn leden bij activiteiten. Op 4 december krijgen we een overtuigende presentatie vanuit de harde praktijk. Op een versterking van de samenwerking.

Hoe betrek je ondernemers bij de economische strategie van de gemeente en zorg je ervoor dat ze zich betrokken voelen? En hoe zorg je voor een sterk netwerk van lokale ondernemers die samenwerken? Veel gemeentes vinden het lastig om een passende rol te vinden in de samenwerking met en tussen lokale ondernemers. Hoe is het mogelijk een brug te slaan tussen de publieke en private sector en gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel: een vitale lokale economie.

PROGRAMMA
12.30 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Welkom en introductie
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK

13.30 uur Vormgeven aan de samenwerking
Door Bert Strijker, directeur Energie Coöperatie Utrecht en oud parkmanager Coevorden
Bert weet als geen ander wat het is om ondernemers actief te krijgen en inhoud te geven aan de samenwerking met de gemeente. Bert gaat in op zijn periode als parkmanager en nu als directeur van de Energie Coöperatie Utrecht. Waarin zit het verschil? En hoe geeft hij vorm aan de samenwerking. De presentatie wordt gevolgd door een interactieve sessie waarin handvatten worden geformuleerd die werkbaar zijn om in de eigen gemeente de betrokkenheid en samenwerking te vergroten.

14.30 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen
Door Herman Timmermans, voorzitter CLOK
Volgend jaar zal er een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen ontstaan. Er zijn vorig jaar zeer veel kavels verkocht, voor 3 miljard euro in totaal. Steeds meer gemeenten moeten nu al nee verkopen. Geen voorraad kavels meer beschikbaar. Mijn inschatting is dat steeds meer gemeenten en besturen van ondernemersorganisaties hun wensen om hectares neer zullen gaan leggen bij de onderhandelaars voor de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Want de provincie is een belangrijke speler en volgend jaar zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Het nieuwe gevecht om de ruimte gaat over ondermeer volgende vragen: de rol van de Ladder voor stedelijke ontwikkeling, de lokale geworteldheid van bedrijven en hun grote belang voor de lokale gemeenschap, de (beperkte?) mogelijkheid van verdichting, zijn de huidige trendanalyses en prognose modellen nog valide voor de toekomst? Helpt de energietransitie opgave hierbij? Helpt regionalisering?

14:45 uur Voor en door de deelnemers zelf; pitches over actuele onderwerpen bedrijventerreinen Om ervaringen te delen, iets te vertellen over een project of een vraag te stellen over een probleem waar je tegenaan loopt.

15.15 uur Afsluiting met een drankje

Locatie
Vergaderkamer Parkzijde, Huize Goudestein
Endelhovenlaan 1
3601 GR in Maarssen

Parkeren is mogelijk op de P van het gemeentekantoor, bezoekers kunnen zich melden bij de receptie.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op dinsdag 4 december? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 30 november 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl. 

Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 4 december 2018!

Met vriendelijke groet, Regioteam Midden Nederland 

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Regiobijeenkomst West-Brabant/Zeeland

UITNODIGING Regiobijeenkomst West-Brabant/Zeeland - Dinsdag 23 oktober 2018

Op dinsdag 23 oktober 2018 om 12.30 uur ontvangen de gemeente Roosendaal en Stichting CLOK u graag. Deze middag begint met een lunch, waarna Willemijn van der Eijnden ons welkom zal heten en het middagprogramma van start gaat.

image003

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch

13.30 uur Welkom en introductie van de gemeente Roosendaal Door Willemijn van der Eijnden, accountmanager van de gemeente Roosendaal

13.45 uur Logistiek / Parkrangers
Door Pieter Wierckx, parkmanager Majoppeveld
De parkrangers zijn de parkmanagement-organisaties die de beveiliging van terreinen voor hun rekening nemen. En dat zeer expliciet ook op mobiele wijze uitvoeren. We worden deelgenoot van hun zeer praktische aanpak. Maar het past binnen het beleid. Pieter Wierckx, parkmanager Majoppeveld in de gemeente Roosendaal zal ingaan op het geformuleerde veiligheidsbeleid van Roosendaal. 

14.20 uur Ondermijning/ boven-onderwereld en trends in beveiliging
Door Piet Sleurink, Cameratoezichtcentrale Spyke Security
Ondermijning is een steeds belangrijker item. Veel gemeenten zijn daarmee bezig. En ook besturen van ondernemersverenigingen. De vorige keer is aan dit punt aandacht besteed. Nu komt er op verzoek van de deelnemers een vervolg. De heer Sleurink zal vanuit zijn praktijkervaring, ook visueel, ingaan op de toenemende invloed van de onderwereld op de veiligheid op bedrijventerreinen. En vervolgens zullen een aantal trends in de beveiligingswereld worden geschetst die de komende jaren mogelijk worden toegepast.

15.00 uur Pauze

15.30 uur Arbeidsmarkt en in het verlengde (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten
Door Chantal van den Heuvel, senior beleidsadviseur Economie en arbeidsmarkt bij de gemeente Roosendaal
Wat betekent dit bestuurlijk / politiek? Ook wordt de link gelegd naar huisvesting van arbeidsmigranten.

16.10 uur Ruimte voor inbreng van de deelnemers.
Door Jurgen Trouw, accountmanager Etten-Leur
Wie heeft een mooi project, een te delen werkervaring of vraag? Iedereen kan zijn/haar item inbrengen. 

16.30 uur CLOK Kwartiertje -> 2019: Een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen
Door Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK
Volgend jaar zal er een nieuw gevecht om ruimte voor bedrijventerreinen ontstaan. Er zijn vorig jaar zeer veel kavels verkocht, voor 3 miljard euro in totaal. Steeds meer gemeenten moeten nu al nee verkopen. Geen voorraad kavels meer beschikbaar. Mijn inschatting is dat steeds meer gemeenten en besturen van ondernemersorganisaties hun wensen om hectares neer zullen gaan leggen bij de onderhandelaars voor de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Want de provincie is een belangrijke speler en volgend jaar zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Het nieuwe gevecht om de ruimte gaat over ondermeer volgende vragen: de rol van de Ladder voor stedelijke ontwikkeling, de lokale geworteldheid van bedrijven en hun grote belang voor de lokale gemeenschap, de (beperkte?) mogelijkheid van verdichting, zijn de huidige trendanalyses en prognose modellen nog valide voor de toekomst? Helpt de energietransitie opgave hierbij? Helpt regionalisering?

16.45 uur Locatie en onderwerpen volgende regiobijeenkomst
Door Jurgen Trouw

17.00 uur Afsluiting en borrel

Locatie
Gemeente Roosendaal, Stadskantoor, Stadserf 1, 4701 NK
Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Stadskantoor, wel betaald parkeren.

Aanmelden en kosten
Bent u aan het werk als accountmanager bedrijven, bedrijvencontactfunctionaris of beleidsmedewerker EZ in deze regio en geïnteresseerd in de bijeenkomst op dinsdag 23 oktober? Geef u en uw collega dan snel op! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Gelet op de organisatie ontvangen wij graag voor 19 oktober 2018 uw aanmelding met naam, contactpersoon en aantal personen via info@clok.nl.

Laat u inspireren en informeren en gebruik het moment om kennis en ervaring met uw collega uit de regio te delen! Wij ontmoeten u graag op dinsdag 23 oktober 2018!

Met vriendelijke groet,
Regioteam West-Brabant en Zeeland

Jurgen Trouw, gemeente Etten-Leur
Hanneke Klerks, gemeente Oosterhout
Monique Bax, gemeente Breda
Daniëlle Ernest, gemeente Werkendam
Gert Stevense, gemeente Vlissingen
Bart Pouwer, gemeente Vlissingen

Contactgegevens
Stichting CLOK
Postbus 35
2740 AA WADDINXVEEN
Tel.: 035-6954144
E-mail: info@clok.nl
Website: www.clok.nl

Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) van CLOK

  • Sterke sturingstool voor uw gemeentelijke economisch beleid.
  • Verbeteren door te vergelijken.

Stichting CLOK biedt u rechtstreeks toegang tot de Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK). Deze monitor helpt gemeenten de feitelijke economische situatie in kaart te brengen. En deze gegevens te benchmarken met de andere deelnemende gemeenten en hiermee hun economische situatie inzichtelijk te maken en te houden. Ook kunt u uw gemeente benchmarken met andere gemeenten die eveneens deelnemen aan de monitor. Kortom, een sterke sturingstool voor uw gemeentelijke economisch beleid.

Exact de economische informatie die u nodig heeft
De vitaliteit van de lokale economie en het ondernemersklimaat is in uw gemeente belangrijker dan ooit. Als de economie in uw gemeente niet krachtig is, verkoopt u geen terrein en komen werkzoekenden moeilijker aan een baan. Met de Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) weet u in één oogopslag hoe u ervoor staat en vooral: waar zich verbeterkansen voordoen. Snel, overzichtelijk en kostenbesparend ontvangt u exact de informatie die u nodig heeft om in het College van B&W en met de ondernemers te bespreken.

Sturen op informatie
Deze monitor maakt het mogelijk om uw gemeentelijk beleid te vormen aan de hand van de feitelijke gegevens van gemeenten. Ook is het mogelijk het effect van uw beleid op uw economie te analyseren.

Directe ondersteuning van uw gemeentelijke afdeling EZ
De Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) zorgt dat u de gemeentelijke afdeling EZ concreet ondersteunt met meer feitelijke kennis over de lokale economie en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van andere gemeenten. Dit maakt het onderscheidend vermogen van uw eigen economie zichtbaar.

Meedoen is meedelen
Voor de Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) krijgt u toegang tot een online platform, waar u zelf uw gegevens kunt invullen. Hierna krijgt u op het platform inzicht in de factoren die het vestigingsklimaat bepalen: werkgelegenheid, economie, ruimtelijke ordening, financiën en organisaties en hun kracht.

Trendontwikkeling
Door de MLEK jaarlijks in te vullen wordt het mogelijk om trends en ontwikkeling binnen uw gemeente, regio en soortgelijke gemeenten te analyseren. Zodat u nog meer inzicht krijgt in de daadwerkelijke kracht van uw gemeente.

Voordelen in vogelvlucht

  • U kunt uw resultaten beter duiden door de vergelijking van uw scores met andere soortgelijke gemeenten in de database.
  • U kunt uw prestaties door de tijd vergelijken door jaarlijks uw gegevens in de Monitor Lokale Economische Kracht (MLEK) te actualiseren.
  • U maakt eenvoudig een eerste vergelijking met de economie van gemeenten van dezelfde grootteklasse en Nederland als geheel. Of stel u eigen vergelijkingsgroep vast.
  • U krijgt inzicht in de sterke en zwakke kanten van de economie in uw gemeente en ontdekt snel verbeterpunten voor uw lokaal economisch beleid.
  • U krijgt inzicht in waar arbeidsmarktkansen liggen.
  • U maakt de effecten van uw beleid helder en ontdekt direct verbeterkansen.

Uw deelname aan de Monitor Lokale Economische Kracht
Deelname aan MLEK kost € 675,- per jaar. Bent u deelnemer van CLOK? Dan ontvangt u € 200,- korting (bij afname van het hele pakket). Bent u geen deelnemer van CLOK? Dan krijgt u vouchers ter waarde van € 200,-. Deze kunt u inzetten voor deelname aan activiteiten van CLOK.

Interesse?
Wilt u meer weten of een verkennend gesprek? Neemt u dan contact op met onze projectmanager Sandra de Boer via info@clok.nl 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer