CLOK Academy

Het kerndoel van CLOK is de professionalisering van en versterking van de positie van Accountmanagers Bedrijven, Park- en Citymanagers en Besturen van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. Daarmee wil CLOK de verdere versterking van het lokale vestigingsklimaat optimaliseren. Dat geldt ook voor organisaties die daarmee samenwerken of daaruit voortkomen, zoals de ondernemersfondsen.

Alle activiteiten die CLOK ontplooit op het gebied van professionalisering, zoals het gestructureerd overdragen van kennis, vaardigheden en informatie aan de doelgroep, zijn nu gebundeld in CLOK Academy.

De kwaliteit van de inhoud van ons programma wordt bewaakt en up-to-date gehouden door kernteamleden uit de verschillende netwerken en de Commissie van Advies. Dit zijn allen professionals uit de praktijk en dus goed op de hoogte van de actuele situatie. Zij hebben zicht op de ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast garandeert de samenwerking met de Bestuursacademie Nederland (BAN) kwaliteit.

Extra toegevoegde waarde

CLOK ondersteunt op lokaal niveau 3 netwerken. Deze werken voor zich, maar eigenlijk nooit helemaal los van de andere netwerken. Zij hebben een gezamenlijk doel, hoewel dit niet garandeert dat er altijd overeenstemming bestaat. Feit is, dat de verschillende actoren zich inzetten voor het versterken van het lokale vestigingsklimaat en daarom wel met elkaar moeten samenwerken en met elkaar moeten onderhandelen. CLOK Academy dekt dit gemeenschappelijke gebied af, door op het versterken van de functionarissen een passend aanbod aan ondersteuning te zetten.

Door intensieve samenwerking met de Bestuursacademie Nederland beschikken wij over cursusaccommodatie in de Randstad en een keur aan ervaren docenten. Daarnaast zetten wij externe praktijkdeskundigen in. Wij realiseren ons onderwijsaanbod in een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Aanbod CLOK Academy

U kunt bij CLOK Academy terecht voor:

  • Leergang Accountmanagers Bedrijven
  • Leergang Parkmanagement
  • Masterclasses
  • Congressen
  • Seminars
  • Trainingen
  • ICT vaardigheden

 CLOK Academy coördinator is Willem Mulder, tel: 0182 - 633 123, e-mail: w.mulder@clok.nl.

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema…

Nieuws

Terugblik Drukbezochte derde Dag van EZ excelleert met thema: innoveren is lef! De kick off voor alweer de derde D...

Lees meer

Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven

Nieuws

De kunst jezelf te sturen: Persoonlijk leiderschap voor accountmanagers bedrijven Je werkt als accountmana...

Lees meer

Persbericht Nationale Dag van EZ

Nieuws

Nationale Dag van Economische Zaken van Stichting CLOK: bijna 200 inschrijvingen, inspirerend programma én ...

Lees meer