Leergang City/Centrummanagement 2018-2019

De Leergang Citymanagement op HBO niveau heeft als doel om Citymanagers in hun functie te versterken en om daarmee onderscheidend in de markt te staan. De Leergang is onderdeel van de doelstelling van CLOK om de positie van Citymanagement te versterken. Het is niet alleen de Leergang. Het is het geheel van certificering, van een functieprofiel en van een verdere doorontwikkeling in en van de functie.

Is een leergang wel nodig?

Je ziet dat Citymanagement niet altijd goed van de grond komt en niet altijd brengt wat gemeenten en ondernemers ervan verwachten, dit terwijl de vraag naar City-, Winkelgebied- en Winkelstraatmanagement toeneemt. Het gevolg daarvan is dat Winkelgebiedmanagers vaak met minimale budgetten moeten werken. Sommige functies worden daarom maar voor 0,4 of 0,8 fte ingevuld. Om er dan als Citymanager een succes van te kunnen maken is erg lastig.

Citymanagement is een vak. Tot nu toe waren er geen goede opleidingen in de markt.

Met deze nieuw ontwikkelde Leergang brengt CLOK daarin verandering aan. De Leergang is zorgvuldig samengesteld uit een theoretisch en een praktisch deel. De Leergang wil de theoretische basis versterken: kennis. Direct daaraan gekoppeld is de vertaling naar de praktijk: vaardigheden.

Belangstelling?

U kunt de brochure van deze leergang downloden om de precieze inhoud van de modules te bekijken.

Locatie

De eerste dag van de Leergang 2018-2019 is in september 2018.
De locatie is op loopafstand van Utrecht CS. Specifieke adres volgt later.
De terugkomdag vindt op een nog nader te bepalen locatie plaats.

Voor de leergang zijn de algemene voorwaarden van kracht.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer