Commissie van Advies

CLOK heeft een onafhankelijke Commissie van Advies benoemd om zich te laten adviseren over de Erkenningsregeling. Deze Erkenningsregeling voorziet in het op hoog peil houden van de Leergangen, het Register van Vakbekwaamheid en de methodiek van Permanente Educatie. De Commissie adviseert het bestuur van CLOK over inhoud, duur en niveau van de Leergangen, over de Erkenningsregeling en de eisen verbonden aan het inschrijven in het Register van Vakbekwaamheid en methodiek van Permanente Educatie. De Commissie bewaakt eveneens de kwaliteit van de genoemde onderdelen.

Bij de samenstelling van de commissie is rekening gehouden met de doelgroepen van CLOK, zodat gezocht is naar deskundigen die aantoonbare kennis hebben van en affiniteit met de doelgroepen. De Commissie bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 leden.

Daarmee wordt de kwaliteit van het door CLOK geboden onderwijs gewaarbord.

CLOK legt elke invoering of wijziging op genoemde onderdelen voor aan deze onafhankelijk Adviescommissie. Alle genoemde onderdelen zijn door de commissie beoordeeld en goedgekeurd.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

1. de heer drs. Jos Huizinga, wethouder gemeente Maasdriel (voorzitter)

2. de heer prof. dr. E. van der Krabben, Radboud Universiteit Nijmegen

3. de heer mr. Rob Sturm, directeur Business Park Aviolanda.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer