De Erkenningsregeling in een notendop

Enige jaren geleden heeft CLOK het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Erkenningsregeling. Deze Erkenningsregeling bevat een tweetal kwaliteitslabels, te weten een Keurmerk Vakbekwaamheid en een Register Vakbekwaamheid AMB en MW en gecertificeerde Leergangen AMB en MW.

Hiermee komt CLOK niet alleen tegemoet aan een toenemende vraag van deelnemers en de markt naar objectief aantoonbare kwaliteit. De Erkenningsregeling is ook onmisbaar vanuit de doelstelling van CLOK naar een verdere professionalisering van de doelgroep en het versterken van het vestigingsklimaat.

Het Erkenningsschema omschrijft de eisen waaraan een functionaris moet voldoen om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Vakbekwaamheid en zich te kunnen laten inschrijven in het openbare Register Vakbekwaamheid.

Het uiterlijke kenmerk van het Keurmerk is het logo dat de functionaris mag voeren. Dan wordt betrokkene op dat moment ook in geschreven in het openbare Register Vakbekwaamheid. Dit openbare Register kan door iedereen worden geraadpleegd om te checken of én welk logo de functionaris mag voeren. Iedereen mag zich immers AMB of MW mag noemen, maar alleen degenen die in het Register zijn ingeschreven hebben een erkende status.

Het behalen van de status is één, maar het behouden is twee. Daarom zal iedere gecertificeerde zgn. PE-punten moeten behalen. Alleen door middel van Permanente Educatie kan een status worden behouden of kan een upgrade naar een hogere status plaatsvinden. Voor de markt is dit een zekerheid dat de functionaris zich blijft doorontwikkelen op zijn vakgebied en voldoet aan de eisen van de huidige tijd.

CLOK Toolkit Ondernemersfondsen

Nieuws

De Stichting CLOK Toolkit OndernemersFondsen 2018 is uit!In Nederland zal de trend van de toename van ondernem...

Lees meer

Inspiratiesessies Vitale Binnensteden

Nieuws

CLOK organiseert momenteel in samenwerking met de provincie Gelderland meerdere inspiratiesessies met als doel het ...

Lees meer

CLOK handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En die verkiezingen zijn belangrijk voor u als Parkman...

Lees meer