Inspiratiesessies Vitale Binnensteden

In-company inspiratiesessie m.b.t. vitale binnensteden/dorpen voor besturen/medewerkers binnensteden/winkelgebieden en medewerkers/bestuurders van de gemeenten.

Aanleiding
De conclusie dat vitaal houden niet eenvoudig is, is niet nieuw. Deze analyse op het niveau van Nederland is al diverse keren gemaakt, waaronder zeer recent nog door de onderzoekers van de Retailagenda. Dat geldt niet alleen voor de private kant, maar minstens net zozeer voor de publieke kant. Ook de gemeentebestuurders, -medewerkers en accountmanagers zijn niet zomaar specialisten. Er is veel inzet, ervaring en algemene kennis, maar dit omzetten in een gerichte aanpak vereist een specifieke knowhow.

Inspiratiesessies Vitale binnensteden en dorpen
Vanuit de deelname aan het Kennisnetwerk van CLOK bieden we vanuit CLOK Academy een gericht en inspirerend opleidings- en cursuspakket toegespitst op retail-, vastgoed-, economie- en gebiedsmodules. Bestuurders en uitvoerders worden op deze manier in sneltreinvaart in staat gesteld om samen hun in-company kennis en vaardigheden te vergroten zodat ze beter in staat zijn om de doelen, zoals beschreven in de verscheidene actieplannen, te behalen.

De inspiratiesessies worden in-company gegeven, voor besturen en medewerkers van zowel de ondernemers als de gemeente. Het uitgangspunt is dat partijen die samen brainstormen en kennis en vaardigheden opdoen ook in de komende jaren een betere en vitalere samenwerking ondervinden. Dat is precies wat de CLOK Academy kan bieden: een uitgebalanceerd pakket, voor zowel gemeenten als besturen met alle vitale kennis en vaardigheden die alle bestuursleden in de basis nodig hebben. Uiteindelijk draait het om het versterken van het organiserend vermogen, zowel privaat als publiek.

Doelstelling
Het is niet verwonderlijk dat het moeite kost voor zowel de overheid als de besturen van ondernemersverenigingen om inzicht te hebben in ieders positie en belangen. Toch is het noodzakelijk om verschillen te kunnen overbruggen, aangezien samenwerken de enige manier is om deals te kunnen sluiten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat tussen ondernemers (vertegenwoordigers /bestuurders), centrummanagers en lokale overheden sneller oplossingen ontstaan, die voor duurzame richting kunnen zorgen?

Gebiedsgerichte en economische programma’s
Essentieel is dat alle gemeenten (moeten gaan) werken met gebiedsgerichte en economische programma’s. Deze werden vroeger uitbesteed aan en geschreven door adviesbureaus. Tegenwoordig doen gemeenten dat (steeds meer) zelf in samenwerking met ondernemers. Deze ontwikkeling wordt aangemoedigd door Stichting CLOK aangezien het de bestuurlijke samenwerking aanzienlijk versterkt. Voor de ontwikkeling van goede programma’s moet er echter de juiste kennis aanwezig zijn en dat is waar CLOK daadkrachtig kan ondersteunen.

Interesse?
Mocht het bovenstaande traject aanspreken of wilt u meer informatie? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@clok.nl of 035 - 695 41 44. Bijgevoegd kunt u de brochure met meer informatie vinden, waaronder een standaard programma inclusief plan van aanpak. Dit traject is exact maatwerk en wordt gegeven op basis van een uitgebreid intakegesprek. 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer